dnes je 23.9.2023

Změny v zákoně o DPHGarance

20.7.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále ZDPH), začneme novelou účinnou od ledna 2023. Dále zmíníme i změny související s novým stavebním zákonem a závěrem upozorníme na některé nové výkladové pokyny…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Oprava základu daněGarance

2.2.2023, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávkyGarance

1.2.2023, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 46 ZDPH– Základní ustanovení o opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Opravy základu daně u finančního leasingu

30.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud se něco změní v průběhu finančního leasingu, vyvolá to opravu základu daně a daně.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávkyArchiv

1.11.2021, Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Základ daně dle § 36 a § 37 zákona o DPHArchiv

25.10.2021, Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novinky v DPH u e-shopů schválenyGarance

24.9.2021, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Parlament definitivně schválil změny v DPH při obchodování se zbožím na dálku či poskytování vybraných služeb konečným spotřebitelům obsažené ve sněmovním tisku č. 867.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Oprava základu daně u nedobytných pohledávekGarance

2.4.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika nedobytných pohledávek není jen doménou daně z příjmů a zákona o rezervách. Nedobytné pohledávky mají své dopady také na dani z přidané hodnoty za předpokladu, že plnění, ze kterého nedobytná pohledávka později vznikla, je s místem plnění…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Oprava základu daně u nedobytných pohledávek 1. část

14.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k opravě základu daně u nedobytných pohledávek.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

3letá lhůta pro opravu DPH

18.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi čas od času vzniká otázka, jak dlouho dozadu lze provést opravu základu daně a daně.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Výklad GFŘ k opravám u nedobytných pohledávek

22.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční správa připravuje výklad k dalším možnostem opravy základu daně u nedobytných pohledávek.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Tabulkový přehled významných změn vyplývajících z daňového balíčku 2019 - 3. částArchiv

5.9.2019, Ing. Jan Molín, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku jsme Vám přinesli první část stručného přehledu změn v oblasti daně z přidané hodnoty, které vyplývají z novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH” nebo též jen „ZDPH”) provedené…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o DPH 2019: Základ daně a výpočet daněArchiv

2.5.2019, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH”), která vyšla ve sbírce zákonů pod č. 80/2019 Sb., dochází s účinností od 1. 4. 2019 ke změnám mimo jiné také v oblasti stanovení základu daně a výpočtu daně. Nejpodstatnějším z nich je…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Rozšíření možnosti oprav u nedobytných pohledávek

15.4.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela č. 80/2019 Sb. rozšířila možnost opravit základ daně u nedobytných pohledávek. To si vynutilo novou strukturu kontrolního hlášení.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace k novelám zákona o DPH 2019 a změny v pojmosloví a definicích

4.4.2019, Zdroj: Finanční správa

Zákon č. 283/2018 Sb., zákon č. 6/2019 Sb. a zákon č. 80/2019 Sb.- změny v pojmosloví

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Opravy základu DPH po novelizaci

26.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schválené změny zákona o DPH mění podmínky pro snížení DPH na základě opravných daňových dokladů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Důvody pro opravu základu daně z nedobytných pohledávek

17.12.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po schválení novelizace zákona o DPH pro rok 2019 má být okruh případů, kdy lze snížit daň z nezaplacených pohledávek, mnohem širší.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Náležitosti opravného daňového dokladu

29.10.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novelizace zákona o DPH upravuje mj. i oblast oprav základu daně a pravidla pro opravné daňové doklady.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací

10.9.2018, Zdroj: Generální finanční ředitelství

Generální finanční ředitelství (GFŘ) z důvodu jednotného postupu při uplatňování § 42 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., vydává tuto informaci, která se týká pouze opravy základu daně u plnění uskutečněného pro…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Připravované změny v DPH od roku 2019

26.2.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti DPH vypracovalo Ministerstvo financí návrh celé řady změn, jejichž účinnost je navrhována od roku 2019.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Oprava základu daně při nezaplacení ceny za zdanitelné plnění

20.2.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o DPH má nově upravovat opravy základu daně u nedobytných pohledávek. Smyslem je nezatížit odvodem daně dodavatele v případech, kdy mu plnění bylo zcela nebo částečně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Základ daně při dovozu

12.6.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaký má vztah statistická hodnota v kolonce 46 jednotného správního dokladu a základ pro DPH?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Základ daně a opravy u reverse charge

19.10.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s rozšířením okruhu plnění, na která se vztahuje režim přenosu povinnosti přiznat daň na příjemce je otázkou, co spadá do základu daně 100 000 Kč a jak postupovat u hraničních oprav základu…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Přehled změn v zákoně o DPH 2015Archiv

29.1.2015, Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Finanční správa k opravě DPH u pohledávek v insolvenci

14.5.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství reagovalo na nový judikát Nejvyššího správního soudu změnou své informace.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...