dnes je 28.5.2024

Input:

44/2006 F.z., Zásady spolupráce a hodnocení aktivity primárních dealerů českých státních dluhopisů

44/2006 F.z., Zásady spolupráce a hodnocení aktivity primárních dealerů českých státních dluhopisů
Zásady spolupráce a hodnocení aktivity primárních dealerů českých státních dluhopisů
(Pokyn MF č. SD - 1)
 
Referent: Ing. R. Surgová, tel.: 257 043 121
Čj.: 20/109 574/06
 
ze dne 6. 12. 2006

ÚVOD
    
Sekce I - Práva primárních dealerů
- exklusivní přístup do konkurenčního kola aukce státních dluhopisů
- exklusivní přístup do nekonkurenčního kola aukce
- exklusivní přístup do reverzních aukcí
- využívání repooperací
- účast na odkupech státních dluhopisů
- protistrana MF při operacích prováděných při řízení státního dluhu
- vedení syndikátů při veřejných zahraničích emisích
- konzultace s primárnímu dealery a Českou národní bankou
- schůzky, meetingy

Sekce II - Povinnosti primárních dealerů
- účast na primárním trhu
- účast na sekundárním trhu
- kotování na sekundárním trhu
- umísťování českých státních dluhopisů
- reportování a informování MF
- etické chování

Sekce III - Ocenění aktivity a hodnocení primárních dealerů
- průběžné čtvrtletní hodnocení
- konečné roční hodnocení

Sekce IV - Kriteria pro hodnocení
- primární trh domácích státních dluhopisů
- sekundární trh domácích státních dluhopisů
- sekundární trh eurobondů NewEuroMTS
- operace s Ministerstvem financí na sekundárním trhu

Sekce V - Správní opatření
- jmenování primárních dealerů
- sankce
- reporting transakcí
- odkaz na přílohy

    
Příloha 1 - Vzor Zprávy o aktivitě primárních dealerů na primárním trhu
Příloha 2 - Vzor Zprávy o aktivitě primárních dealerů na sekundárním trhu
Příloha 3 - Vysvětlivky a poznámky ke zpracování Zpráv o aktivitě
Příloha 4 - Originální vysvětlivky EFC k protistranám
    
Úvod
Ministerstvo financí vydává jménem České republiky státní dluhopisy - střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy a státní pokladniční poukázky. Rozvoj a podpora efektivního a likvidního domácího trhu státních dluhopisů je součástí politiky řízení státního dluhu Ministerstva financí a vychází z hlavního cíle minimalizace ekonomických nákladů a finančních rizik dluhového portfolia v dlouhodobém horizontu. Proto se politika řízení státního dluhu opírá a je konsistentní s operacemi na finančním trhu a s jeho dalším rozvojem. V tomto duchu Ministerstvo financí spolupracuje s Českou národní bankou a účastníky finančního trhu.
Širší spolupráce s primárními dealery se rozvíjí v souladu se Strategií financování a řízení státního dluhu, která je od roku 2004, roku vstupu České republiky do Evropské unie, pravidelně schvalována ministrem financí a prezentována veřejnosti. Strategie financování a řízení státního dluhu je zpracována v souladu s návrhem zákona o státním rozpočtu na následující rok, Střednědobým výhledem státního rozpočtu a Konvergenčním programem České republiky. Členy skupiny primárních dealerů se od roku 2004 staly také zahraniční banky, které mají na primární trh státních dluhopisů vzdálený přístup ze zahraničí.
Nové a systematické kvantitativní hodnocení aktivity primárních dealerů bylo zahájeno počínaje rokem 2006. Aktivitou se rozumí působení na primárním a sekundárním trhu domácích a zahraničních státních dluhopisů a finanční
Nahrávám...
Nahrávám...