dnes je 5.10.2022

Připravované změny v daních

26.7.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda připravila návrh novelizace, který se má od příštího roku dotknout několika daňových zákonů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny v zákoně o DPHGarance

20.7.2022, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na rozdíl od minulých let se zákon o DPH od 1. 1. 2022 téměř neměnil. Zaznamenáváme jen změny z dřívějších daňových balíčků, které začaly platit později, anebo drobné změny v souvislosti se změnami jiných zákonů. Tyto změny si připomeneme na úvod. Poté zmíníme…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Kontrolní hlášeníGarance

18.4.2022, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2019
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prioritou MF bude stabilizace veřejných rozpočtů, zvýšení limitu DPH a rozšíření paušální daně

12.1.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Úřad vlády představil své programové prohlášení se strategickými úkoly na následující čtyři roky.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Portál MoJe daněGarance

20.5.2021, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek se zaobírá novým portálem Finanční správy MoJe daně, který byl nedávno uveden do provozu. Není myšlen jako podrobná příručka uživatele, Poměrně podrobný návod na používání nové generace daňové informační schránky DIS+ lze najít např. na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením dle § 101g zákona o DPHArchiv

24.3.2021, Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 101g ZDPH– Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Souhrnné hlášeníArchiv

17.12.2020, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2021Garance

10.12.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2021 dochází v zákonu o dani z přidané hodnoty k několika změnám.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Aktuality z oblasti DPH za 1. pololetí 2020Archiv

5.8.2020, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu r. 2020 byl již několikrát novelizován zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”), a jak vyplývá z návrhů a vývoje legislativních prací, lze do konce roku 2020 předpokládat ještě další novelizace…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vliv mimořádných opatření na DPHArchiv

27.4.2020, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zatímco standardní návrhy novelizace zákona o DPH byly odsunuty na druhou kolej, objevila se v poslední době celá řada mimořádných opatření souvisejících s rozšířením koronaviru. Zároveň se mění podmínky, v nichž se plátci snaží dál vykonávat svou činnost, což…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daň z přidané hodnoty a prodloužení lhůty DAP, KH, SH či pozdní dodání, sankce

27.3.2020, Zdroj: Finanční správa

Odpovědi na tyto otázky: Mohu požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení? Jaké sankce mi hrozí, když podám pozdě daňové přiznání k DPH, souhrnné hlášení? Pokud podám pozdě kontrolní hlášení/následné kontrolní hlášení v…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Mimořádné daňové úlevy v období koronaviru

24.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministryně financí prominula některá příslušenství daně, a to v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Na co se mimořádné daňové úlevy nevztahují

23.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nelze počítat automaticky s tím, že všechna zpoždění s daňovými povinnostmi budou automaticky tolerována.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

S Finanční správou můžete komunikovat i na dálku

19.3.2020, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa doporučuje poplatníkům, aby v maximální možné míře využívali dálkovou formu komunikace se správcem daně. Daňové přiznání a jiné formuláře lze podat elektronicky nebo poštou bez nutnosti návštěvy příslušného…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

18.3.2020, Zdroj: Finanční správa

Daňoví poplatníci mohou očekávat vstřícný přístup Finanční a Celní správy. Finanční správa za tímto účelem mění promíjecí pokyny a vydala nový pokyn D – 44, kterým se rozšiřují pokyny D – 21 a D – 29 o další ospravedlnitelný důvod související…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Sankce při nepodání kontrolního hlášení

11.12.2019, Zdroj: Finanční správa

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu zákonná povinnost uhradit pokutu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nové XML kontrolního hlášení od 1. 10. 2019

8.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o DPH účinná převážně od 1. 4. 2019 přinesla v úpravě takové změny, které si vyžádaly úpravu struktury kontrolního hlášení.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace k novelám zákona o DPH 2019 - kontrolní hlášení

6.6.2019, Zdroj: Finanční správa

V zákoně o DPH došlo na základě zákona č. 80/2019 Sb. od 1. 4. 2019 ke změně i v kontrolním hlášení (§ 101c, § 101h, § 101i ZDPH).

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Rozšíření možnosti oprav u nedobytných pohledávek

15.4.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela č. 80/2019 Sb. rozšířila možnost opravit základ daně u nedobytných pohledávek. To si vynutilo novou strukturu kontrolního hlášení.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2019

12.4.2019, Zdroj: Finanční správa

S účinností k 1. 4. 2019 dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. (dále jen "zákon o DPH"). Dopady novely zákona o DPH pro rok 2019 na daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení, která budou podávána od…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o DPH 2019: Pokuty související s kontrolním hlášenímArchiv

8.4.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH nebo zákon o DPH), která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019 Sb. a je účinná od 1. 4. 2019, dochází k drobné změně při stanovování pokut souvisejících s kontrolním hlášením.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o DPH 2019: Vykazování přeshraničních služeb v souhrnném hlášeníArchiv

5.4.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH nebo zákon o DPH), která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019 Sb. a je účinná od 1. 4. 2019, dochází ke změně ve vykazování přeshraničních služeb v souhrnném hlášení.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace k novelám zákona o DPH 2019 a změny v pojmosloví a definicích

4.4.2019, Zdroj: Finanční správa

Zákon č. 283/2018 Sb., zákon č. 6/2019 Sb. a zákon č. 80/2019 Sb.- změny v pojmosloví

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstává pro rok 2019 ve stejném rozsahu

4.1.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnosti prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun zůstávají pro rok 2019 ve stejném rozsahu, jako tomu bylo v roce 2018.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

MF navrhuje změny v kontrolním hlášení, které uleví poplatníkům

12.12.2018, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí vyslyšelo poptávku poplatníků a odborné veřejnosti a navrhuje v rámci daňového balíčku v souvislosti s institutem kontrolních hlášení opatření, která jdou vstříc daňovým…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Faktury přijaté z EU bez DIČ

6.2.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při nákupu služeb či zboží mimo EU se lze setkat s celou škálou případů, od zapomenutého dokladu, nadbytečně zdaněných plnění v obou členských státech až po doklady bez platného DIČ…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstává pro rok 2018 ve stejném rozsahu

2.2.2018, Zdroj: Finanční správa

Možnosti prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun zůstávají pro rok 2018 ve stejném rozsahu, jako tomu bylo v roce 2017.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2018

29.12.2017, Zdroj: Finanční správa

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny v DPH pro rok 2018Archiv

15.12.2017, Ing. O. Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro rok 2018 zatím nebyly schváleny žádné rozsáhlejší novely zákona o DPH (235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále „ZDPH”).

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nově upravené náležitosti kontrolního hlášení

24.10.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Parlament schválil novelizaci zákona o dani z přidané hodnoty ve věci náležitostí kontrolního hlášení.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Poslanci schválili doplnění kontrolního hlášení

15.9.2017, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrh připravený ve spolupráci s Ministerstvem financí v návaznosti na nález Ústavního soudu u kontrolního hlášení.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Kontrolní hlášení plní očekávání

14.6.2017, Zdroj: Finanční správa

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace GFŘ k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

18.4.2017, Zdroj: Finanční správa

Tato informace nenahrazuje relevantní právní úpravu prominutí pokut, jejím účelem je poskytnout plátcům daně výčet základních informací pro správnou aplikaci tohoto institutu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Identifikované osoby poskytující služby

10.4.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud osoba povinná k dani poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě EU, má povinnost se registrovat k DPH jako identifikovaná osoba.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášeníArchiv

6.4.2017, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2016 bylo zavedeno Kontrolní hlášení a s ním i ustanovení § 101h ZDPH v podobě vyměření sankcí za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením. Určitou tvrdost především z toho pohledu, že vyměření sankcí se nebylo možné nijak…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

ÚS zrušil dvě ustanovení ke kontrolnímu hlášení

17.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ústavní soud částečně vyhověl návrhu na zrušení ustanovení týkajících se kontrolního hlášení v zákoně o DPH.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Úprava xml struktury EPO formuláře Kontrolní hlášení od 1. 1. 2017, rychlá odpověď na výzvu

9.11.2016, Zdroj: Finanční správa

Od 1. 1. 2017 dochází ke změně ve znění popisu XML struktury EPO formuláře Kontrolního hlášení a to z důvodu zpřísnění kontroly kontrolních hlášení podaných z datových schránek, která jsou zároveň tzv. rychlou odpovědí na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nový vzor přiznání k DPH a změna u kontrolního hlášení

13.9.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Formulář daňového přiznání, pokyny k němu a pokyny k vyplnění kontrolního hlášení byly upraveny v důsledku novelizace zákona o DPH činné od 29. července 2016.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Kontrolní hlášení - zkušenosti, nejčastější chyby, novinkyArchiv

1.9.2016, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2016 vešla v účinnost novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH), která zavedla novou povinnost pro plátce daně z přidané hodnoty, a to podávat kontrolní hlášení. Nyní již máme za sebou několikeré jeho podání a zvykáme…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novinky v DPH od 29. července 2016

9.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod číslem 243/2016 vyšel ve Sbírce zákonů zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona. Mimo jiné přinesl novelizaci zákona o DPH.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Poslanci schválili změny sankcí u kontrolního hlášení

21.6.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna schválila návrh novelizace zákona o DPH. Ten obsahuje mj. méně přísné sankce u kontrolního hlášení.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Platební kalendář a kontrolní hlášení

7.6.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud u záloh na energie uplatňuje odběratel nárok na odpočet až po vyúčtování, měl by přesto vykázat údaje v kontrolním hlášení podle jednotlivých plateb.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání podle § 101a odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění od 1. 5. 2016

27.5.2016, Zdroj: Finanční správa

V souvislosti s přijetím zákona č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (dále jen "doprovodný zákon k EET") dochází také s účinností od 1. 5. 2016 k novelizaci ustanovení § 101a zákona o DPH týkajícího se…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny v DPH od 1. května 2016

10.5.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, došlo též ke změně zákona o DPH. Novinkami však lze nazvat až úpravy od 1. prosince…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny sankcí u kontrolního hlášení stále v Parlamentu

6.5.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh změn v zákoně o DPH, které mají znamenat méně přísné sankce, zatím prošel jen prvním čtením.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Postupy u nesrovnalostí v kontrolních hlášeních

19.4.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční správa již obdržela kontrolní hlášení od měsíčních plátců daně a blíží se termín pro podání hlášení čtvrtletními plátce daně. Na co se finanční správa…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Časový nesoulad u opravných dokladů v kontrolním hlášení

18.4.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

U oprav základu daně a daně je potřeba počítat s tím, že údaje budou v jiném zdaňovacím období u dodavatele a odběratele.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Příklady ke kontrolnímu hlášení - část A.4 nebo A.5

14.3.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při vykazování zdanitelných plnění v kontrolním hlášení může být plátce v rozpacích, zda se správně ocitlo v části A.4 nebo A.5, popř. B.2 nebo B.3 kontrolního…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nejčastější chyby v kontrolním hlášení

7.3.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční správa popisuje doposud nejčastější chyby plátců v kontrolním hlášení.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...