Daňový kalendář

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 16.11.2017
 1 EUR25,56 CZK (-0,11)
 1 USD21,71 CZK (+0,03)
 1 GBP28,66 CZK (+0,11)
 100 RUB36,28 CZK (+0,25)
 100 JPY19,2 CZK (-0,03)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,5 % platnost od 3.11.2017
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba1 % platnost od 3.11.2017
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2017
Stravné v ČR  72 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,90 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,50 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

 

Nejnovější

Zrakově postižení podnikatelé budou dočasně vyjmuti z evidence tržeb

16.11.2017, Zdroj: Ministerstvo financí
Nařízení týkající se dočasného vyloučení nevidomých a hluchoslepých podnikatelů ze systému evidence tržeb schválila vláda. Účinné je od vyhlášení ve Sbírce, tj. od 14. listopadu 2017 (zákon č. 132/2017 Sb.).
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Certifikovaná osoba pro účely DPH

14.11.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na úrovni směrnice 2006/112/ES se připravuje systém, který má rozlišit mezi spolehlivými a méně spolehlivými plátci. Podle toho, jaký status bude mít konkrétní plátce, pak bude odlišný postup u přeshraničního dodání zboží v rámci EU.
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o DPH 2017 - ručení příjemce zdanitelného plněníGarance

13.11.2017, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
S institutem ručení příjemce zdanitelného plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem daného plnění se setkáváme od roku 2011. S účinností od 1. 4. 2011 byl do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o…
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Osvobození od DPH u přepravních firem

13.11.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Soudní dvůr EU vyložil, co se rozumí přepravou při vývozu, která je osvobozena od daně. V reakci na jeho rozsudek se má změnit praxe i v ČR.
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Aktuální informace z oblasti DPH 2017Garance

10.11.2017, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Zákon o DPH - přijaté změny ZDPH
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Sdělení k možnosti aplikace ustanovení § 28 odst. 7 zákona o daních z příjmů při cesi nájemní smlouvy

10.11.2017, Zdroj: Finanční správa
GFŘ pro zvýšení informovanosti a právní jistoty poplatníků daně z příjmů vydává sdělení k možnosti aplikace ustanovení § 28 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, při cesi nájemní smlouvy.
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Finanční správa upozorňuje členy nadnárodních skupin podniků na časté chyby v Ohlášeních

9.11.2017, Zdroj: Finanční správa
Každý český daňový subjekt, který je součástí nadnárodní skupiny podniků, jejichž společné výnosy za celou skupinu přesahují 750 mil. EUR, musí v rámci automatické výměny informací nově podávat tzv. Ohlášení, a to prostřednictvím aplikace Elektronická podání…
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pojištění pohledávky a její daňově uznatelný odpis

7.11.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nového výkladu před soudem se dočkal daňový odpis pohledávky krytý výnosem z pojištění.
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Osvobození přepravy zboží při vývozu

6.11.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Před Soudním dvorem EU se ocitnul případ, kdy přeprava při vývozu byla zajištěna třetí osobou, která neměla přímý vztah k vývozci ani příjemci zboží.
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Odpočty na DPH jsou častým terčem podvodů

3.11.2017, Zdroj: Finanční správa
Vzhledem k tomu, že je systém DPH masivně zneužíván vysoce organizovanými skupinami k daňovým podvodům, zejména prostřednictvím účelově vytvořených řetězců firem s cílem podvodně vylákat odpočet DPH, je nezbytně nutné podezřelé nároky na odpočty důsledně…
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nejčtenější

Daň z nabytí nemovitých věcíArchiv

13.2.2014, Ing. Věra Engelmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí počínaje 1. 1. 2014 nahrazuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění.
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2014

Výpočet daně z nabytí nemovitých věcíGarance

1.11.2016, Ing. Věra Engelmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 27 ZDNV- Výpočet daně
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osobGarance

16.10.2017, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
V následujícím textu přinášíme přehled nejdůležitějších změn v zákoně o daních z příjmů, a to nejen těch, které byly přijaty s účinností od 1. 12. 2016 nebo 1. 1. 2017, ale i těch, které byly schváleny v průběhu roku novelami č. 170/2017 Sb. (tzv. daňový…
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Změny v účetnictví podnikatelských subjektů od 1. 1. 2014Archiv

13.1.2014, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer
ZMĚNA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ OD 1. 1. 2014
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Dostupné v časových verzích: 2014

Daňová sazba jiná než 19 % pro vybrané právnické osobyGarance

29.9.2017, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 21 odst. 2 ZDP uvádí 5% sazbu a § 21 odst. 3 ZDP0% sazbu daně z příjmů právnických osob pro vybrané právnické osoby založené na principu fondového hospodaření. Rozšiřování okruhu a úpravy výše sazby takto zdaňovaných subjektů ukazuje následující…
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Nejnovější Právní předpisy
  • 369/2017 Sb. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017 (vyšlo dne: 7.11.2017 v částce č. 128)
  • 370/2017 Sb. o platebním styku (vyšlo dne: 13.11.2017 v částce č. 129)
  • 371/2017 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku (vyšlo dne: 13.11.2017 v částce č. 129)
  • 372/2017 Sb. novela vyhl. č. 434/2004 Sb. (vyšlo dne: 13.11.2017 v částce č. 129)
  • 373/2017 Sb. Program statistických zjišťování na rok 2018 (vyšlo dne: 13.11.2017 v částce č. 130)
  • 374/2017 Sb. novela nař. vl. č. 64/2009 Sb. (vyšlo dne: 13.11.2017 v částce č. 131)
  • 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů (vyšlo dne: 13.11.2017 v částce č. 131)
  • 376/2017 Sb. o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb (vyšlo dne: 14.11.2017 v částce č. 132)
  • 377/2017 Sb. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta (vyšlo dne: 14.11.2017 v částce č. 132)
  • 378/2017 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně (vyšlo dne: 14.11.2017 v částce č. 132)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Zákon o DPH 2017 novelizovaná ustanovení na příkladech
10. 10. 2017 Úterý

Ing. Jana Ledvinková

Účastníci tohoto semináře budou prostřednictvím příkladů seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH 2017. Celým seminářem bude provázet oblíbená lektorka a odbornice na problematiku DPH – Ing. Jana Ledvinková.

Novela zákona o DPH 2017
18. 10. 2017 Středa

Olga Holubová

Účastníci budou pomocí praktických příkladů seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH účinnou od 1. 7. 2017. Podle aktuálního legislativního vývoje budou probrány i dílčí změny zákona, k nimž došlo v průběhu roku, a případné výkladové problémy. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace.  

Zavedení IFRS do účetní praxe
9. 11. 2017 Čtvrtek

Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA

Cílem semináře je seznámit účastníky s otázkami, které při zavedení IFRS (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví) do účetní praxe vznikají a jejich řešením. Dále projít základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy a klíčové postupy vyzkoušet na praktických příkladech.

DPH 2017 v praxi - příklady, příklady, příklady...
24. 11. 2017 Pátek

Olga Holubová

Nejdůležitější a nejfrekventovanější ustanovení zákona budou probrána na příkladech z praxe, v nichž plátci dělají nejvíce chyb. 

Zákon o DPH 2017 - novelizovaná ustanovení zákona pohledem informací GFŘ
28. 11. 2017 Úterý 

Ing. Jana Ledvinková

Seminář probere platný zákon o DPH 2017 a zaměří se na podrobný výklad řady informací, které k novele 2017 vydalo Generální finanční ředitelství.