dnes je 5.3.2024

Odpočet daně při zrušení registraceGarance

4.3.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daň na vstupu u vybraného osobního automobiluGarance

12.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Záloha na nadměrný odpočetGarance

9.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávkyGarance

8.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vracení nadměrného odpočtuGarance

8.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 155 DŘ – Vrácení, použití a převod vratitelného přeplatku

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Oprava odpočtu daněGarance

7.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Úprava odpočtu daněGarance

7.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Odpočet daně při zrušení registraceGarance

6.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nárok na odpočet daně při registraciGarance

5.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace GFŘ k uplatňování DPH u vybraného osobního automobilu od 1. 1. 2024

19.1.2024, Zdroj: Finanční správa

S účinností od 1. 1. 2024 dochází v souladu se zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, ke změnám v oblasti nároku na odpočet daně u tzv. vybraného osobního…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Omezení výše nároku na odpočet u vybraného osobního automobilu

10.1.2024, Zdroj: Poslanecká sněmovna

Z důvodu omezení výše nároku na odpočet u vybraného osobního automobilu, který je dlouhodobým majetkem, se vkládá nové ustanovení, které stanoví limitní výši částky daně na vstupu u tohoto přijatého zdanitelného…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Odpočet daně u vybraného osobního automobilu od 1. 1. 2024Garance

3.1.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do odpočtových pravidel zákona o DPH se s účinností od 1. 1. 2024 novelou č. 349/2023 Sb. dostává omezení týkající se uplatňování odpočtu daně u osobního automobilu, ale pouze v přesně vymezených situacích.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DPH - převod práva nakládat se zbožím jako vlastník

10.11.2023, Zdroj: Nejvyšší správní soud

Předmětem sporu v této věci byl nárok na odpočet DPH u nakoupených pohonných hmot, resp. místo dodání zboží, za které žalobkyně považovala tuzemsko a žalovaný naopak území jiných členských…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Omezení odpočtu DPH při pořízení automobilu

27.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připravovaná novelizace zákona o DPH obsahuje hranici nároku na odpočet DPH u pořizovaného vozidla.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dovoz zboží nevlastníkem z pohledu DPH

17.4.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě dovozu může vzniknout povinnost odvodu DPH dovozci, který není vlastníkem zboží. Problematičtější však je uplatnění odpočtu daně na vstupu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Osvobození od daně při vývozu zbožíGarance

19.2.2023, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pokyn D-58 k promíjení příslušenství daně

24.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Finančním zpravodaji č. 15/2022 byl vydán výklad GFŘ, který ruší dosavadní výklad v pokynu D-47.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Skutečné zahájení daňové kontroly

23.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle judikatury Nejvyššího správního soudu může k zahájení daňové kontroly dojít i dříve než jejím formálním zahájením.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Úpravy odpočtu DPH v posledním přiznání roku 2022

17.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

V posledním přiznání za kalendářní rok se provádí mj. úpravy odpočtu u majetku, jehož účel použití se z hlediska DPH změnil.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DPH u služeb přijatých holdingovou společností

24.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soudní dvůr EU posuzoval nárok na odpočet DPH na vstupu u holdingových společností.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prokazování dodavatele

28.2.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud se vyjádřil k otázce prokazování dodavatele, pokud skutečný dodavatel nebyl identifikován.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zpochybnění nároku na odpočet DPH u vozidla

7.2.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud řešil případ daňové kontroly, v jejímž rámci byl zpochybněn nárok na odpočet DPH u vozidla z toho důvodu, že některé ze zápisů v knize jízd se nezdály správci daně dostatečně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Úprava odpočtu DPH při přechodu na osvobozený pronájem

25.1.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přechod na osvobozený pronájem nemovitostí zpravidla vyvolá úpravu odpočtu v posledním přiznání roku 2021.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Úprava nároku na odpočet v posledním přiznání roku 2021

11.1.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při sestavení posledního přiznání za rok je nutné myslet na korekci odpočtu u majetku podle § 78 zákona o DPH.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DPH z nákupu vozidel

4.1.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud se zabýval případem neuznání nároku na odpočet DPH z nákupu vozidel.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Snížení uplatněného odpočtu daně z přijatého zdanitelného plnění při zrušení registrace u dlužníkaArchiv

11.11.2021, Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávkyArchiv

8.11.2021, Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pravidla prokazování nároku na odpočet DPH

2.11.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud opět zopakoval některá pravidla, která je potřeba dodržovat při prokazování nároku na odpočet DPH.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prominutí DPH na plyn a elektřinu

26.10.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Výkon funkce předsedy představenstva jako ekonomická činnost

31.8.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud opakovaně vyjádřil názor, že výkon funkce předsedy představenstva je samostatně vykonávanou ekonomickou činností pro účely DPH.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dovoz zboží nevlastníkem

13.7.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Diskutabilní z pohledu DPH začala být situace, kdy DPH při dovozu přiznává osoba, která není vlastníkem zboží.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Přehled novinek v oblasti DPH

15.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Záloha na nadměrný odpočetArchiv

19.4.2021, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Úprava generálního pardonu promíjejícího DPH usnadní dodávky státu

14.4.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí předložilo na jednání vlády 12. 4. 2021 rozšíření generální pardonu rušícího DPH na respirátory kategorie FFP2 a vyšší, diagnostické zdravotnické prostředky pro testování na COVID a očkovací…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Přeplatek skupiny dle § 105 zákona o DPHArchiv

12.4.2021, Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Majetek pro účely DPHArchiv

5.4.2021, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vyrovnání odpočtu daně u obchodního majetku mimo dlouhodobý majetekArchiv

1.4.2021, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v částečné výšiArchiv

29.3.2021, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 73 odst. 3 ZDPH a § 73 odst. 4 ZDPH– Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Dostupné v časových verzích: 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Osvobození pronájmu nemovitostí pro bydlení

5.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákonem č. 80/2019 Sb. s odkladem od roku 2021 neumožňuje pronajímatelům zdanit pronájem nemovitých věcí určených k bydlení.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2021Archiv

10.12.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2021 dochází v zákonu o dani z přidané hodnoty k několika změnám.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Problematika DPH v neziskové sféře u registrovaných plátců - 1. částArchiv

10.12.2020, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úvodní články Problematika DPH v neziskové sféře – 1. část a 2. část obsahovaly základní pojmy a byly směřovány zejména neplátcům ve vazbě na vznik identifikované osoby a na registraci plátce, ale tyto pojmy jsou samozřejmě důležité také pro již existující…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novinky v DPH od roku 2021Archiv

3.12.2020, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Blížící se konec roku bývá obdobím příprav na změny v daních od roku příštího. Ty jsou v českých podmínkách zpravidla spojeny s nejistotou, jak dopadne legislativní proces. Například návrh novelizace týkající se obchodování se zbožím v rámci EU s navrženou…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pronájem nemovitých věcí od roku 2021

17.11.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 80/2019 Sb. se mění s účinností od 1. 1. 2021 pravidla pro volbu zdanění při pronájmu nemovitých věcí.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Přemístění zbožíArchiv

26.10.2020, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Implementační novela zákona o dani z přidané hodnotyArchiv

8.9.2020, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění, obsahuje ve své třetí části tzv. implementační novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Úrok za zadržování vratitelného přeplatku

25.8.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Další judikát Nejvyššího správního soudu potvrzuje dřívější názor soudu, podle něhož nelze nárok na úrok z odpočtu za období 2015 až polovina 2017 posuzovat podle tehdy platné právní úpravy.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Soudní dvůr EU k zadržování nadměrného odpočtu

1.6.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle názoru Soudního dvora EU stát může zadržovat nadměrný odpočet v případě, že není možné jasně, přesně a jednoznačně určit, že bude existovat nadměrný odpočet DPH, který bude možné po skončení kontroly vrátit…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny v daňovém řádu s dopadem na DPH

20.4.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schválení se přiblížil návrh novelizace daňového řádu, která přináší celou řadu změn ve správní praxi.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prokazování konkrétního dodavatele

14.4.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z podmínek nároku na odpočet DPH je poskytnutí plnění jinou osobou povinnou k dani.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...