dnes je 28.5.2024

Připravované změny v dodání zboží

11.3.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

MF připravilo návrh novelizace zákona o DPH od roku 2025, který nově definuje některé situace považované za dodání zboží.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DPH a doktrína esenciálních výdajů

8.3.2024, Zdroj: Nejvyšší správní soud

Judikatura: k § 72 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daněGarance

20.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 22 ZDPH– Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daně

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státuGarance

20.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 25 ZDPH– Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladuGarance

19.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 18 ZDPH– Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Den uskutečnění zdanitelného plnění u dodání energií

9.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2024 dochází v souvislosti s novelizací energetického zákona ke změně ve dni uskutečnění zdanitelného plnění při dodání energií.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dobíjení elektroaut z pohledu DPH

23.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soudní dvůr EU se vyjádřil k předběžné otázce, jaký typ plnění je poskytován při dobíjení elektromobilu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dovoz zboží nevlastníkem z pohledu DPH

17.4.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě dovozu může vzniknout povinnost odvodu DPH dovozci, který není vlastníkem zboží. Problematičtější však je uplatnění odpočtu daně na vstupu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Odvod DPH uvedené na faktuře

4.4.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soudní dvůr EU rozhodoval ve věci povinnost dodavatele vždy odvést DPH ve výši uvedené na daňovém dokladu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DPH u poskytovatelů ubytovacích služeb

21.3.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

GFŘ vydalo aktualizovaný výklad k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb platný od roku 2023.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Aktuální informace z oblasti DPH za 2. pololetí 2021Archiv

23.2.2022, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novinky v DPH od roku 2022Archiv

18.1.2022, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rok 2022 přinesl několik novelizací zákona o DPH, jejichž dopad je oborově ohraničen.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novinky v DPH u e-shopů schválenyArchiv

24.9.2021, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Parlament definitivně schválil změny v DPH při obchodování se zbožím na dálku či poskytování vybraných služeb konečným spotřebitelům obsažené ve sněmovním tisku č. 867.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Problematika DPH v neziskové sféře u registrovaných plátců - 1. částArchiv

10.12.2020, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úvodní články Problematika DPH v neziskové sféře – 1. část a 2. část obsahovaly základní pojmy a byly směřovány zejména neplátcům ve vazbě na vznik identifikované osoby a na registraci plátce, ale tyto pojmy jsou samozřejmě důležité také pro již existující…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novinky v DPH od roku 2021Archiv

3.12.2020, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Blížící se konec roku bývá obdobím příprav na změny v daních od roku příštího. Ty jsou v českých podmínkách zpravidla spojeny s nejistotou, jak dopadne legislativní proces. Například návrh novelizace týkající se obchodování se zbožím v rámci EU s navrženou…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí službyArchiv

30.11.2020, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Implementační novela zákona o dani z přidané hodnotyArchiv

8.9.2020, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění, obsahuje ve své třetí části tzv. implementační novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Aktuality z oblasti DPH za 1. pololetí 2020Archiv

5.8.2020, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu r. 2020 byl již několikrát novelizován zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”), a jak vyplývá z návrhů a vývoje legislativních prací, lze do konce roku 2020 předpokládat ještě další novelizace…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nájemné do konce června 2020

21.4.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odložení plateb nájemného má jenom cash-flow dopady, ostatní daňové dopady nájemních vztahů se nemění.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dovoz zdravotnického materiálu a DPH

7.4.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do ČR proudí dodávky zdravotnického materiálu nakupovaného státem i soukromými osobami. Lze je osvobodit od DPH?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Uplatnění daně z přidané hodnoty u dodání zboží s povinností/možností odkupuArchiv

31.3.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro účely zákona o dani z přidané hodnoty se podle § 13 odst. 1 ZDPH dodáním zboží rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. Jedná se o „ekonomické vlastnictví”.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny zákona o DPH při obchodování mezi členskými státy, ke kterým mělo dojít od 1. 1. 2020Archiv

23.3.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2020 mělo na základě směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, o společném systému daně z přidané hodnoty, které jsou obsaženy ve směrnici Rady (EU) 2018/1910 (dále jen „novela směrnice o DPH”), dojít k úpravě zákona č.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

MF přichází s rovnými pravidly DPH u dodání zboží ze zahraničí

11.3.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která narovnává podmínky u dodání zásilek v rámci přeshraničního elektronického obchodování.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Úplata plnění v cizí měně z pohledu DPH

2.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na koordinačním výboru mezi zástupci Finanční správy a Komory daňových poradců má být z pohledu DPH řešena situace, kdy obchodník stanoví cenu za své plnění v korunách, přijímá však úplatu rovněž v cizí…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dodání tepla a chladu od 1. 1. 2020

6.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Stravenky a režim poukazů

28.5.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci projednávání příspěvku na Koordinační výbor vyjádřilo Generální finanční ředitelství názor, že stravenky jsou poukazem ve smyslu § 15 zákona o DPH.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace k novelám zákona o DPH 2019 - uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit (§ 21 ZDPH)

3.5.2019, Zdroj: Finanční správa

Do ustanovení § 21 odst. 4 zákona o DPH, které upravuje uskutečnění zdanitelného plnění ve specifických případech, se za písm. b) vkládá nové písm. c).

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace k novelám zákona o DPH 2019 - poukazy

26.4.2019, Zdroj: Finanční správa

Poukazy - § 15, § 15a, § 15b, § 21, § 36, § 74, § 79a ZDPH.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o DPH 2019: Pokuty související s kontrolním hlášenímArchiv

8.4.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH nebo zákon o DPH), která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019 Sb. a je účinná od 1. 4. 2019, dochází k drobné změně při stanovování pokut souvisejících s kontrolním hlášením.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o DPH 2019: Vykazování přeshraničních služeb v souhrnném hlášeníArchiv

5.4.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH nebo zákon o DPH), která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019 Sb. a je účinná od 1. 4. 2019, dochází ke změně ve vykazování přeshraničních služeb v souhrnném hlášení.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o DPH 2019: Služby vázané na dovoz a vývoz zbožíArchiv

4.4.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH nebo zákon o DPH), která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019 Sb. a je účinná od 1. 4. 2019, dochází k některým úpravám ustanovení § 69 ZDPH, které upravuje osvobození u služeb vázaných na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o DPH 2019: Dodání a nájmy nemovitých věcí, věcná břemenaArchiv

2.4.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH nebo zákon o DPH), která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019 Sb. a je účinná od 1. 4. 2019, dochází k některým úpravám ustanovení týkajících se nemovitých…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pořízení zboží z jiného členského státu

2.4.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela č. 80/2019 Sb. s účinností od 1. dubna 2019 mění podmínky pro pořízení zboží z jiného členského státu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Uplatňování DPH u poukazů

25.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schválená novelizace zákona o DPH nastavuje pravidla pro uplatňování DPH u plnění, která jsou zcela nebo částečně hrazena prostřednictvím poukazů. Generální finanční ředitelství k problematice připravuje…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o DPH 2019: Den uskutečnění plněníArchiv

18.3.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH nebo zákon o DPH), která nabyde účinnosti 1. 4. 2019, dochází ke změně ustanovení § 21 ZDPH, které upravuje den uskutečnění plnění při dodání zboží a poskytnutí služby. Ustanovení § 21…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Režim poukazů po novele zákona o DPH

19.2.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přestože nová úprava poukazů v zákoně o DPH není doposud schválena, již vzniká řada otázek ohledně aplikace této úpravy.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prokazování přepravy do jiného členského státu

3.12.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh na změnu prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011 má přinést nová pravidla pro prokazování přepravy zboží do jiného členského státu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DUZP u dlouhodobě poskytovaných plnění

27.11.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novelizace zákona o DPH má zmírnit úpravu, podle níž je plnění poskytované dlouhodobě uskutečněno 31. 12. roku následujícího po roce zahájení činnosti.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Poskytnutí služby do jiného členského státu

15.10.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Okamžik uvedení služby poskytnuté do jiného členského státu do souhrnného hlášení závisí především na skutečném provedení služby.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DUZP u odměn obhájců

27.8.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle současného znění zákona u plnění poskytovaného dlouhodobě nastává den uskutečnění plnění vždy alespoň ke konci každého kalendářního roku. To nemá po novelizaci platit pro obhájce ustanoveného ze…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DUZP u služby související s nájmem

9.8.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novelizace zákona o DPH praktičtěji upravuje den uskutečnění zdanitelných plnění souvisejících s nájmem.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Uplatňování DPH u společníků společnosti po 1. 7. 2017Archiv

19.12.2017, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o DPH 2017 - uskutečnění plnění a vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí službyArchiv

3.10.2017, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 7. 2017 je v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH”) oblast stanovení dne uskutečnění plnění a dne, kdy vzniká povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby, která…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vznik povinnosti přiznat DPH

8.8.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo výklad ke vzniku povinnosti přiznat daň po novelizaci zákonem č. 170/2017 Sb.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

GFŘ připravuje výklad k novinkám v DPH

25.4.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v zákoně o DPH byly schváleny, účinnost však závisí na vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů. GFŘ již pracuje na výkladech.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vznik povinnosti přiznat DPH

28.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Během roku 2017 mají být změněna ustanovení, která upravují okamžik povinnosti přiznat daň. Generální finanční ředitelství připravuje informaci, která má obsahovat výklad ke správné…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vznik povinnosti přiznat DPH

14.2.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. dubna 2017 jsou změněna ustanovení, která upravují okamžik povinnosti přiznat daň.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Den uskutečnění plnění při vývozu zboží

13.2.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při dodání zboží do třetí země se považuje za den uskutečnění plnění den výstupu zboží z území EU potvrzený celním úřadem. Ten se liší od obecného okamžiku uskutečnění plnění, kterým je dodání…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Aktuální informace z oblasti DPHArchiv

15.11.2016, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku přinášíme přehled aktuálního legislativního dění z oblasti DPH v Bruselu i v ČR.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o DPH 2016 - uplatnění DPH u dodání nemovitých věcíArchiv

16.2.2016, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH), která vyšla pod č. 360/2014 Sb., došlo ke změně ustanovení § 56 ZDPH, které upravuje oblast dodání nemovitých věcí. Tato novela mění zejména pohled na stavební pozemek a dále omezuje…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...