dnes je 28.2.2024

Daň dědická, daň darovacíGarance

23.11.2020, Ing. Věra Engelmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 1 až § 7, § 7a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění platném do 31. 12. 2013 (dále jen „ZDDPN”) – Daň dědická, Daň…

Dostupné v časových verzích: 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Jedna koruna vynaložená na výběr majetkových daní přinese do státní kasy třikrát míň než koruna vynaložená na výběr ostatních daní

1.4.2016, Zdroj: Nejvyšší kontrolní úřad

Nejvyšší kontrolní úřad zkontroloval, jak Generální finanční ředitelství a vybrané finanční úřady* vybíraly v letech 2012 až 2014 daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, daň dědickou a daň darovací. Největším problémem spojeným s výběrem těchto…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zdanění darované bytové jednotky neteřiArchiv

21.8.2014, Ing. Martin Špád, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co bude pro neteř z manželovy strany vyplývat při darování mé bytové jednotky v návaznosti na nový občanský zákoník? Bude se dar danit, či nikoliv?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Inkorporace daně dědické a darovací do daní z příjmů

30.1.2014, Zdroj: Finanční správa

V souvislosti se zrušením daně dědické a daně darovací jsou nově od 1. 1. 2014 bezúplatné příjmy předmětem daně z příjmů právnických a fyzických osob.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daně 2014 schváleny!

3.12.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definitivní tečku za nejistotou v daních udělala Poslanecká sněmovna, když na své první schůzi schválila zákonná opatření Senátu přinášející novinky do všech daní.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daň z nemovitých věcí 2014

5.11.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v dani z nemovitostí se mohou promítnout do přiznání podávaného do 31. ledna 2014 a výše celkové daně.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zdanění převodu nemovitostí - srovnání 2013 a 2014

4.11.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Převody nemovitých věcí budou od nového roku místo daně z převodu nemovitostí podléhat dani z nabytí nemovitých věcí. Jaké konkrétní dopady lze očekávat?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DPH u převodu nemovitostí 2014

21.10.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny připravované pro rok 2014 v soukromém právu a návazně i daňovém přinášejí řadu výkladových otázek i pro oblast nemovitých věcí a jejich dodání podle zákona o DPH.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daň z převodu nemovitostí zaplatí prodávající

10.10.2013, Zdroj: Vláda

Horní komora schválila zákonné opatření, které řeší daň z převodu nemovitostí. Změnu ještě musí schválit nová Poslanecká sněmovna.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Včlenění daně dědické a daně darovací do daní z příjmů

27.9.2013, Zdroj: Vláda

Podle platného znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou vyloučeny z předmětu daně příjmy získané zděděním nebo darování nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů), toto vyjmutí z předmětu daně se…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Proč zákonné opatření o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů bude platit od 1. 1. 2014?

26.9.2013, Zdroj: Vláda

Nepřijetí změn daňových zákonů by mělo závažné následky způsobené zejména nepřizpůsobením daňových zákonů rekodifikaci soukromého práva.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zdanění převodu nemovitostí 2013 a 2014

9.9.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chystaný zákon o dani z nabytí nemovitých věcí počítá se stejnou sazbou 4 % jako současná daň z převodu nemovitostí. Co se však může u konkrétních převodů měnit, je základ…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Převod nemovitostí od roku 2014

2.9.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na rozdíl od let minulých se v zákoně o DPH nechystá od roku 2014 příliš mnoho změn. Věcnou změnu však dozná převod pozemků.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Bezúplatně nabyté příjmy od 1. 1. 2014

27.8.2013, Zdroj: Poslanecká sněmovna

V důsledku inkorporace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů bude od 1. 1. 2014 v celém zákoně zaveden nový pojem - bezúplatně nabyté příjmy, který zahrnuje jak příjmy nabyté z titulu dědění, odkazu, darování, tak jiné příjmy nabyté bez…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Sdružené osoby a sjednání cen "neobvyklých" od 1. 1. 2014

26.8.2013, Zdroj: Poslanecká sněmovna

V návaznosti na zrušení zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí k 31. 12. 2013 bude ustanovení § 23 odst. 7 dopadat také na situace, kdy cena mezi sdruženými osobami je sjednána v nulové…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daň z převodu nemovitostí od roku 2014

6.8.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí má nahradit zákon o dani z převodu nemovitostí. Poplatníkem bude nově nabyvatel nemovitosti. Sazba má zůstat na úrovni roku 2013 ve výši 4 %.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zdanění převodu nemovitostí od roku 2014

20.5.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí pracuje na návrhu zákona, který má od příštího roku nahradit dosavadní předpis upravující daň z převodu nemovitostí.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Rok 2014, rok velkých změn v daních?

19.2.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí pracuje na návrhu novely daňových zákonů s účinností od roku 2014. Změn bude hodně a budou zásadní.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny s dopadem do daní od 2013

7.1.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení DPH, daně z převodu nemovitostí, změny bankovních účtů finančních úřadů, místně příslušných finančních úřadů pro daň z nemovitostí a další změny přináší rok 2013 do…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňový kalendář

Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňové tabulky

Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nová právní úprava daně z převodu nemovitostí

13.6.2012, Zdroj: Ministerstvo financí

Předpokládaná účinnost nového zákona o dani z převodu nemovitostí je 1. leden 2014.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daň z převodu nemovitostí má platit nabyvatel

28.5.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí připravilo věcný záměr změny zdaňování převodu nemovitostí od roku 2014

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vláda schválila změnu daňových zákonů

24.5.2012, Zdroj: Vláda

Co nás čeká a nemine: změna sazeb DPH, změna výdajových paušálů, zvýšení daně z příjmů fyzických osob atd.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...