dnes je 28.2.2024

Změny v zákoně o DPHGarance

16.2.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu týkajícím se změn v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále ZDPH), nejprve probereme novinky přijaté v průběhu roku 2023. Dále upozorníme na některé nové výkladové pokyny GFŘ a v závěru upozorníme na novinky pro rok 2024 zejména…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášenímGarance

16.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 101h až § 101k ZDPH– Kontrolní hlášení – Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Kontrolní hlášení - povinnost podání, náležitosti, lhůty pro podáníGarance

15.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 101c ZDPH až § 101f ZDPH– Kontrolní hlášení – Povinnost podání, náležitosti, lhůty pro podání

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášenímGarance

15.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 101g ZDPH– Kontrolní hlášení – Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace k formulářům pro daň z přidané hodnoty pro rok 2024

4.12.2023, Zdroj: Finanční správa

V souvislosti s připravovanou novelou zákona o DPH, která je součástí tzv. konsolidačního balíčku (Sněmovní tisk 488/Senátní tisk 161) dochází ke zrušení dvou snížených sazeb DPH(15 % a 10 %), od 1. 1. 2024 by měla být účinná pouze jedna snížená sazba DPH (12…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novinky v DPH pro rok 2023Archiv

23.1.2023, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku se zaměříme na změny, které v ZDPH přinesla jeho novela, která ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 366/2022 Sb.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny zákona o daních z příjmů a zákona o DPH 2022/2023 (zákonem č. 366/2022 Sb.)Archiv

17.1.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 366/2022 Sb. nabývá účinnost dnem 1. ledna 2023, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 2 až 5 a 8 až 10 týkajících se zákona o DPH, která nabývají účinnost dnem 3. 12.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo přehled změn, které se týkají podnikatelů od 1. ledna 2023

4.1.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Úprava 7 zákonů, 18 vyhlášek a pěti nařízení vlády. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo přehledný souhrn změn, které se od nového roku týkají podnikatelů. Jde například o povinné datové schránky či snazší výstavbu menších obnovitelných…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Jaké, nejen daňové, novinky přinese rok 2023?

3.1.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Pro rok 2023 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které mohou pozitivně ovlivnit občany a firmy v ČR. Novinky se budou mimo jiné týkat podmínek daňové evidence, možnosti zbavení se daňových povinností a nedoplatků nebo zavedení jednodenní síťové jízdenky…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace ke změnám zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2023 - oblast kontrolního hlášení DPH

29.12.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2023 (novelizováno zákonem č. 366/2022 Sb.; dále jen "ZDPH 2023") týkající se oblasti kontrolního hlášení DPH, zahrnují oblast výzev k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novinky v daních od roku 2023 schváleny a zveřejněny ve Sbírce zákonů

6.12.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod číslem 366/2022 Sb. byla zveřejněna v pátek 2. 12. 2022 schválená novelizace zákona o DPH a zákona o daních z příjmů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Limit pro registraci k DPH a využívání paušální daně vzroste na dva miliony

25.11.2022, Zdroj: Finanční správa

Senát 24. 11. 2022 schválil návrh zákona Ministerstva financí, kterým se s účinností od 1. ledna 2023 zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Připravované změny v daních

26.7.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda připravila návrh novelizace, který se má od příštího roku dotknout několika daňových zákonů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prioritou MF bude stabilizace veřejných rozpočtů, zvýšení limitu DPH a rozšíření paušální daně

12.1.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Úřad vlády představil své programové prohlášení se strategickými úkoly na následující čtyři roky.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Portál MoJe daněGarance

20.5.2021, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek se zaobírá novým portálem Finanční správy MoJe daně, který byl nedávno uveden do provozu. Není myšlen jako podrobná příručka uživatele, Poměrně podrobný návod na používání nové generace daňové informační schránky DIS+ lze najít např. na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením dle § 101g zákona o DPHArchiv

24.3.2021, Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 101g ZDPH– Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2021Archiv

10.12.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2021 dochází v zákonu o dani z přidané hodnoty k několika změnám.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Aktuality z oblasti DPH za 1. pololetí 2020Archiv

5.8.2020, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu r. 2020 byl již několikrát novelizován zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”), a jak vyplývá z návrhů a vývoje legislativních prací, lze do konce roku 2020 předpokládat ještě další novelizace…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vliv mimořádných opatření na DPHArchiv

27.4.2020, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zatímco standardní návrhy novelizace zákona o DPH byly odsunuty na druhou kolej, objevila se v poslední době celá řada mimořádných opatření souvisejících s rozšířením koronaviru. Zároveň se mění podmínky, v nichž se plátci snaží dál vykonávat svou činnost, což…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daň z přidané hodnoty a prodloužení lhůty DAP, KH, SH či pozdní dodání, sankce

27.3.2020, Zdroj: Finanční správa

Odpovědi na tyto otázky: Mohu požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení? Jaké sankce mi hrozí, když podám pozdě daňové přiznání k DPH, souhrnné hlášení? Pokud podám pozdě kontrolní hlášení/následné kontrolní hlášení v…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Mimořádné daňové úlevy v období koronaviru

24.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministryně financí prominula některá příslušenství daně, a to v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Na co se mimořádné daňové úlevy nevztahují

23.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nelze počítat automaticky s tím, že všechna zpoždění s daňovými povinnostmi budou automaticky tolerována.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

S Finanční správou můžete komunikovat i na dálku

19.3.2020, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa doporučuje poplatníkům, aby v maximální možné míře využívali dálkovou formu komunikace se správcem daně. Daňové přiznání a jiné formuláře lze podat elektronicky nebo poštou bez nutnosti návštěvy příslušného…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

18.3.2020, Zdroj: Finanční správa

Daňoví poplatníci mohou očekávat vstřícný přístup Finanční a Celní správy. Finanční správa za tímto účelem mění promíjecí pokyny a vydala nový pokyn D – 44, kterým se rozšiřují pokyny D – 21 a D – 29 o další ospravedlnitelný důvod související…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Sankce při nepodání kontrolního hlášení

11.12.2019, Zdroj: Finanční správa

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu zákonná povinnost uhradit pokutu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nové XML kontrolního hlášení od 1. 10. 2019

8.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o DPH účinná převážně od 1. 4. 2019 přinesla v úpravě takové změny, které si vyžádaly úpravu struktury kontrolního hlášení.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace k novelám zákona o DPH 2019 - kontrolní hlášení

6.6.2019, Zdroj: Finanční správa

V zákoně o DPH došlo na základě zákona č. 80/2019 Sb. od 1. 4. 2019 ke změně i v kontrolním hlášení (§ 101c, § 101h, § 101i ZDPH).

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Rozšíření možnosti oprav u nedobytných pohledávek

15.4.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela č. 80/2019 Sb. rozšířila možnost opravit základ daně u nedobytných pohledávek. To si vynutilo novou strukturu kontrolního hlášení.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2019

12.4.2019, Zdroj: Finanční správa

S účinností k 1. 4. 2019 dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. (dále jen "zákon o DPH"). Dopady novely zákona o DPH pro rok 2019 na daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení, která budou podávána od…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o DPH 2019: Pokuty související s kontrolním hlášenímArchiv

8.4.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH nebo zákon o DPH), která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019 Sb. a je účinná od 1. 4. 2019, dochází k drobné změně při stanovování pokut souvisejících s kontrolním hlášením.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o DPH 2019: Vykazování přeshraničních služeb v souhrnném hlášeníArchiv

5.4.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH nebo zákon o DPH), která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019 Sb. a je účinná od 1. 4. 2019, dochází ke změně ve vykazování přeshraničních služeb v souhrnném hlášení.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace k novelám zákona o DPH 2019 a změny v pojmosloví a definicích

4.4.2019, Zdroj: Finanční správa

Zákon č. 283/2018 Sb., zákon č. 6/2019 Sb. a zákon č. 80/2019 Sb.- změny v pojmosloví

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstává pro rok 2019 ve stejném rozsahu

4.1.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnosti prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun zůstávají pro rok 2019 ve stejném rozsahu, jako tomu bylo v roce 2018.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

MF navrhuje změny v kontrolním hlášení, které uleví poplatníkům

12.12.2018, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí vyslyšelo poptávku poplatníků a odborné veřejnosti a navrhuje v rámci daňového balíčku v souvislosti s institutem kontrolních hlášení opatření, která jdou vstříc daňovým…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Faktury přijaté z EU bez DIČ

6.2.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při nákupu služeb či zboží mimo EU se lze setkat s celou škálou případů, od zapomenutého dokladu, nadbytečně zdaněných plnění v obou členských státech až po doklady bez platného DIČ…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstává pro rok 2018 ve stejném rozsahu

2.2.2018, Zdroj: Finanční správa

Možnosti prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun zůstávají pro rok 2018 ve stejném rozsahu, jako tomu bylo v roce 2017.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2018

29.12.2017, Zdroj: Finanční správa

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny v DPH pro rok 2018Archiv

15.12.2017, Ing. O. Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro rok 2018 zatím nebyly schváleny žádné rozsáhlejší novely zákona o DPH (235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále „ZDPH”).

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nově upravené náležitosti kontrolního hlášení

24.10.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Parlament schválil novelizaci zákona o dani z přidané hodnoty ve věci náležitostí kontrolního hlášení.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Poslanci schválili doplnění kontrolního hlášení

15.9.2017, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrh připravený ve spolupráci s Ministerstvem financí v návaznosti na nález Ústavního soudu u kontrolního hlášení.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Kontrolní hlášení plní očekávání

14.6.2017, Zdroj: Finanční správa

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace GFŘ k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

18.4.2017, Zdroj: Finanční správa

Tato informace nenahrazuje relevantní právní úpravu prominutí pokut, jejím účelem je poskytnout plátcům daně výčet základních informací pro správnou aplikaci tohoto institutu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Identifikované osoby poskytující služby

10.4.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud osoba povinná k dani poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě EU, má povinnost se registrovat k DPH jako identifikovaná osoba.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášeníArchiv

6.4.2017, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2016 bylo zavedeno Kontrolní hlášení a s ním i ustanovení § 101h ZDPH v podobě vyměření sankcí za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením. Určitou tvrdost především z toho pohledu, že vyměření sankcí se nebylo možné nijak…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

ÚS zrušil dvě ustanovení ke kontrolnímu hlášení

17.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ústavní soud částečně vyhověl návrhu na zrušení ustanovení týkajících se kontrolního hlášení v zákoně o DPH.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Úprava xml struktury EPO formuláře Kontrolní hlášení od 1. 1. 2017, rychlá odpověď na výzvu

9.11.2016, Zdroj: Finanční správa

Od 1. 1. 2017 dochází ke změně ve znění popisu XML struktury EPO formuláře Kontrolního hlášení a to z důvodu zpřísnění kontroly kontrolních hlášení podaných z datových schránek, která jsou zároveň tzv. rychlou odpovědí na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nový vzor přiznání k DPH a změna u kontrolního hlášení

13.9.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Formulář daňového přiznání, pokyny k němu a pokyny k vyplnění kontrolního hlášení byly upraveny v důsledku novelizace zákona o DPH činné od 29. července 2016.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Kontrolní hlášení - zkušenosti, nejčastější chyby, novinkyArchiv

1.9.2016, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2016 vešla v účinnost novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH), která zavedla novou povinnost pro plátce daně z přidané hodnoty, a to podávat kontrolní hlášení. Nyní již máme za sebou několikeré jeho podání a zvykáme…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...