dnes je 14.6.2024

Input:

Daňové sazby fyzických osob

17.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.2.4 Daňové sazby fyzických osob

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava
  • § 16 ZDP stanoví sazbu daně z příjmů fyzických osob

  • § 38h ZDP upravuje postup pro stanovení daně při zdanění měsíčních příjmů ze závislé činnosti

Do 2007   2008–2012   2013–2020   2021–2024  
Progresivní zdanění   Jednotná daň 15 %   Jednotná daň 15 %   Progresivní zdanění  
Solidární zvýšení nezavedeno   Solidární zvýšení nezavedeno   Solidární zvýšení daně 7 %   Solidární zvýšení daně zrušeno  

Komentář:

Počínaje rokem 2021 bylo solidární zvýšení daně zákonem č. 609/2020 Sb. zrušeno a nahrazeno původním principem progresivního zdanění, a to ve výši:

Sazba daně   2021–2023   2024  
15 % pro část základu daně   do 48násobku průměrné mzdy   do 36násobku průměrné mzdy  
23 % pro část základu daně   přesahující 48násobek průměrné mzdy   přesahující 36násobek průměrné mzdy  

Průměrnou mzdou se pro účely ZDP rozumí (podle § 21g odst. 2 ZDP) průměrná mzda stanovená podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

Solidární zvýšení daně bylo zavedeno zákonem č. 500/2012 Sb. na přechodnou dobu původně jen tří let od roku 2013, avšak zákon č. 267/2014 Sb. zrušil časové omezení, takže se solidární zvýšení daně aplikovalo až do roku 2020 včetně. Solidární zvýšení daně se neaplikovalo na všechny příjmy fyzické osoby, ale pouze:

  • na příjmy zahrnuté do dílčího základu daně podle § 6 ZDP, tj. na příjmy ze závislé činnosti, které nebyly zdaňovány zvláštní sazbou daně (viz § 6 odst. 4 ZDP); do výpočtu se zahrnuly jen příjmy zaměstnanců, nikoliv jejich zvýšení o povinné pojistné, které jinak základ daně ze závislé činnosti v té době ovlivňovalo,

  • na dílčí základ podle § 7 ZDP, tj. na základ daně tvořený příjmy ze samostatné činnosti, opět bez uvažování příjmů, které byly zdaněny zvláštní sazbou daně (příjmy autorů podle § 7 odst. 6 ZDP),

  • navíc se solidární zvýšení daně aplikovalo pouze na částku tvořenou součtem uvedených příjmů podle § 6 ZDP a dílčího základu daně podle § 7 ZDP, která převýšila 48násobek průměrné mzdy,

  • od roku 2015 (a se zpětnou účinností pro rok 2014) byla možnost snížit pro účely solidární daně příjmy ze závislé činnosti o případnou ztrátu ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP.

Limity pro solidární zvýšení daně do roku 2020 a pro progresivní zdanění sazbou 23 % od roku 2021 v návaznosti na průměrnou mzdu ukazuje následující tabulka (ročním limitem rozumíme 48násobek průměrné mzdy do konce roku 2023 a 36násobek průměrné mzdy od roku 2024, měsíčním limitem 1/12 ročního limitu):

2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024  
Roční limit:
1 438 992 Kč  
Roční limit:
1 569 552 Kč  
Roční limit:
1 672 080 Kč  
Roční limit:
1 701 168 Kč  
Roční limit:
1 867 728 Kč  
Roční limit:
1 935 552 Kč  
Roční limit:
1 582 812 Kč  
Nahrávám...
Nahrávám...