dnes je 25.2.2024

Ostatní vybrané změny pro podnikatele pro rok 2024Garance

16.2.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vláda schválila novelu zákoníku práce

14.4.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Předpokládané zvýšení stravného s dopadem na limity u stravování zaměstnanců

13.12.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2023 zřejmě opět bude zvýšeno stravné, což je referenční hodnota pro daňové vyhodnocení u nepeněžitých i peněžitých příspěvků na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vliv změny stravného na limity u stravování zaměstnanců

20.9.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 20. 8. 2022 bylo zvýšeno stravné, což je referenční hodnota pro daňové vyhodnocení u nepeněžitých i peněžitých příspěvků na stravování.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Školení k BOZP u řidičů "referentských" vozidel

22.4.2022, Zdroj: Státní úřad inspekce práce

Přečtěte si odpověď níže na tento dotaz: Jak je to se školením řidičů "referentských" vozidel včetně jeho školení prostřednictvím e-learningu?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem

30.3.2022, Zdroj: Finanční správa

Informace k zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na děti v průběhu roku…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Cestovní náhrady od 1. 1. 2022Archiv

7.1.2022, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každoročně dochází ke změnám v oblasti cestovních náhrad. Rok 2022 není výjimkou.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zahraniční stravné od 1. 1. 2022Archiv

7.1.2022, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláškou č. 462/2021 Sb. stanoví ministerstvo financí základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2022. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Část programu Antivirus bude pokračovat do konce roku

29.10.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pracovní úraz poslední den trvání pracovního poměru

29.9.2021, Zdroj: BOZP-info

Příteli se stal pracovní úraz poslední den, kdy mu platila smlouva. Prodloužení smlouvy nepodepisoval a ani mu nikdo neřekl, zda s ním počítají i nadále. Vím, že je stanovena ochranná lhůta, ale bohužel už nevím, co přesně to…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Hlavní změny ve zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti od 1. 1. 2021Archiv

1.1.2021, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující řádky nabízí podrobný pohled na rozhodující změny v zákonu o daních z příjmů účinné od 1. 1. 2021 na základě zákona č. 609/2020 Sb., které se vztahují na poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé…

Dostupné v časových verzích: 2021
Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Švarcsystém ve stavebnictví

25.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud rozhodoval o případu, kdy hodnotil znaky nezávislé činnosti ve stavebnictví.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Jen 25 % účetních během dovolené opravdu odpočívá

25.7.2019, Zdroj: Komora certifikovaných účetních

Léto v plném proudu, všichni na dovolených... Ale jsou na ni opravdu všichni? Co třeba vaše účetní? Dokážete si představit, že si vezme 14 dní dovolenou nebo že bude absolutně offline? Vyděsila vás tato představa? Tak vás hned uklidníme - účetní si jen tak…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Cestovní náhrady u bezplatného výkonu funkce

16.10.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud je funkce člena orgánu právnické osoby vykonávána bezúplatně, z textu zákona o daních z příjmů se zdá, že náhrady cestovních výdajů nejsou vyňaty z předmětu daně.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Cestovní náhrady při bezplatném výkonu funkce člena orgánu

22.5.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na jednání koordinačního výboru se ocitla otázka daňového režimu cestovních náhrad a ostatních příjmů fyzické osoby obdržených v souvislosti s bezplatným výkonem funkce člena orgánu právnické osoby.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Finanční správa upozorňuje na nové vzory tiskopisů pro závislou činnost na zdaňovací období roku 2018

25.10.2017, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa upozorňuje daňovou veřejnost na zveřejnění nových vzorů tiskopisů pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnance) a pro plátce daně ze závislé činnosti…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zaměstnání malého rozsahu bez povinnosti podat přiznání

7.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právě projednávaná novelizace zákona o daních z příjmů navrhuje zdanit příjmy ze zaměstnání do 2 500 Kč měsíčně srážkovou daní, aby nevznikala v případě souběžných příjmů povinnost podat daňové…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Cestovní náhrady od 1. 1. 2015Archiv

17.1.2015, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke změnám v oblasti cestovních náhrad při tuzemských i zahraničních pracovních cestách.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Souběh funkcí ve spotřebním družstvuArchiv

1.10.2014, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracuji jako hlavní účetní ve spotřebním družstvu na základě pracovní smlouvy, řídím 4 zaměstnankyně v účtárně. Zároveň jsem místopředsedkyně představenstva družstva a mám uzavřenou a členskou schůzí schválenou smlouvu o výkonu funkce. Zastupuji předsedu…

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pojištění členů bytového družstvaArchiv

23.9.2014, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnická osoba – bytové družstvo – uzavřelo od 9.6.2014 se všemi členy, kteří pobírají za svou funkci odměny, smlouvu o výkonu funkce člena. Jeden člen uzavřenu smlouvu nemá, neboť nepožaduje za svoji funkci odměnu. Od 1.7.2014 uzavřelo bytové družstvo s…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zákon o úrazovém pojištění se znovu odkládá

4.9.2014, Zdroj: Hrad.cz

Účinnost nového zákona o úrazovém pojištění se znovu odkládá, a to o další dva roky.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Provize u stravenek a daňové náklady

13.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud rozhodoval v případě, kdy byla podle zákona o daních z příjmů rozdělena na část nedaňovou a daňově znatelnou pouze nominální hodnota stravenky. Provize byla uplatněna jako daňový náklad…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Kompenzace odstupného

7.11.2013, Zdroj: Finanční správa

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Lékařské prohlídky u zaměstnanců a DPH

15.2.2013, Zdroj: Finanční správa

Jsou vstupní, výstupní a opakované lékařské prohlídky osvobozené od DPH nebo se jedná o zdanitelná plnění z pohledu zákona o DPH?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nevyčerpaná dovolená jako rezerva vs. dohad

12.2.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vyslovilo svůj názor na účtování o nevyčerpané dovolené ve vazbě na novelu zákoníku práce od roku 2012.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Cestovní náhrady od 1.1. 2013Archiv

25.1.2013, -, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláškou č. 472/2012 Sb. byly změněny sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a stanoveny průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DPH u lékařských prohlídek prováděných v souvislosti s pracovním poměrem

14.1.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k uplatňování DPH u lékařských prohlídek u vstupních, průběžných a výstupních prohlídek.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Cestovní náhrady od 1. 1. 2013

31.12.2012, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vyhláška č. 472/2012 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad v roce…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Cestovní náhrady

Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Kurzy měn

Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dbát pokynů plátce z pohledu švarcsystému

24.9.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vztah mezi profesionálním sportovcem a sportovním klubem řešil Nejvyšší správní soud. Nesouhlasil s názorem, že jde o závislou činnost.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nevybraná dovolená jako daňový náklad?

18.9.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

V odborné veřejnosti se vede diskuse o tom, zda a v jakých případech má být o nevybrané dovolené účtováno jako o rezervě a kdy má být účtováno na dohadné položky.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňově uznatelné náklady zaměstnavatele v souvislosti s poskytováním služeb péče o děti svých zaměstnanců

30.8.2012, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pro Českou republiku je patrná nízká míra zapojení žen s malými dětmi na trhu práce, která je způsobena mj. nedostatečnou nabídkou služeb péče o děti. Oproti západní Evropě zde v současné době fakticky neexistují nebo existují ve velmi omezené míře…

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli v daních

24.7.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na jednání koordinačního výboru mezi zástupci Generálního finančního ředitelství a Komorou daňových poradců byly vyhodnoceny daňové dopady nově zavedeného institutu dočasného přidělení…

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

ŠVARCSYSTÉM Z PRÁVNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDUArchiv

13.6.2012, JUDr. Jaroslav Škubal, JUDr. Ing. Dana Trezziová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti”), která sporný, ale v praxi využívaný švarcsystém označuje jednoznačně jako nelegální práci a zároveň…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Otazníky kolem kapesnéhoArchiv

4.4.2012, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po novele zákoníku práce k 1. 1. 2012 se často diskutuje o tom, zda se něco změnilo v poskytování kapesného zaměstnancům při zahraničních pracovních cestách, když ustanovení § 180 zákoníku práce nebylo změněno. Jaká je tedy…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Co může být pracovním oblečením?

19.3.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud řešil otázku, jaké jsou znaky pracovního oděvu a obuvi, jejichž poskytnutí zaměstnavatelem není na straně zaměstnance považováno za příjem.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Předdůchod budou moci využít všechny profese

23.2.2012, Zdroj: Vláda

Tripartita se shodla na zavedení tzv. předdůchodů. Budou je moci čerpat bez výjimky všechny profese.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD 1. 1. 2012 Z POHLEDU PRACOVNĚPRÁVNÍHO, POJISTNÉHO A DAŇOVÉHOArchiv

22.2.2012, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s rozsáhlou novelou zákoníku práce dochází též k podstatným změnám u dohod o provedení práce (dále jen „DPP”). Jedná se nejen o novou povinnost vždy zaměstnanci vystavit zápočtový list, ale i o další skutečnosti, které je nutné…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Kapesné na zahraničních pracovních cestách

14.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Počínaje 1. lednem 2012 bylo novelou zákoníku práce zavedeno povinné krácení sazeb stravného v případě, kdy je zaměstnanci bezplatně poskytnuto jídlo v průběhu pracovní cesty.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Cestovní náhrady od roku 2012

17.1.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kromě sazeb stravného se od roku 2012 změnily i některé principy, při jejichž splnění zaměstnanci cestovní náhrady náleží.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Cestovní náhrady od 1. 1. 2012Archiv

11.1.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. ledna 2012 dochází vyhláškou č. 429/2011 Sb. ke změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Tuzemské stravné pro rok 2012

28.12.2011, Zdroj: Sbírka zákonů

Vyhláška upravující základní náhradu, stravné a průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2012 vyšla 28. prosince pod číslem 429/2011 Sb.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...