dnes je 27.10.2021

Nejnovější

Prověřování kompenzačních bonusů

27.10.2021, Zdroj: Finanční správa

... Jen jedna žádost z tisíce byla neoprávněná. Finanční správa byla v loňském roce pověřena správou tzv. kompenzačního bonusu, což kromě výplaty bonusu znamená i kontrolu dodržování zákonných podmínek pro jeho přiznání. Během pandemie, která začala na jaře roku 2020, přijala Finanční správa zhruba 2,7 ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prominutí daně z přidané hodnoty za dodání vymezeného zboží (např. očkovací látky)Garance

26.10.2021, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální pardon dle § 260 odst. 1 písm. b) DŘ zveřejněný ve Finančním zpravodaji 35/2020 dne 16. 12. 2020 a 18/2021 dne 13. 4. 2021.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prominutí DPH na plyn a elektřinu

26.10.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ministryně financí prominula DPH na plyn a elektřinu v listopadu a prosinci. Ve Finančním zpravodaji č. 34/2021 vyšlo prominutí odvodu DPH za dodání elektřiny nebo plynu, u něhož vznikla povinnost přiznat daň z dodání a DPH z přijaté zálohy před uskutečněním dodání elektřiny nebo plynu v období od 1 ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Základ daně dle § 36 a § 37 zákona o DPHGarance

25.10.2021, Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D. § 36 odst. 5 ZDPH § 37 písm. b) ZDPH (bod 1) Důvodem předcházející právní úpravy omezující vstup zaokrouhlení do základu daně pouze na hotovostní operace bylo, že platby v hotovosti se uskutečňují v celých korunách [srov. § 16 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb. , o České národní ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí službyGarance

25.10.2021, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Dana Langerová § 37 ZDPH - Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby Do 31. 3. 2019   1. 4. 2019-30. 9. 2021   Od 1. 10. 2021   Výpočet daně je nastaven dvěma způsoby. Jde o výpočet daně „zdola”, je-li daň počítána z nastaveného základu daně, a „shora”, je-li daň počítána z celkové úplaty ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Přiznání ve zvláštním režimu jednoho správního místa

25.10.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... První přiznání ve zvláštním režimu jednoho správního místa je potřeba podat do 31. 10. 2021. Od 1. října 2021 je možné podat daňové přiznání v systému One Stop Shop pro režim EU a mimo EU za zdaňovací období třetí kalendářní čtvrtletí. Lhůta pro podání daňového přiznání za 3. čtvrtletí 2021 končí 31 ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

S výrazným růstem cen za energie může pomoci Úřad práce ČR

22.10.2021, Zdroj: Úřad práce ČR

Lidé, kterým po změně dodavatele energií výrazně vzrostou výdaje a nebude se jim dostávat financí na úhradu základních potřeb, mohou požádat Úřad práce ČR o některou z nepojistných sociálních dávek.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Ošetřovné v době podzimních prázdnin, ředitelského volna nebo v souvislosti s karanténou

22.10.2021, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Stále platí, že ošetřovné při ošetřování nemocného dítěte anebo při péči o dítě mladší 10 let z důvodu nařízené karantény nebo uzavření školského zařízení náleží za obecných podmínek stanovených v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pozor na energošmejdy, kteří teď spotřebitelům nabízejí "pomoc"

21.10.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Energetický regulační úřad (ERÚ) zachytil první stížnosti na energetické šmejdy, kteří se snaží zneužít ukončení dodávek energií od společností ze skupiny Bohemia Energy.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Místo plnění při prodeji zboží na dálkuGarance

20.10.2021, Ing. Martin Sádovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Martin Sádovský § 8 ZDPH : (1) Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy. (2) Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho odeslání nebo přeprava začíná, pokud a) osoba povinná k dani ...

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
více článků
Nejčtenější

Změny v zákoně o DPHGarance

23.7.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na rozdíl od minulých let se zákon o DPH pro rok 2021 zatím neměnil. Zaznamenáváme jen změny z dřívějších daňových balíčků, které začaly platit později, anebo drobné změny v souvislosti se změnami jiných zákonů. Tyto změny si připomeneme na úvod, poté…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Ostatní vybrané změny pro podnikatele od roku 2021Garance

23.7.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

... RNDr. Ivan Brychta Tento text stručně rekapituluje některé změny související s daněmi, které nás ovlivní v roce 2021. Výše průměrné mzdy 2021 Vyhláškou č. 381/2020 Sb. byl zveřejněn všeobecný vyměřovací základ za rok 2019 a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osobGarance

23.7.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující text se zaměřuje především na rozbor schválených legislativních změn, které od roku 2021 (a některé i zpětně pro rok 2020) platí pro fyzické osoby v oblasti daně z příjmů. Změny jsou netradiční tím, že se jednak podařilo ve všech případech ukončit…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Věcná osvobození u jednotekGarance

13.1.2020, Ing. Věra Engelmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Věra Engelmannová § 20 odst. 6 písm. i) ZDDPN - Osvobození od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí § 8 ZDNV - Věcná osvobození u jednotek Do 2013   2014-2020   Není upraveno .   Věcná osvobození u jednotek   (1) Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí vlastnického ...

Dostupné v časových verzích: 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Opravné položky podle § 8a ZoRGarance

29.3.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 8a ZoR umožňuje časovou tvorbu opravných položek k nepromlčeným pohledávkám, a to v závislosti na době od splatnosti a v některých případech i na aktivním vymáhání.

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 385/2021 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (vyšlo dne: 18.10.2021 v částce č. 170)
  • 386/2021 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (vyšlo dne: 18.10.2021 v částce č. 171)
  • 387/2021 Sb. novela nař. vl. č. 98/2015 Sb. (vyšlo dne: 22.10.2021 v částce č. 172)
  • 388/2021 Sb. novela nař. vl. č. 141/2013 Sb. (vyšlo dne: 22.10.2021 v částce č. 172)
  • 389/2021 Sb. novela vyhl. č. 373/2016 Sb. (vyšlo dne: 22.10.2021 v částce č. 172)
  • 390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (vyšlo dne: 22.10.2021 v částce č. 173)
  • 391/2021 Sb. novela nař. vl. č. 222/2010 Sb. a č. 302/2014 Sb. (vyšlo dne: 22.10.2021 v částce č. 173)
  • 392/2021 Sb. novela vyhl. č. 377/2013 Sb. a č. 474/2000 Sb. (vyšlo dne: 22.10.2021 v částce č. 174)
  • 393/2021 Sb. novela vyhl. č. 36/2006 Sb. (vyšlo dne: 11.10.2021 v částce č. 175)
  • 394/2021 Sb. o zprovoznění centrálního úložiště záznamů o očkování (vyšlo dne: 11.10.2021 v částce č. 175)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Společné příjmy a podnikání manželů v daních

3.11.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor možností zdaňování příjmů ze společného jmění manželů a možností společného podnikání manželů z pohledu daní, zejména daně z příjmů.

IFRS v praxi - dvoudenní

3.11. – 4.11.2021 (3.11.2021, 4.11.2021), Praha, doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

Zjistíte, jaké jsou základní rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy a tyto rozdíly použijete v praktických příkladech z praxe. Spolu s výborně hodnocenou lektorkou projdete konkrétní příklad účetní závěrky sestavené podle IFRS a na ní si jednotlivé požadavky IFRS ukážete.

DPH při poskytování služeb

4.11.2021, Praha, Ing. Michaela Strnadová

Uplatňování DPH při poskytování služeb má svá specifika.

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

8.11.2021, Praha, RNDr. Ivan Brychta

Přibližte si mateřskou a dceřinou společnost z pohledu daní a účetnictví. Zaměříme se zejména na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Předložíme také daňový pohled na vztahy mezi spojenými osobami, na společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení, a na pravidla proti vyhýbání se daňové povinnosti ve vztahu mezi přidruženými osobami.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek v účetnictví a daních

12.11.2021, Praha, Tomáš Líbal

Dozvíte se, jaký vliv měla novela zákona o daních z příjmů pro rok 2021 na oblast majetku. Projdete si problematické místa, kde dochází nejčastěji k chybám. Přijďte na seminář, jste-li účetní nebo jiný pracovník ekonomických úseků podnikatelských subjektů.

Daňový kalendář
říjen 2021
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Nejbližší daňová povinnost:
29.10.2021 - úhrada srážkové daně FO

Další povinnosti tohoto dne...
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
29.10.2021 - úhrada srážkové daně FO

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 26.10.2021
 1 EUR25,7 CZK (-0,03)
 1 USD22,13 CZK (-0,05)
 1 GBP30,53 CZK (+0,03)
 100 RUB31,88 CZK (+0,16)
 100 JPY19,4 CZK (-0,1)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,5 % platnost od 1.10.2021
Diskontní sazba0,5 % platnost od 1.10.2021
Lombardní sazba2,5 % platnost od 1.10.2021
vývoj
Cestovní náhrady
od 19. 10. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...