dnes je 25.2.2020

Nejnovější

Jak prokázat dodání zboží do EU

25.2.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prováděcí nařízení ke Směrnici upravuje doklady k prokazování dodání do jiného členského státu EU jen pro omezený okruh případů. Jak postupovat v ostatních případech, však nařízení neupravuje.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Přechodná ustanovení k dani z nabytí nemovitých věcíGarance

24.2.2020, Ing. Věra Engelmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 57 ZDNV - Přechodná ustanovení Do 2013   2014-31.10.2016   1. 11. 2016-2020   Zákon č. 357/1992 Sb. se použije ve znění platném ke dni, ke kterému vznikl předmět daně dědické, daně darovací nebo daně z převodu nemovitostí.   Pro daňové ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

GFŘ k oznámení o záměru uplatnit odpočet na výzkum a vývoj

24.2.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k podání Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje dle § 34ba zákona o daních z příjmů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zánik daňové povinnosti k dani z nabytí nemovitých věcíGarance

21.2.2020, Ing. Věra Engelmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 25 odst. 3, 4, 5, 6 ZDDPN - Ustanovení přechodná a závěrečná § 55 ZDNV - Zánik daňové povinnosti Do 2013   2014-2020   Generální finanční ředitelství na žádost daňového subjektu nebo na základě podnětu ručitele z moci úřední daň z  ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace o vzniku nové oznamovací povinnosti od 1. 7. 2020 ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat

21.2.2020, Zdroj: Finanční správa

V parlamentu ČR je projednáván Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění, sněmovní tisk 572/0.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Co jsou podle Nejvyššího správního soudu klamavé obchodní praktiky a vábivá reklama

20.2.2020, Zdroj: Nejvyšší správní soud

Klamavými obchodními praktikami se zabýval Nejvyšší správní soud. Magistrát hlavního města Prahy obchodníkovi uložil podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, pokutu 150 tisíc korun. Pokutován byl za tzv. vábivou reklamu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zvláštní ustanovení o vzniku daňové povinnosti (ZDNV)Garance

19.2.2020, Ing. Věra Engelmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 9 odst. 2 ZDDPN - Předmět daně § 54 ZDNV - Zvláštní ustanovení o vzniku daňové povinnosti Do 2013   2014-2020   Předmětem daně z převodu nemovitostí je rovněž úplatný převod vlastnictví k nemovitostem v případech, kdy dojde následně k  ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Benefitní karty pro zaměstnance z pohledu DPH

18.2.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na jednání koordinačního výboru byl projednán přístup k DPH u karet, které opravňují k čerpání plnění od třetích osob.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vzájemné darováníGarance

17.2.2020, Ing. Věra Engelmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 53 ZDNV - Vzájemné darování Do 2013   2014-2020   Není upraveno .   Bylo-li ujednáno, že i dárce bude navzájem obdarován, jedná se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí o koupi nebo směnu, a to i vzhledem k tomu, oč hodnota plnění ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Co do účetnictví nepatří

17.2.2020, Zdroj: Komora certifikovaných účetních

Jaké jsou nejčastější prohřešky klientů dle Komory certifikovaných účetních? Co všechno chtějí dát podnikatelé do účetnictví a proč to opravdu nejde?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
více článků
Nejčtenější

Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osobGarance

30.1.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující text se zaměřuje na schválené změny, které od roku 2020 čekají na fyzické osoby v oblasti daně z příjmů. Prostor je věnován i novinkám, které dosud schváleny nebyly, ale o kterých se stále jedná.

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pokuta za opožděné tvrzení daně (podání daňového přiznání) k dani z nemovitých věcíGarance

26.11.2019, Ing. Jan Koreček, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 15a ZDN - Speciální úprava u pokuty za opožděné tvrzení daně 2014-4. 2. 2015   5. 2. 2015- 2020   Neuvedeno   Má-li poplatník povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, a podá-li je ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny v zákoně o DPH od 1. 1. 2020 na základě změny směrnice o DPHGarance

21.1.2020, Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento text se věnuje pouze významným změnám, které jsou vyvolány novelou směrnice rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění pozdějších směrnic (dále jen „směrnice o DPH”), která vychází ze směrnice Rady (EU) 2018/1910, kterou se…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o DPH 2017 - rozšíření režimu přenesení daňové povinnostiArchiv

16.6.2017, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH nebo zákon o DPH), dojde k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku. Je takto navázáno na trend rozšiřování skupiny plnění, která podléhají režimu přenesení daňové…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny v zákoně o DPHGarance

30.1.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z oblasti DPH připomeneme v následujícím textu změny zákona o DPH, které jsou účinné od 1. 1. 2020 či později, upozorníme na výklady správce daně a zmíníme i změny, které dosud schváleny nebyly a jejichž legislativní proces tedy stále trvá.

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 45/2020 Sb. o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 46/2020 Sb. novela zák. č. 166/1993 Sb. a č. 412/2005 Sb. (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 47/2020 Sb. novela zák. č. 200/1994 Sb., č. 183/2006 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 48/2020 Sb. novela zák. č. 311/2006 Sb. (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 49/2020 Sb. novela zák. č. 21/1992 Sb., č. 253/2008 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 50/2020 Sb. novela zák. č. 130/2002 Sb. (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 51/2020 Sb. o územně správním členění státu zákon o územně správním členění státu (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 52/2020 Sb. novela zák. č. 56/2001 Sb. (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 22)
  • 53/2020 Sb. novela vyhl. č. 329/2019 Sb. (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 23)
  • 54/2020 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první zákona č. 250/2016 Sb. (vyšlo dne: 26.2.2020 v částce č. 23)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Datové schránky v praxi

4.3.2020, Praha, MVDr. Milan Vodička

Posluchače seznámíme s aktuální situací v oblasti datových schránek a jejich využívání. Zaměříme se především na praktické příklady, problémy a konkrétní situace, včetně judikatury.

Daňové novinky 2020

10.3.2020, Praha, Ing. Ivana Pilařová

V průběhu roku 2020 nastane účinnost řady daňových a souvisejících změn, které byly původně plánovány na začátek roku 2020.

Cestovní náhrady

16.3.2020, Praha, Jaroslava Pfeilerová

Oblíbená lektorka seznámí posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.

Účetní a daňové doklady - fakturace 2020

26.3.2020, Praha, Tomáš Líbal

Praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH.

Mzdový specialista

1.4. – 23.4.2020, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Cílem Akademie Mzdový specialista je připravit účastníky formou prezenčního studia i samostatné přípravy ke zvládání samostatného vedení mzdové agendy v celé její šíři, tj. od přijetí zaměstnance, po vedení agendy v průběhu roku, na konci roku a při odchodu zaměstnance. Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ pro samostatné vedení mzdové agendy.

Daňový kalendář
únor 2020
PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 
Nejbližší daňová povinnost
25.2.2020 - podání souhrnného hlášení za leden

Další povinnosti tohoto dne...
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
25.2.2020 - podání souhrnného hlášení za leden

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 24.2.2020
 1 EUR25,19 CZK (+0,14)
 1 USD23,28 CZK (+0,08)
 1 GBP30,05 CZK (+0,04)
 100 RUB35,65 CZK (-0,4)
 100 JPY20,9 CZK (+0,18)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí