dnes je 5.3.2024

Vláda schválila novelu zákoníku práce

14.4.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem

30.3.2022, Zdroj: Finanční správa

Informace k zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na děti v průběhu roku…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Švarcsystém ve stavebnictví

25.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud rozhodoval o případu, kdy hodnotil znaky nezávislé činnosti ve stavebnictví.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Finanční správa upozorňuje na nové vzory tiskopisů pro závislou činnost na zdaňovací období roku 2018

25.10.2017, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa upozorňuje daňovou veřejnost na zveřejnění nových vzorů tiskopisů pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnance) a pro plátce daně ze závislé činnosti…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zaměstnání malého rozsahu bez povinnosti podat přiznání

7.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právě projednávaná novelizace zákona o daních z příjmů navrhuje zdanit příjmy ze zaměstnání do 2 500 Kč měsíčně srážkovou daní, aby nevznikala v případě souběžných příjmů povinnost podat daňové…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pojištění členů bytového družstvaArchiv

23.9.2014, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnická osoba – bytové družstvo – uzavřelo od 9.6.2014 se všemi členy, kteří pobírají za svou funkci odměny, smlouvu o výkonu funkce člena. Jeden člen uzavřenu smlouvu nemá, neboť nepožaduje za svoji funkci odměnu. Od 1.7.2014 uzavřelo bytové družstvo s…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Provize u stravenek a daňové náklady

13.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud rozhodoval v případě, kdy byla podle zákona o daních z příjmů rozdělena na část nedaňovou a daňově znatelnou pouze nominální hodnota stravenky. Provize byla uplatněna jako daňový náklad…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Lékařské prohlídky u zaměstnanců a DPH

15.2.2013, Zdroj: Finanční správa

Jsou vstupní, výstupní a opakované lékařské prohlídky osvobozené od DPH nebo se jedná o zdanitelná plnění z pohledu zákona o DPH?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DPH u lékařských prohlídek prováděných v souvislosti s pracovním poměrem

14.1.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k uplatňování DPH u lékařských prohlídek u vstupních, průběžných a výstupních prohlídek.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dbát pokynů plátce z pohledu švarcsystému

24.9.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vztah mezi profesionálním sportovcem a sportovním klubem řešil Nejvyšší správní soud. Nesouhlasil s názorem, že jde o závislou činnost.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňově uznatelné náklady zaměstnavatele v souvislosti s poskytováním služeb péče o děti svých zaměstnanců

30.8.2012, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pro Českou republiku je patrná nízká míra zapojení žen s malými dětmi na trhu práce, která je způsobena mj. nedostatečnou nabídkou služeb péče o děti. Oproti západní Evropě zde v současné době fakticky neexistují nebo existují ve velmi omezené míře…

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli v daních

24.7.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na jednání koordinačního výboru mezi zástupci Generálního finančního ředitelství a Komorou daňových poradců byly vyhodnoceny daňové dopady nově zavedeného institutu dočasného přidělení…

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

ŠVARCSYSTÉM Z PRÁVNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDUArchiv

13.6.2012, JUDr. Jaroslav Škubal, JUDr. Ing. Dana Trezziová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti”), která sporný, ale v praxi využívaný švarcsystém označuje jednoznačně jako nelegální práci a zároveň…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD 1. 1. 2012 Z POHLEDU PRACOVNĚPRÁVNÍHO, POJISTNÉHO A DAŇOVÉHOArchiv

22.2.2012, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s rozsáhlou novelou zákoníku práce dochází též k podstatným změnám u dohod o provedení práce (dále jen „DPP”). Jedná se nejen o novou povinnost vždy zaměstnanci vystavit zápočtový list, ale i o další skutečnosti, které je nutné…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...