dnes je 28.5.2024

Uplatnění daňové ztrátyGarance

15.5.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 34 odst. 1 ZDPumožňuje právnickým i fyzickým osobám odečíst si od základu daně pravomocně stanovenou daňovou ztrátu nebo její část. Uplatnit tuto daňovou ztrátu lze v obdobích následujících nebo obdobích předcházejících období, za které byla ztráta…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Limit pro osvobození při převodu podílů či cenných papírů

6.11.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příjmy z převodu podílů či cenných papírů mají být i při splnění časového testu osvobozeny jenom do limitu 40 mil. Kč ročně.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dary na pomoc Ukrajině v daních z příjmůArchiv

21.6.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Dejte a bude vám dáno.” Biblické rčení, „Nic jsi neprodal lépe, než cos daroval.” Vietnamské přísloví. Již od dětství máme rádi dary, s léty pak spíše v roli dárce, obzvláště když se trefíme do tajného přání a příjemně překvapíme… Ovšem dary mohou nejen…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Investiční pobídky v době COVIDové a post COVIDové aneb co je v této oblasti nového...Archiv

5.4.2022, Ing. Petr Koubovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem tohoto článku bude seznámení se s aktuálními změnami v oblasti získání či čerpání investičních pobídek, a proto je určen všem, kteří se nachází ať už v pokročilé fázi žádání o investiční pobídku, nebo nad touto možností finanční podpory teprve…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Snížení základu daně veřejně prospěšným poplatníkemArchiv

7.5.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 20 odst. 7 ZDP umožňuje vybraným veřejně prospěšným poplatníkům (dále jen „VPP”) snížit základ daně za určitých podmínek (viz komentář pod tabulkou) s podmínkou, že daňovou úsporu takto získanou určitým způsobem použijí. Viz následující…

Dostupné v časových verzích: 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňové změny dlouhodobého majetku 2020/2021Archiv

30.3.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro podnikání je třeba řady nejrůznějších věcí, které umožňují, usnadňují nebo přímo naplňují provozní činnost, přičemž se ale samy nespotřebovávají, neprodávají a slouží dlouhý čas. Například kancelářské budovy, dílny, skladiště, výrobní linky, zemědělské…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Specifika přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020Archiv

2.2.2021, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 v roce 2020 a dopady souvisejících vládních opatření na podnikatelský sektor s sebou přinesly i řadu změn v daňové oblasti, které se promítají i do obsahové náplně přiznání k dani…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zpětné uplatnění daňové ztráty (loss carryback)Archiv

11.8.2020, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve druhé části zákona č. 299/2020 Sb., kterým se s účinností od 1. 7. 2020 mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Parlament schvaluje daňové změny

16.6.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

S epidemií koronaviru souvisí Poslaneckou sněmovnou schválené změny v daňových předpisech, zejména možnost zpětně uplatnit ztrátu, snížení sazeb DPH a daně silniční.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňové a některé další úlevy pro podnikatele postižené mimořádnými opatřeními v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2Archiv

2.6.2020, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

S postupným uvolňováním mimořádných restriktivních opatření k zamezení šíření viru SARS CoV-2 (zejména nouzového stavu trvajícího od 12. 3. do 17. 5. 2020) je ke zmírnění dopadů těchto mimořádných opatření poskytována firmám i osobám samostatně výdělečně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace k aplikaci přechodného ustanovení čl. II bodu č. 14 zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

30.7.2019, Zdroj: Generální finanční ředitelství

Generální finanční ředitelství vydává tuto informaci z důvodu zvýšení informovanosti a právní jistoty poplatníků daně z příjmů právnických a fyzických osob (dále jen "poplatník") při uplatňování nepřímé daňové podpory výzkumu a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela ZDP od 1. května 2016Archiv

10.5.2016, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 25. 4. 2016 byl ve Sbírce zákonů (částka 49) vydán zákon č. 125/2016 Sb., kterým se s účinností od 1. 5. 2016 mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”). Tato dílčí novela ZDP, která je letos už třetí v…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Kontrolní akce zaměřená na převodní ceny zatím přinesla zjištění v podobě doměření daně v hodnotě více než 170 mil. Kč

26.11.2015, Zdroj: Ministerstvo financí

Specializovaný finanční úřad zahájil letos v únoru celorepublikovou kontrolní akci, zaměřenou na prověřování převodních cen u českých obchodních společností, zejména členů nadnárodních…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změna v osvobození podílů na zisku

23.6.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připravovaná novelizace zákona o daních z příjmů upřesňuje podmínky pro osvobození podílů na zisku.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nájemné 1 Kč a daňové důsledky

2.6.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud se zabýval otázkou, zda má neodůvodněně nízké nájemné dodanit pronajímatel, anebo nájemce jako nepeněžní příjem.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace k uplatňování dílčích plateb příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013 v základu daně z příjmů u osob, které vedou účetnictví

28.5.2015, Zdroj: Finanční správa

S ohledem na rozdílný přístup k uplatňování dílčích plateb příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013 podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pokyn GFŘ D-22Archiv

17.3.2015, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o daních z příjmů (na rozdíl například od účetních předpisů) není „prováděn”, tedy rozpracován a vysvětlován prostřednictvím prováděcích vyhlášek. V zájmu uplatňování jednotného postupu v ne vždy zcela jasných ustanoveních zákona, jsou vydávány Pokyny…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daň z příjmů právnických osob - Nalézací řízení

20.11.2014, Zdroj: Specializovaný finanční úřad

Daňová kontrola na DPPO byla provedena u daňového subjektu, u něhož došlo v kontrolovaném zdaňovacím období nejen k podstatné změně ve složení osob, které se účastnily na kapitálu či kontrole společnosti, ale také ke změně předmětu…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Odpočet na vzdělávání dle nového § 34h ZDPArchiv

18.9.2014, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto roce jsme od Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků obdrželi Smlouvu o poskytování služeb v souvislosti s projektem Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Příjem z prodeje společných prostor SVJArchiv

16.9.2014, Ing. Milena Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

SVJ prodá část společných prostor. Příjem nerozdělí mezi členy, ale ponechá si ho na svou činnost.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňové posouzení benefitů řediteleArchiv

4.9.2014, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem ke stále nevyjasněné otázce souběhu funkcí přistupuje tuzemská a. s. od 1. 7. 2014 k ukončení pracovního poměru u generálního ředitele a zároveň jediného člena představenstva a uzavře novou smlouvu o výkonu funkce podle § 59 a násl. ZOK. Ve smlouvě…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňová podpora odborného vzdělávání 2014Archiv

19.5.2014, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odborná daňová veřejnost si už zvykla na tu skutečnost, že zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP), je nositelem různých podpor a úlev pro rozličné činnosti či organizace. Jedna takováto podpora, realizovaná prostřednictvím ZDP, se týká…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňovou ztrátu lze uplatnit i v rámci daňové kontroly

8.4.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle Nejvyššího správního soudu musí správce daně umožnit uplatnění daňové ztráty minulých let jako položky snižující základ daně v průběhu daňové kontroly.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zdanění veřejně prospěšných poplatníků

5.2.2014, Zdroj: Finanční správa

Od 1. 1. 2014 je nahrazen institut poplatníka, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání, institutem veřejně prospěšného poplatníka.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace GFŘ k problematice "nerealizovaných" kurzových rozdílů s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu

22.11.2013, Zdroj: Generální finanční ředitelství

S ohledem na přijetí zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, dojde s účinností od 1. 1. 2014 k úpravě ustanovení § 23 odst. 1…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Bezúplatně nabyté příjmy od 1. 1. 2014

27.8.2013, Zdroj: Poslanecká sněmovna

V důsledku inkorporace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů bude od 1. 1. 2014 v celém zákoně zaveden nový pojem - bezúplatně nabyté příjmy, který zahrnuje jak příjmy nabyté z titulu dědění, odkazu, darování, tak jiné příjmy nabyté bez…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Sdružené osoby a sjednání cen "neobvyklých" od 1. 1. 2014

26.8.2013, Zdroj: Poslanecká sněmovna

V návaznosti na zrušení zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí k 31. 12. 2013 bude ustanovení § 23 odst. 7 dopadat také na situace, kdy cena mezi sdruženými osobami je sjednána v nulové…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny daní od roku 2014 schválila vláda

22.4.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda odsouhlasila návrhy změn v daňových předpisech od roku 2014. Deklaruje, že většina z nich má být příznivá. Jejich konečná podoba bude závislá na jednání Parlamentu. Vybíráme několik výhradně příznivých…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Odkup najatého majetku a zvýšení daně v přiznání

18.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Důvodem pro nájem majetku je často skutečnost, že nájemce nemá prostředky na koupi majetku. Pokud se finanční situace změní a majetek je odkoupen, dochází k porušení podmínek zákona o daních z příjmů. Důsledkem je zvýšení základu daně o nájemné, což popisujeme…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prominutí daně z příjmů z důvodu omezení prodeje alkoholu

16.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministr financí rozhodl o prominutí daně z příjmů ve výši spotřební daně z lihu uvedené v protokolu z asistované likvidace alkoholu.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zákon o jednom inkasním místě vyšel ve Sbírce zákonů

4.1.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslední pracovní den minulého roku, tedy 30. 12. 2011, byl položen základ legislativní úpravy daňové reformy (jednoho inkasního místa a dalších změn).

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...