dnes je 9.4.2020

Nejnovější

Jak se bude dokládat, že k problému v platbě zdravotního pojištění došlo v přímé souvislosti se šířením koronaviru?

9.4.2020, Zdroj: VZP

Se současnou situací jsou obeznámeny všechny orgány veřejné moci a VZP ČR bude ke stavu spojenému s koronavirem přihlížet i bez doložení.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Manuál pro OSVČ - odvody na sociální pojištění

9.4.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Senátoři schválili zákon ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, který odpouští platby povinného důchodového pojištění a příspěvku na politiku zaměstnanosti všem živnostníkům.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Finanční správa začala vracet přeplatky na dani z příjmů

9.4.2020, Zdroj: Finanční správa

Pracovníci Finanční správy vyřídili první žádostí o přeplatky na dani z příjmů fyzických osob. V letošním roce podalo daňové přiznání doposud 1 180 678 fyzických osob. Vzhledem k současné situaci, někteří využili možnost Generálního pardonu a Finanční správa ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události způsobené koronavirem z pohledu DPHGarance

8.4.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedná se o další z řady podobných opatření, celé znění lze najít ve Finančním zpravodaji č. 6/2020 ze dne 31. 3. 2020 pod číslem 8. Daně z přidané hodnoty se týká první a druhý bod tohoto rozhodnutí.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nutné informace ke kompenzačnímu bonusu

8.4.2020, Zdroj: Finanční správa

Kompenzační bonus je jednorázový daňový bonus vyplácený finančními úřady pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun. Kdo má nárok? OSVČ, která vykonává svou činnost jako hlavní (podle zákona o důchodovém pojištění) OSVČ, která vykonává svou činnost jako vedlejší, ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dovoz zdravotnického materiálu a DPH

7.4.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do ČR proudí dodávky zdravotnického materiálu nakupovaného státem i soukromými osobami. Lze je osvobodit od DPH? Při dovozu zdravotnického materiálu, například roušek, respirátorů a dalších ochranných prostředků určených k omezení šíření nákazy koronavirem, ze ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Hmotné dary a DPH

6.4.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hmotné dary mohou vyvolat povinnost odvodu DPH na výstupu. Za dodání zboží považuje zákon o DPH použití obchodního majetku mimo ekonomickou činnost, pokud byl alespoň zčásti uplatněn nárok na odpočet daně. Tím se rozumí též trvalé použití pro jiné účely než ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nové termíny daňových povinností v souvislosti s koronavirem

4.4.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve zkratce. Daňová povinnost Posunutí termínu Podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a právnických osob Do 1. července 2020 Lhůta pro podání přehledu OSVČ za rok 2019 Do 3. srpna 2020 Posunutí ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vláda schválila moratorium na splátky úvěrů a hypoték

3.4.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Až na půl roku se zastaví splácení úvěrů a hypoték, sjednaných před 26. březnem 2020. Nových úvěrů sjednaných po tomto datu, kreditních karet a kontokorentů se opatření nedotkne. Dlužníci musejí před odložením splátek oznámit věřiteli, že byli postižení ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Mimořádné jednání Sněmovny ohledně koronaviru - 7. dubna 2020

3.4.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Prodloužení nouzového stavu, balík zákonů na pomoc s koronavirem či uvolnění některého zákazu prodeje. Balík zákonů, které mají pomoci zvládnout dopady pandemie koronaviru na společnost, schválila vláda ve středu 1. 4. 2020. Ve stavu legislativní nouze návrhy ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
více článků
Nejčtenější

Daňové sazby fyzických osobArchiv

27.6.2019, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 16 ZDP stanoví sazbu daně z příjmů fyzických osob § 16a ZDP upravuje tzv. solidární zvýšení daně § 38ha ZDP upravuje postup pro solidární zvýšení daně u zálohy Do 2007   2008-2012   2013-2019   Progresivní zdanění   Jednotná daň 15 %   ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pokuta za opožděné tvrzení daně (podání daňového přiznání) k dani z nemovitých věcíGarance

26.11.2019, Ing. Jan Koreček, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 15a ZDN - Speciální úprava u pokuty za opožděné tvrzení daně 2014-4. 2. 2015   5. 2. 2015- 2020   Neuvedeno   Má-li poplatník povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, a podá-li je ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny v zákoně o DPHGarance

30.1.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z oblasti DPH připomeneme v následujícím textu změny zákona o DPH, které jsou účinné od 1. 1. 2020 či později, upozorníme na výklady správce daně a zmíníme i změny, které dosud schváleny nebyly a jejichž legislativní proces tedy stále trvá.

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Velká novela zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2015Archiv

9.1.2015, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 6. 11. 2014 byla podpisem prezidenta dokončena legislativní příprava zákona, kterým se od 1. 1. 2015 mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZDP”), a další související zákony. Vládní návrh uvedeného zákona…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daň z nabytí nemovitých věcíArchiv

13.2.2014, Ing. Věra Engelmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí počínaje 1. 1. 2014 nahrazuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 144/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 1.4.2020 v částce č. 53)
  • 145/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 1.4.2020 v částce č. 53)
  • 146/2020 Sb. novela nař. vl. č. 104/2020 Sb. (vyšlo dne: 2.4.2020 v částce č. 54)
  • 147/2020 Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vyšlo dne: 2.4.2020 v částce č. 54)
  • 148/2020 Sb. ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a některých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. (vyšlo dne: 8.4.2020 v částce č. 55)
  • 149/2020 Sb. ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb. (vyšlo dne: 8.4.2020 v částce č. 55)
  • 150/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 6.4.2020 v částce č. 56)
  • 151/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 6.4.2020 v částce č. 56)
  • 152/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 6.4.2020 v částce č. 56)
  • 153/2020 Sb. k informování o změně krizového opatření (vyšlo dne: 6.4.2020 v částce č. 56)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

EET - co dělat před povinným startem EET

17.4.2020, On-line, Tomáš Líbal

Již brzy bude spuštěna 3. a 4. vlna elektronické evidence tržeb. Připomeneme, co vše udělat před spuštěním evidence.

Daňová opatření v souvislosti s epidemií koronaviru

20.4.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem on-line semináře je poskytnutí aktuálních informací o opatřeních a změnách v zákonech v oblasti daní v souvislosti s epidemií koronaviru a souvisejícím nouzovým stavem a opatřeními vyhlášenými Vládou ČR. Obsah bude přizpůsoben aktuální situaci v době konání on-line semináře.

Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol FÚ on-line

23.4.2020, On-line, Ing. Jiří Jindrák

Upozornění na nejčastější problémy, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu.

DPH ve stavebnictví

24.4.2020, On-line, Ing. Zdeněk Kuneš

Podrobněji rozebereme uplatňování daně z přidané hodnoty u nemovitostí a ve stavebnictví.

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

27.4.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu bude rovněž společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

Daňový kalendář
duben 2020
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Nejbližší daňová povinnost >> Pozor Změna!
14.4.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy silniční daně za I. čtvrtletí
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost >> Pozor Změna!
14.4.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy silniční daně za I. čtvrtletí
Kurzy měn 8.4.2020
 1 EUR27,2 CZK (-0,01)
 1 USD25,02 CZK (+0,03)
 1 GBP30,93 CZK (+0,05)
 100 RUB33,13 CZK (+0,17)
 100 JPY22,98 CZK (+0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1 % platnost od 27.3.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 27.3.2020
Lombardní sazba2 % platnost od 27.3.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí