dnes je 28.5.2024

Ministerstvo spravedlnosti spustilo interaktivní webovou aplikaci "Finanční zdraví", která podnikatelům umožní ověřit si svou finanční situaci a identifikovat stav podnikové krize nebo dokonce hrozícího úpadku

30.8.2023, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

„Nová aplikace nabízí podnikatelské veřejnosti jednoduchý, diskrétní a bezplatný nástroj, pomocí kterého získají přehled o míře a struktuře finančních problémů zatěžujících jejich podnikání. Účelem tohoto nástroje je zejména upozornit podnikatele na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Akt o digitálních službách (DSA)

19.8.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Akt o digitálních službách (Digital Services Act, "DSA") je návrh nařízení, jehož podoba byla v nedávné době schválena na politické úrovni mezi zástupci členských států, Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Cílem tohoto nařízení je sjednotit unijní…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace k výpočtu splátek v oddlužení

10.3.2022, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Odbor insolvenční a soudních znalců publikoval informaci k výpočtu splátek v oddlužení.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací

10.9.2018, Zdroj: Generální finanční ředitelství

Generální finanční ředitelství (GFŘ) z důvodu jednotného postupu při uplatňování § 42 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., vydává tuto informaci, která se týká pouze opravy základu daně u plnění uskutečněného pro…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017

8.9.2017, Zdroj: Finanční správa

Cílem této Informace je seznámení se změnami při uplatňování DPH společníky společnosti, ke kterým dochází v souvislosti s přijetím zákona č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Omezení podvodů a vydírání v insolvenčních řízeních; začíná platit novela insolvenčního zákona

1.8.2017, Zdroj: justice.cz

Novela vstoupila v účinnost 1. 7. 2017 a zaměřuje se mj. na podvodné oddlužovací společnosti, které si za své často bezcenné služby účtují vysoké poplatky.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Šikanózní insolvence

29.4.2016, Zdroj: Nejvyšší soud ČR

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dopady nového občanského a obchodního zákoníku do daní

17.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2014 má vstoupit v účinnost nová úprava soukromého práva. Změna některých institutů se promítne o do daní.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Doba plnění (doba splatnosti faktur)Archiv

13.5.2013, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna postoupila Senátu dne 11. 4. 2013 návrh novely obchodního zákoníku (č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým se zpřesňuje postup při zápisu do obchodního rejstříku při rozdělení právnické osoby (§ 38b) a dále doba…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Oprava DPH z pohledávek za dlužníkem v insolvenci

29.4.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud se vyjádřil k opravě DPH z pohledávek za dlužníkem, který je v insolvenci, pokud vznikly před novelou zákona o DPH zavádějící tento institut. Soud dochází k odlišnému závěru oproti daňové…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...