dnes je 10.8.2022

Připravované změny v daních

26.7.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda připravila návrh novelizace, který se má od příštího roku dotknout několika daňových zákonů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny v zákoně o DPHGarance

20.7.2022, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na rozdíl od minulých let se zákon o DPH od 1. 1. 2022 téměř neměnil. Zaznamenáváme jen změny z dřívějších daňových balíčků, které začaly platit později, anebo drobné změny v souvislosti se změnami jiných zákonů. Tyto změny si připomeneme na úvod. Poté zmíníme…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prominutí DPH na plyn a elektřinu nekrátí práva odběratelů

6.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost na plošné prominutí DPH u plynu a elektřiny v závěru roku 2021.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prominutí DPH z energií projde přezkumem zákonnosti

26.5.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministr financí na základě vnějšího podnětu k přezkoumání rozhodl o zahájení přezkumného řízení, které může vést ke zrušení generálního pardonu bývalé ministryně financí Aleny…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Ministři financí EU schválili ČR navýšení limitu pro registraci k DPH

25.5.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Na zasedání Rady Ecofin se probíraly ekonomické dopady války na Ukrajině, další zpřísňování sankcí proti Rusku, ale také umožnění ČR aplikovat zvýšený limit pro povinnou registraci k DPH.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Chystané změny v DPH od roku 2023 - stručně

17.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda zamýšlí zvýšit limit pro povinnou registraci na 2 mil. Kč a zmírnit lhůty u kontrolního hlášení.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Limit pro registraci k DPH a využívání paušální daně vzroste na dva miliony - podrobně

13.5.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Do vnějšího připomínkového řízení míří návrh zákona Ministerstva financí, kterým se s účinností od 1. ledna 2023 zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Na dvojnásobek od příštího roku vzroste také podmínka limitu ročních…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Organizované krácení daní v oblasti DPH

29.4.2022, Zdroj: Policie ČR

Na základě rozsáhlého prověřování vedeného příslušníky Generálního ředitelství cel zahájili v uplynulých dnech policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) trestní stíhání 12 fyzických osob (5 mužů a 7…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací obdobíGarance

28.4.2022, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Postup při elektronických podáních

25.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo metodický pokyn k elektronickému podání při správě daní.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Odpočet daně při zrušení registraceGarance

21.4.2022, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Identifikované osobyGarance

20.4.2022, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nárok na odpočet daně při registraciGarance

20.4.2022, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Evidence pro účely daně z přidané hodnotyGarance

19.4.2022, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 100 a § 100a ZDPH – Evidence pro účely daně z přidané hodnoty

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Souhrnné hlášeníGarance

14.4.2022, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zvláštní režim jednoho správního místaGarance

13.4.2022, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 110a až § 110zy ZDPH– Zvláštní režim jednoho správního místa

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Formulář zjednodušující oznamovací povinnost pro prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu

7.4.2022, Zdroj: Finanční správa

V souvislosti se sekundárními dopady mimořádné události na Ukrajině vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události" (dále jen „Rozhodnutí“), zveřejněné dne 24. 3. 2022 ve Finančním…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Elektronická forma podání (ZDPH)Garance

6.4.2022, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2019
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prominutí zálohy na daň silniční a příslušenství DPH

5.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministr financí prominul zálohy na daň silniční a příslušenství související s pozdní platbou DPH.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DPH na služby poskytované obcemi autorizovaným obalovým společnostem a provozovatelům kolektivních systémů

29.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci příspěvku na koordinační výbor se projednávaly služby poskytované obcemi autorizovaným obalovým společnostem.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

K posílení bezpečnostních prvků portálu MOJE daně dojde na konci února

18.2.2022, Zdroj: Finanční správa

Dne 28. 2. 2022 v dopoledních hodinách bude ukončen provoz starší verze daňového portálu a podpora šifrovacích protokolů TLS 1.0 a 1.1. Současně bude umožněn přístup na portál MOJE daně (do všech jeho aplikací a služeb) pouze pomocí HTTPS…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Marketingové služby související s distribucí léčiv

15.2.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Upozornění na změnu DIČ u některých plátců DPH v Bulharsku

27.1.2022, Zdroj: Finanční správa

Národní daňová agentura (NRA) Bulharska informuje o podstatné změně u značného počtu fyzických osob, kterým bylo v Bulharsku přiděleno identifikační číslo pro DPH. Konkrétně se změna týká fyzických osob registrovaných v bulharském registru BULSTAT a proběhla…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňové otázky před rozšířeným senátem NSS

24.1.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu obdržel několik otázek, jejichž výklad by mohl ovlivnit aplikaci daní.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novinky v DPH od roku 2022Garance

18.1.2022, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rok 2022 přinesl několik novelizací zákona o DPH, jejichž dopad je oborově ohraničen.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vykazování dodání elektřiny a plynu s prominutou DPH

18.1.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

DPH z dodání elektřiny a plynu v období 1. 11. až 31. 12. 2021 bylo prominuto.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DPH na pronájem nemovitostí

17.1.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud rozhodoval ve věci týkající se pronájmu nemovitosti, kdy pronajímatel zvolil zdanění tohoto pronájmu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Úprava nároku na odpočet v posledním přiznání roku 2021

11.1.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při sestavení posledního přiznání za rok je nutné myslet na korekci odpočtu u majetku podle § 78 zákona o DPH.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prominutí DPH při dodání elektřiny a plynuGarance

8.12.2021, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodání elektřiny a plynu podléhá DPH v základní sazbě 21 %. Pokud plátce přijme platbu před uskutečněním zdanitelného plnění na dodání plynu nebo elektřiny, použije se postup podle § 20a ZDPH, kdy vzniká povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny v intrastatu od roku 2022

22.11.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové nařízení vlády č. 333/2021 Sb. implementuje evropské předpisy s účinností od 1. 1. 2022. Přináší rovněž zjednodušení ve vykazování.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Ministerstvo financí požádá Evropskou komisi o navýšení limitu pro plátcovství DPH

12.11.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh na pověření ministryně financí Aleny Schillerové k podání žádosti Evropské unii o zvýšení limitu obratu pro osvobození od DPH.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nové registrační důvody pro daňové subjektyGarance

19.10.2021, Ing. Martin Sádovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nové formuláře k DPH

19.10.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod číslem 358/2021 Sb. vyšla novelizace vyhlášky č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Odpočet daně při zrušení registraceArchiv

18.10.2021, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Obecné informace k novele zákona o DPH od 1. 10 2021Garance

18.10.2021, Ing. Martin Sádovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o DPH Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů vedený pod sněmovním tiskem 867. Novela č. 355/2021 Sb. vyšla…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Kdo je nespolehlivým plátcem DPH?

30.9.2021, Zdroj: businessinfo

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novinky v DPH u e-shopů schválenyGarance

24.9.2021, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Parlament definitivně schválil změny v DPH při obchodování se zbožím na dálku či poskytování vybraných služeb konečným spotřebitelům obsažené ve sněmovním tisku č. 867.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Složení kupní ceny do úschovy třetí osoby z pohledu DPH

13.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud rozhodoval ve věci okamžiku povinnosti přiznat a odvést DPH při složení kupní ceny do advokátní úschovy.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dotazy ke zvláštnímu režimu One Stop Shop

20.8.2021, Zdroj: Finanční správa

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zprostředkovatel (dovozní režim)

26.7.2021, Zdroj: Finanční správa

Zprostředkovatelem je osoba, která je pověřená jinou osobou k tomu, aby jejím jménem a na její účet plnila povinnosti vyplývající z použití dovozního režimu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Základní informace o dovozním režimu v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa OSS

23.7.2021, Zdroj: Finanční správa

Dovozní režim (IOSS - Import One Stop Shop) v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa OSS slouží k odvodu DPH z prodeje dovezeného zboží na dálku, které není předmětem spotřební daně a jehož vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR (takové zboží se také…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňové přiznání v režimu EU

12.7.2021, Zdroj: Finanční správa

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

1.7.2021, Zdroj: Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj, 34. Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňové úlevy pro občany a firmy v regionech zasažených tornádem

30.6.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí v souvislosti s vyhlášením stavu nebezpečí v regionech Břeclav a Hodonín připravilo úlevy v daňové oblasti, které pomohou poškozeným občanům a firmám zvládnout nelehkou situaci způsobenou živelní katastrofou z 24.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dopady pro uživatele MOSS od 1.7.2021

18.6.2021, Zdroj: Finanční správa

Od 1. 7. 2021 dochází k rozšíření zvláštního režimu Mini One Stop Shop (MOSS) na One Stop Shop (OSS).

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

One Stop Shop (OSS)

17.6.2021, Zdroj: Finanční správa

Zvláštní režim jednoho správního místa. Plánované zavedení od 1. 7. 2021, možnost registrace od 1. 4. 2021.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Čtvrtmiliardové krácení daní

16.6.2021, Zdroj: Finanční správa

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), kteří pracují metodou tzv. Daňové Kobry, v uplynulých dnech navrhli podat obžalobu na 16 fyzických a 2 právnické osoby pro čtvrtmiliardové krácení daně z…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny v DPH poslanci schválili

14.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve třetím čtení byl Poslaneckou sněmovnou schválen návrh novelizace zákona o DPH, jehož účinnost se předpokládala od 1. července 2021.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Doměřovací řízení k dani z přidané hodnoty

11.6.2021, Zdroj: Finanční správa

Správce daně v průběhu daňové kontroly prověřoval správnost a úplnost daňových přiznání k DPH a výši odvedené daně z uskutečněných zdanitelných plnění.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Portál MoJe daněGarance

20.5.2021, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek se zaobírá novým portálem Finanční správy MoJe daně, který byl nedávno uveden do provozu. Není myšlen jako podrobná příručka uživatele, Poměrně podrobný návod na používání nové generace daňové informační schránky DIS+ lze najít např. na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...