dnes je 28.2.2024

Místo plnění při dodání zboží v řetězciGarance

16.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státuGarance

15.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Osvobození poskytnutí služeb vázaných na dovoz a vývoz zbožíGarance

12.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 69 ZDPH– Osvobození poskytnutí služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Místo plnění při prodeji zboží na dálkuArchiv

20.10.2021, Ing. Martin Sádovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novinky v DPH u e-shopů schválenyArchiv

24.9.2021, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Parlament definitivně schválil změny v DPH při obchodování se zbožím na dálku či poskytování vybraných služeb konečným spotřebitelům obsažené ve sněmovním tisku č. 867.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňové přiznání v režimu EU

12.7.2021, Zdroj: Finanční správa

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Základní informace k režimu EU v tuzemsku

25.6.2021, Zdroj: Finanční správa

Režim EU v tuzemsku může využít pouze osoba, která uskutečňuje vybraná plnění povolená pro režim EU a zaregistruje se do tohoto režimu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Registrace do režimu EU

25.6.2021, Zdroj: Finanční správa

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Jednodušší intrastatové hlášení

7.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2022 by mělo být implementováno zjednodušené hlášení do systému Intrastat.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vracení daněArchiv

30.3.2021, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 82a a násl. ZDPH – Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Implementační novela zákona o dani z přidané hodnotyArchiv

8.9.2020, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění, obsahuje ve své třetí části tzv. implementační novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Aktuality z oblasti DPH za 1. pololetí 2020Archiv

5.8.2020, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu r. 2020 byl již několikrát novelizován zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”), a jak vyplývá z návrhů a vývoje legislativních prací, lze do konce roku 2020 předpokládat ještě další novelizace…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny zákona o DPH při obchodování mezi členskými státy, ke kterým mělo dojít od 1. 1. 2020Archiv

23.3.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2020 mělo na základě směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, o společném systému daně z přidané hodnoty, které jsou obsaženy ve směrnici Rady (EU) 2018/1910 (dále jen „novela směrnice o DPH”), dojít k úpravě zákona č.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vzdělávací akce a DPH

23.9.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soudní dvůr EU rozhodoval v případě určení místa plnění u vzdělávacích akcí.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pořízení zboží z jiného členského státu - změny od 1. 4. 2019Archiv

4.6.2019, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”), obsaženou v části třetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, došlo s účinností od 1. 4. 2019 ke…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace k novele zákona o DPH č. 80/2019 Sb. - obrat, místo plnění

11.4.2019, Zdroj: Finanční správa

Obrat, místo plnění, stanovení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o DPH 2019: Vykazování přeshraničních služeb v souhrnném hlášeníArchiv

5.4.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH nebo zákon o DPH), která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019 Sb. a je účinná od 1. 4. 2019, dochází ke změně ve vykazování přeshraničních služeb v souhrnném hlášení.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o DPH 2019: Služby vázané na dovoz a vývoz zbožíArchiv

4.4.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH nebo zákon o DPH), která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019 Sb. a je účinná od 1. 4. 2019, dochází k některým úpravám ustanovení § 69 ZDPH, které upravuje osvobození u služeb vázaných na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace k novelám zákona o DPH 2019 a změny v pojmosloví a definicích

4.4.2019, Zdroj: Finanční správa

Zákon č. 283/2018 Sb., zákon č. 6/2019 Sb. a zákon č. 80/2019 Sb.- změny v pojmosloví

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pořízení zboží z jiného členského státu

2.4.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela č. 80/2019 Sb. s účinností od 1. dubna 2019 mění podmínky pro pořízení zboží z jiného členského státu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o DPH 2019: Místo plnění u elektronických služebArchiv

19.3.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH nebo zákon o DPH), která vstoupí v účinnost 1. 4. 2019, dochází ke změně ustanovení § 10i ZDPH, které upravuje místo plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prokazování přepravy do jiného členského státu

3.12.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh na změnu prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011 má přinést nová pravidla pro prokazování přepravy zboží do jiného členského státu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Poskytnutí služby do jiného členského státu

15.10.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Okamžik uvedení služby poskytnuté do jiného členského státu do souhrnného hlášení závisí především na skutečném provedení služby.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Místo plnění u přeshraničních digitálních služeb do 10 000 EUR

16.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2019 mají mít poskytovatelé digitálních služeb výjimku z povinnosti odvádět DPH ve státě příjemce služeb, pokud celková hodnota nepřekročila 10 000 EUR.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Připravované změny v DPH od roku 2019

26.2.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti DPH vypracovalo Ministerstvo financí návrh celé řady změn, jejichž účinnost je navrhována od roku 2019.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Faktury přijaté z EU bez DIČ

6.2.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při nákupu služeb či zboží mimo EU se lze setkat s celou škálou případů, od zapomenutého dokladu, nadbytečně zdaněných plnění v obou členských státech až po doklady bez platného DIČ…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prokázání dodání zboží do jiného členského státu EU

11.12.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace prováděcího nařízení (EU) č. 282/2011 má přinést řadu změn, pokud jde o prokazování, že zboží bylo přepraveno nebo odesláno z jednoho členského státu do…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o DPH 2017 - Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitostiArchiv

5.12.2017, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovení místa plnění je jedním ze základních kritérií při vyhodnocování skutečnosti, zda je konkrétní plnění předmětem daně v tuzemsku. Tedy zda se jej týkají pravidla pro zdanění či osvobození od daně daná zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

GFŘ k určení místa plnění u školení

27.11.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na projednání mezi zástupci Finanční správy a Komory daňových poradců se má dostat příspěvek k určení místa plnění u školení určených pro omezený okruh účastníků.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Služby související s nemovitou věcí

15.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace zákona o DPH stále nevyšla ve Sbírce zákonů, upřesnění týkající se služeb souvisejících s nemovitou věcí však vychází z nařízení přímo účinného již od začátku roku…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Identifikované osoby poskytující služby

10.4.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud osoba povinná k dani poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě EU, má povinnost se registrovat k DPH jako identifikovaná osoba.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Aktuální informace z oblasti DPHArchiv

15.11.2016, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku přinášíme přehled aktuálního legislativního dění z oblasti DPH v Bruselu i v ČR.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Místo plnění při pořízení zboží z EU

17.10.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2017 má být novelizací zákona o DPH změněno ustanovení řešící místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Místo plnění u služeb souvisejících s nemovitou věcí

11.10.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o DPH obsahuje zvláštní pravidlo pro služby vztahující se k nemovité věci. Novelizací od roku 2017 se má do § 10 promítnout zpřesnění odkazující na prováděcí nařízení.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Omezení svobodných pásem eliminuje daňové úniky

8.6.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanecká sněmovna schválila novelu celního zákona, díky které dojde k zamezení daňových úniků přes svobodná pásma.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o DPH 2016 - uplatnění DPH u dodání nemovitých věcíArchiv

16.2.2016, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH), která vyšla pod č. 360/2014 Sb., došlo ke změně ustanovení § 56 ZDPH, které upravuje oblast dodání nemovitých věcí. Tato novela mění zejména pohled na stavební pozemek a dále omezuje…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Rozšíření povinnosti přiznat daň pro plátce - odběratele

6.10.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doprovodným zákonem k novelizaci celního řádu je i změna v zákoně o DPH. Má rozšířit okruh plnění, u kterých má povinnost přiznat daň u odebírajícího plátce.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Služby související s nemovitostí v DPH (3. část)

11.8.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co je službou přímo spojenou s nemovitou věcí a jaké jsou příklady takových služeb, uvádí vysvětlivky Evropské komise k novelizovanému nařízení.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Služby související s nemovitostí v DPH (2. část)

4.8.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny týkající se místa poskytnutí služby související s nemovitostí jsou účinné od roku 2017. Evropská komise vydala vysvětlivky, které změny dále rozvádí.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Služby související s nemovitostí v DPH (1. část)

28.7.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1042/2013 přineslo změny, pokud jde o místo poskytnutí služby související s nemovitostí. Účinnost pravidel je odložena na rok 2017. Již nyní se připravují vysvětlivky k přijatým…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Přehled změn v zákoně o DPH 2015Archiv

29.1.2015, Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nová pravidla zdaňování u DPH z některých služeb - Mini One Stop Shop

11.12.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. ledna 2015 se u DPH mění pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Implementační novela zákona o DPH od 1. ledna 2015Archiv

30.9.2014, Ing. Štěpánka Hesová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2015 nás čekají nejpravděpodobněji tři novely zákona č. 235/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”). Dne 12. září 2014 byla ve Sbírce zákonů v částce 82 pod č. 196/2014 vyhlášena první novela ZDPH, tzv.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Návrh novely zákona o DPH k 1. 10. 2014 a 1. 1. 2015Archiv

1.8.2014, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V Poslanecké sněmovně je v současné době ve 2. čtení vládní návrh novely ZDPH, s dělenou účinností – jeho převážná většina má vstoupit v účinnost k 1. 1. 2015 a několik ustanovení i k 1. 10. 2014. Jedná se o sněmovní tisk 214, do něhož byly vyčleněny zejména…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Skladovací služby a místo plnění u DPH

28.4.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soudní dvůr EU se zabýval případem určení místa plnění u služeb skladování. Otázkou je, zda se místo plnění řídí umístěním nemovitosti, ve které je zboží skladováno.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nové prováděcí nařízení k DPH

25.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prováděcí nařízení ke směrnici k DPH vymezuje služby související s nemovitostmi a podává výklad k určování místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Místo plnění u zboží a služeb - otestujte se

1.10.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

S pravidly pro určení místa plnění, které je klíčové pro odvod DPH v ČR či jiném státě, se potkáváme od roku 2004. Umíte je správně použít? Nezapomínáte odvádět DPH v ČR? Neodvádíte DPH v ČR zbytečně? Nevznikají vám povinnosti v jiném státě? Tentokrát rovnou…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Na co si dát pozor při dodávkách do jiného státu EU

9.7.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

I v pravidelných dodávkách známému odběrateli můžete udělat chybu. I krátkodobá pauza v registraci může způsobit dodavateli v ČR velké potíže.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...