dnes je 25.2.2024

Zvýšení vstupní ceny při pokračování v odpisováníArchiv

25.4.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 30 odst. 10 ZDP stanoví případy, kdy je nutné povinně pokračovat v odpisování započatém původním odpisovatelem.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Odpisy nehmotného majetkuArchiv

17.4.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2021 není nehmotný majetek (NM) pro účely ZDP definován. Historicky jde o návrat ke způsobu, který byl uplatněn již v letech 2001 až 2003, viz následující…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Odpisování majetkuArchiv

13.1.2023, Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 56 odst. 2, 3, 10 vyhlášky č. 500/2002 Sb.– Odpisování majetku

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Výzkum a vývoj, goodwillArchiv

9.12.2022, Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Přijaté zálohy v cizí měně aneb postup podle Interpretace NÚR I-47Garance

12.4.2022, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika cizoměnových závazkových vztahů je Interpretacemi opakovaně řešena, a to v různých souvislostech. Jako příklad z poslední doby můžeme uvést:

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Kurzové rozdíly u zálohy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

21.2.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud rozhodoval ve věci účtování kurzových rozdílů v případě zálohy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Paušální náhrady nákladů pro zaměstnavatele za exekuce

31.1.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace exekučního řádu a občanského soudního řádu přinesla mj. náhradu nákladů pro zaměstnavatele za to, že provádí exekuce ze mzdy zaměstnance.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Interpretace NÚR I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měněGarance

26.3.2021, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V aktualitě Interpretace NÚR I-42 jsme se zamýšleli nad ekonomickou podstatou kursových přepočtů cizoměnových pohledávek k rozvahovému dni. Interpretace NÚR I–43 je volným pokračováním na základě stejné ekonomické podstaty. Interpretace pojednává o zálohách,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Interpretace NÚR I-42 vztahující se ke kursovým rozdílůmGarance

18.3.2021, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S blížící se roční účetní závěrkou znovu, jako každoročně, budeme mimo jiné, k rozvahovému dni účtovat o přecenění majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na české koruny. Tuto povinnost stanoví zákon o účetnictví v následujících…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Interpretace NÚR I-41 - Zákaznické věrnostní programyGarance

3.11.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tímto pojmem souhrnně nazýváme marketingové akce spočívající ve vzniku nároku zákazníka na budoucí odměnu, která je závislá na splnění určité kvóty odběru výrobků, zboží, nebo služeb. Odměna má nejčastěji formu produktů, které zákazník obdrží zdarma, případě…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nájemné do konce června 2020

21.4.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odložení plateb nájemného má jenom cash-flow dopady, ostatní daňové dopady nájemních vztahů se nemění.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zdanění výnosů z tzv. úrokových dluhopisů

1.10.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh na zdanění výnosů z tzv. úrokových dluhopisů emitovaných do konce roku 2012 je znovu ve hře.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Interpretace NÚR I-37 - Časové rozlišování a cizí měnaGarance

21.8.2018, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

O časovém rozlišení bylo již pravděpodobně napsáno téměř všechno, není divu, jedná se o jednu ze základních účetních zásad. Stejně tak to platí i pro nakládání s cizími měnami; málokterý podnikatel se při své činnosti s cizími měnami nesetká. Tím se dostáváme…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny v účetní vyhlášce od roku 2018 (2. část)

5.2.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví přinesla změny v obsahu jednotlivých položek vykazovaných v účetních výkazech.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pojištění pohledávky a její daňově uznatelný odpis

7.11.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nového výkladu před soudem se dočkal daňový odpis pohledávky krytý výnosem z pojištění.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nejvyšší správní soud k pozdě zaúčtovanému výnosu

30.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní výnos představující pozdě rozpuštěnou rezervu či opravnou položku, jejichž tvorba byla v minulosti daňově uznatelným nákladem, nemusí automaticky znamenat zdanění.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Rezervy - zásada opatrnostiArchiv

12.1.2017, Prof. Ing. Libuše Müllerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Finanční výnosy a náklady v období 2015/2016Archiv

11.10.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhou (a zároveň poslední) částí výkazů zisku a ztráty je část finanční, a to jak u výkazu zisku a ztráty – druhové členění, tak i u výkazu zisku a ztráty – účelové členění. Do konce účetního období 2015 byly tyto výkazy rozděleny na tři základní části…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Mimořádné výnosy v období 2015/2016Archiv

30.9.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2016 byla zcela zrušena mimořádná oblast z výkazu zisku a ztráty (mimořádné výnosy a mimořádné náklady). Jaká jsou „stará” a „nová” pravidla účtování mimořádných výnosů?…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Mimořádné náklady v období 2015/2016Archiv

27.9.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2016 byla zcela zrušena mimořádná oblast z výkazu zisku a ztráty (mimořádné náklady a mimořádné výnosy). Jaká jsou „stará” a „nová” pravidla účtování mimořádných nákladů?…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Ostatní provozní náklady v období 2015/2016Archiv

6.9.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se na část výkazu zisku a ztráty – druhové členění v plném rozsahu zaměřenou na poslední položku provozních nákladů s účinností od 1. 1. 2016, tj. ostatní provozní náklady v porovnání se strukturou těchto nákladů do konce období…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Ostatní provozní výnosy v období 2015/2016Archiv

16.8.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se na část výkazu zisku a ztráty – druhové členění v plném rozsahu zaměřenou na třetí (a poslední) položku provozních výnosů, tj. ostatní provozní výnosy s účinností od 1. 1. 2016 v porovnání se strukturou do konce období…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Osobní náklady a úpravy hodnot v provozní oblasti v období 2015 a 2016Archiv

3.8.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se na část výkazu zisku a ztráty – druhové členění v plném rozsahu zaměřenou na osobní náklady s účinností od 1. 1. 2016 v porovnání se strukturou do konce období…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Obchodní marže a přidaná hodnota 2015/2016Archiv

25.7.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpočtové položky obchodní marže a přidaná hodnota byly obsaženy ve výkazu zisku a ztráty – druhové členění do konce účetního období 2015. Podívejme se na úvodní část výkazu zisku a ztráty – druhové členění s účinností od 1. 1. 2016 v porovnání se strukturou do…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Časové rozlišení v období 2015/2016Archiv

26.5.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se na strukturu časového rozlišení aktiv v rozvaze v plném rozsahu s účinností od 1. 1. 2016 v porovnání se strukturou do konce období 2015.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Sankce a e-tržby

29.7.2015, Zdroj: Finanční správa

Navržená úprava sankčních mechanismů vyhovuje ústavním požadavkům.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňové změny související se zavedením evidence tržeb

19.5.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o evidenci tržeb vyvolal potřebu změny daňových předpisů. Jde o novinky ve prospěch poplatníků daně z příjmů fyzických osob a plátců DPH.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Operativní leasingArchiv

9.4.2015, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

K jakému dni odvést DPH z manka

17.3.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud rozhodoval o okamžiku, ke kterému je potřeba odvést DPH z manka.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prodej vozidel s přetočeným tachometrem

18.7.2014, Zdroj: Nejvyšší soud ČR

Nejvyšší soud vydal v rámci své sjednocující rozhodovací praxe právní názor, který (zjednodušeně řečeno) říká, jak posuzovat jednání pachatele, který prodává vozidlo se stočeným počtem najetých kilometrů a poškozuje tak nové kupce, na nichž získává majetkový…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Příprava elektronické evidence tržeb

11.7.2014, Zdroj: Ministerstvo financí

Finanční správa plánuje sledovat on-line tržby podnikatelů. Časový rámec je od 1. 1. 2016.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Názor správkyně daně k provizi za zajištění závodního stravování prostřednictvím stravenek

13.6.2014, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP vyplývá, že daňově lze uplatnit pouze 55 % z ceny jídla.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace GFŘ k problematice "nerealizovaných" kurzových rozdílů s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu

22.11.2013, Zdroj: Generální finanční ředitelství

S ohledem na přijetí zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, dojde s účinností od 1. 1. 2014 k úpravě ustanovení § 23 odst. 1…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

I 26 - Slevy z pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku (u nabyvatele)

21.6.2013, Zdroj: Národní účetní rada

Cílem Interpretací je zdokonalování aplikace českých účetních předpisů tak, aby účetní závěrky podávaly co nejlépe věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky; a také aby byly účetní závěrky sestavené podle českých účetních…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Ztráta z prodeje pozemků od roku 2014 daňově uznatelná

4.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připravovaná novela zákona o daních z příjmů by měla být výhodnější pro společnosti, které prodávají pozemky se ztrátou.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Názor Národní účetní rady na kurzový rozdíl

15.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Národní účetní rada sdružující odborníky na účetnictví se vyslovila k účetním závěrům, které zazněly v rozsudku Nejvyššího správního soudu ke kurzovým výnosům zaúčtovaným před realizací podkladových aktiv či…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

GFŘ k rozsudku o nerealizovaných kurzových výnosech

18.6.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle názoru Generálního finančního ředitelství není rozsudek důvodem ke změně dosavadního přístupu ke zdaňování kurzových rozdílů.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nerealizované kurzové výnosy se zdaňují, ale někdy také ne

5.6.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud vydal rozsudek, podle něhož nerealizované kurzové zisky nejsou zdanitelným příjmem. Zdá se však, že daňová správa hodlá k problematice zaujmout méně vstřícné…

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nerealizované kurzové výnosy se nezdaňují?

22.5.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud vydal rozsudek, na který bude muset reagovat daňová správa i poplatníci. Nerealizované kurzové zisky nejsou podle jeho názoru zdanitelným příjmem.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...