dnes je 28.5.2024

Stanovisko Finančního analytického úřadu k výkladu čl. 5b nařízení Rady (EU) č. 833/2014 a k jejich praktické aplikaci v některých situacích

23.5.2024, Zdroj: Finanční analytický úřad

Stanovisko bylo vydáno na základě častých dotazů ohledně nejasností s výkladem a praktickou aplikací článku 5b nařízení (EU) č. 833/2014, v platném znění.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Rezervy podle zákona o rezervách jako daňově účinný nákladGarance

14.5.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 24 odst. 2 písm. i) ZDP vymezuje, které rezervy podle zákona o rezervách jsou pro účetní jednotku daňově účinným nákladem.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vyloučení majetku nabytého bezúplatně z odpisováníGarance

13.5.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 27 písm. j) ZDP (v úpravě od roku 2015) uvádí jako majetek vyloučený z daňového odpisování hmotný majetek nabytý darováním, jehož nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně. Vývoj tohoto zákazu odpisovat majetek při bezúplatném nabytí…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Finanční leasing zařízení pro výrobu energie ze slunečního zářeníGarance

6.5.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 21d odst. 2 ZDP a § 24 odst. 4 ZDP(oba ve znění od roku 2015, před tím byla úprava v § 24 odst. 16 ZDP) uvádějí podmínky, za nichž je daňově účinnou úplata u finančního leasingu zařízení pro výrobu energie ze slunečního záření, které je odpisováno vlastníkem…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Minimální doba užívání u „klasické varianty"Garance

3.5.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 21d odst. 2 ZDPuvádí jako jednu z podmínek, za kterých je úplata za užívání hrazená uživatelem v rámci finančního leasingu daňově uznatelným nákladem. Touto podmínkou je dodržení alespoň minimální doby užívání před vlastním odkupem majetku.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Omezení odpisů osobního automobiluGarance

2.5.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 30e ZDP omezuje výši odpisů coby daňově účinného výdaje (nákladu) u některých osobních vozidel (kategorie M1). Snahy limitovat výši odpisů u takových vozidel byly i v minulosti, viz následující tabulka s limitem vstupní…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny v přeměnách schváleny poslanci

30.4.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna schválila návrh novelizace zákona o přeměnách a souvisejících předpisů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Hranice pro vymezení hmotného majetku a technického zhodnoceníGarance

29.4.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 26 odst. 2 ZDP uvádí, že hmotným majetkem, který se daňově odpisuje, jsou mj.:

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Osvobození převodu podílu v obchodní korporaciGarance

3.4.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 4 odst. 1 písm. q) ZDP upravuje u fyzických osob osvobození příjmu z převodu podílu v obchodní korporaci (s výjimkou příjmu z převodu cenného papíru), a to (až na výjimky) v situaci, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a převodem dobu 5 let. Od roku 2015…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Postup při zničení nebo poškození účetních záznamů

1.12.2023, Zdroj: Finanční správa

Informace Finanční správy ČR k postupu účetních jednotek v případě zničení nebo poškození účetních záznamů v důsledku živelní pohromy.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Stručný přehled plánovaných změn v daňové oblasti

27.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Tento souhrn přináší klíčové informace o očekávaných změnách plánovaných od roku 2024, které by měly zajímat účetní a daňové odborníky.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novinky v daních schváleny - stručně

24.10.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna schválila tisk č. 488, a tím i novelizaci daňových předpisů od roku 2024.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nový stavební zákon a jeho možné dopady do daňové oblasti aneb budou/jsou související změny v daních?Garance

19.9.2023, Ing. Petr Koubovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový stavební zákon je tu. Přichází s ním velké změny. Platí to, ale jen v oblasti stavebně právní, anebo se děje něco zásadního pro oblast daňovou? Právě na tuto a další podobné otázky se budu snažit mimo jiné odpovědět v rámci tohoto…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Připravované změny týkající se aut

19.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové odpisy vozidel bude možné uplatnit pouze do 2 mil. Kč, elektroautomobily však bude možné odepsat mimořádně rychle.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Navržené změny v daních z příjmů - stručně a rychle

6.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů jde do připomínkového řízení. V návrhu se objevuje i celá řada technických změn.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vykazování věcného břemene

9.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Národní účetní rada přehodnotila svůj názor na vykazování nabytí věcného břemene a vydala nové znění interpretace, která toto odůvodňuje.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Mimořádné odpisy i pro roky 2022 a 2023 - s příkladem

15.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

U vybraného majetku pořízeného do konce roku 2022 a 2023 má být možné uplatnit tzv. mimořádné odpisy.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace k "identifikaci" nízkoemisního vozidla pro účely § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

26.8.2022, Zdroj: Finanční správa

Dne 30. 6. 2022 zveřejnila finanční správa Informaci pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti k novele zákona o daních z příjmů, provedené zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Senát schválil balíček opatření proti růstu cen pohonných hmot

18.5.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Senát na svém jednání ve středu 18. 5. 2022 schválil vládní balíček proti rostoucím cenám pohonných hmot.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Podnikatelé postižení tornádem budou moct dostat finanční pomoc až 1 milion

30.6.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Podnikatelé postižení tornádem budou moct dostat finanční pomoc 80 až 100 % z výdajů na nově pořízený majetek.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Omezení daňového nákladu při prodeji dlouhodobého majetkuArchiv

14.6.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 24 odst. 2 písm. t) ZDP [a v úpravě od roku 2014 i písm. ta) a tb)] limitují v určitých případech náklad v podobě vstupní ceny (VC), pořizovací ceny (PC), vlastních nákladů (VN) či reprodukční pořizovací ceny (RPC) jen do výše souvisejících příjmů při…

Dostupné v časových verzích: 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňové změny dlouhodobého majetku 2020/2021Archiv

30.3.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro podnikání je třeba řady nejrůznějších věcí, které umožňují, usnadňují nebo přímo naplňují provozní činnost, přičemž se ale samy nespotřebovávají, neprodávají a slouží dlouhý čas. Například kancelářské budovy, dílny, skladiště, výrobní linky, zemědělské…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Specifika přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020Archiv

2.2.2021, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 v roce 2020 a dopady souvisejících vládních opatření na podnikatelský sektor s sebou přinesly i řadu změn v daňové oblasti, které se promítají i do obsahové náplně přiznání k dani…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zdanění bezúplatných příjmů a jejich osvobození

14.8.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník má povinnost zvýšit základ daně o hodnotu bezúplatného příjmu, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve výnosech a nejde o příjem osvobozený od daně nebo příjem, který není předmětem…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Výpůjčka auta od zaměstnavatele

28.3.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaké daňové dopady má použití vozidla zaměstnavatele pro soukromé účely zaměstnanců, pokud nejde o auto přidělené konkrétní osobě, projednali zástupci Finanční správy a Komory daňových…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Postoupení nájemní smlouvy a technické zhodnocení

26.3.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na jednání koordinačního výboru bylo projednáváno postoupení nájemní smlouvy z hlediska technického zhodnocení provedeného nájemcem.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Sdělení k možnosti aplikace ustanovení § 28 odst. 7 zákona o daních z příjmů při cesi nájemní smlouvy

10.11.2017, Zdroj: Finanční správa

GFŘ pro zvýšení informovanosti a právní jistoty poplatníků daně z příjmů vydává sdělení k možnosti aplikace ustanovení § 28 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, při cesi nájemní…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Odpisy nehmotného majetku v roce 2017 a 2018 na základě změn provedených zákonem č. 170/2017 Sb.Archiv

26.9.2017, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Finanční leasing z daňového pohledu od 1. 7. 2017Archiv

6.9.2017, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP”), obsaženou v části první zákona č. 170/2017 Sb., kterým se s účinností od 1. 7. 2017 mění některé zákony v oblasti daní (tzv. „daňový balíček”), došlo mimo jiné také ke změnám v ustanoveních…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace k novele zákona o daních z příjmů s účinností od 1. 7. 2017; změny na dani z příjmů právnických osob

22.6.2017, Zdroj: Finanční správa

Konkrétní Přechodná ustanovení novely, jež umožňují některá ustanovení uplatnit již pro zdaňovací období započaté v roce 2017.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňové odpisy technického zhodnocení

13.6.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace zákona o daních z příjmů již byla schválena a podepsána prezidentem. Podle novely bude daňové odpisování technického zhodnocení možné širším okruhem osob než jen nájemcem.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nehmotný majetek lze odpisovat déle

6.6.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace zákona o daních z příjmů již byla schválena a podepsána prezidentem. Datum účinnosti je závislé na vyhlášení ve Sbírce zákonů, lze očekávat účinnost od 1. července 2017. Podle novely bude možné nehmotný majetek odpisovat podle individuálního plánu i…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňová zůstatková cena majetku likvidovaného při výstavbě

29.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace zákona o daních z příjmů již byla schválena a podepsána prezidentem. Novela upravuje daňovou hodnotu stavebního díla, jehož součástí je zůstatková hodnota majetku likvidovaného v souvislosti s…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Majetek pořízený formou finančního leasingu

12.4.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o DPH mění úpravu pro majetek pořízený formou finančního leasingu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny v odpisování majetku

20.12.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. dubna 2017 se očekává rozsáhlejší novelizace zákona o daních z příjmů. Řada změny se má týkat odpisování majetku.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Připravované změny daní z příjmů (1. část)

12.7.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2017 se očekává rozsáhlejší novelizace zákona o daních z příjmů. Zároveň se diskutuje příprava zcela nového znění zákona s předpokládanou účinností od roku 2021. Jaké změny se mají týkat odpisování…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Šikanózní insolvence

29.4.2016, Zdroj: Nejvyšší soud ČR

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Odpisování technického zhodnocení

12.4.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh změny zákona o daních z příjmů od roku 2017 umožňuje odepisování technického zhodnocení i podnájemcem.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vklad majetku fyzické osoby do firmy

5.4.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzické osoby při změně formy podnikání na korporaci musí vyřešit též dříve uplatněný nárok na odpočet u tohoto majetku a pokračování v daňových odpisech.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňová zůstatková cena majetku likvidovaného při výstavbě

4.4.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh změny zákona o daních z příjmů od roku 2017 upravuje daňovou hodnotu stavebního díla, jehož součástí je zůstatková hodnota majetku likvidovaného v souvislosti s výstavbou.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Stanovisko k nabytí vlastnictví obchodního závodu při jeho koupi nebo vkladu do obchodní korporace

22.6.2015, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

V případě koupě obchodního závodu podle stanoviska kupující nabývá vlastnické právo k nemovitostem, které tvoří obchodní závod, k okamžiku, kdy nabyl vlastnické právo k obchodnímu závodu jako celku.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Kontroly SFÚ na převodní ceny!

27.5.2015, Zdroj: Finanční správa

Specializovaný finanční úřad zahájil letos v únoru celorepublikovou kontrolní akci, zaměřenou na prověřování převodních cen u českých daňových subjektů, členů nadnárodních…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zákon o prokazování majetku

24.4.2015, Zdroj: Finanční správa

Cílem navrhovaného zákona je identifikace majetku, který ve významné míře neodpovídá deklarovaným příjmům poplatníka, a následné dodanění příjmů, které poplatník správci daně zatajil a ze kterých daný majetek…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vláda schválila věcný záměr zákona o oceňování majetku

22.4.2015, Zdroj: Vláda

Podle různých zákonů se stejný majetek oceňuje rozdílnou cenou. Tím dochází k chaosu, který by se měl odstranit tak, že jednotlivé právní předpisy odkáží na konkrétní druh ceny.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Operativní leasingArchiv

9.4.2015, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Převod rodinného domu a jednotky - pokyn D-22 (2. část)

31.3.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při prodeji rodinného domu a jednotky určené k bydlení lze v některých případech využít osvobození od daně z příjmů již po 2 letech bydlení.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Byt, bytová jednotka - pokyn D-22 (1. část)

24.3.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový občanský zákoník změnil pojetí některých nemovitých věcí, zejména pak jednotek. To může mít dopady na osvobození či zdanění z pohledu daně z příjmů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Paušální výdaj na dopravu od A do Z

23.2.2015, Zdroj: Finanční správa

Co to je paušální výdaj na dopravu? Co to je krácený paušální výdaj na dopravu? Jak jsou vymezena vozidla, na která se vztahuje paušální výdaj na dopravu? Kdo může paušální výdaj na dopravu uplatnit? Jak postupuje poplatník, který má více než tři vozidla? Jak…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace ke zrušení ustanovení § 47 odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

23.1.2015, Zdroj: Ministerstvo financí

Vyhláškou č. 293/2014 Sb. byla s účinností od 1. ledna 2015 novelizována vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...