dnes je 5.3.2024

Informace GFŘ k určení výše daňově uznatelných nákladů pro účely stanovení základu daně z příjmů právnických osob při vyřazení nového stavebního díla evidovaného jako zásoba v okamžiku jeho prodeje

1.9.2023, Zdroj: Finanční správa

Z důkladné analýzy vyplynulo, že v dané oblasti může panovat nejistota ohledně výkladu zákona o daních z příjmů, který posuzovanou problematiku výslovně neupravuje.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

České předsednictví úspěšně dokončilo projednávání nařízení o trzích s kryptoaktivy

10.11.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu potvrdil, že obchodování s kryptoaktivy díky klíčovému nařízení MiCA získá pevná a spolehlivá pravidla na ochranu spotřebitele.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Interpretace NÚR I-41 - Zákaznické věrnostní programyGarance

3.11.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tímto pojmem souhrnně nazýváme marketingové akce spočívající ve vzniku nároku zákazníka na budoucí odměnu, která je závislá na splnění určité kvóty odběru výrobků, zboží, nebo služeb. Odměna má nejčastěji formu produktů, které zákazník obdrží zdarma, případě…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Interpretace NÚR I-39 - Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetkuGarance

23.7.2019, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 15. 4. 2019 byla Národní účetní radou schválena další z Interpretací, a to I-39 – Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku. Interpretace potvrzuje „klasické” léty zažité způsoby účtování inventarizačních rozdílů uvedené v účetní legislativě.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Účtování kryptoměn? Výzva pro účetní

11.9.2018, Zdroj: Komora certifikovaných účetních

Impuls pro účetní zabývat se účtováním kryptoměn daly firmy, které s nimi začaly obchodovat.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Účtování o digitálních měnách

4.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozšíření virtuálních měn si vynucuje pozornost, pokud jde o jejich zobrazení v účetnictví a posouzení z pohledu daní.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Interpretace NÚR I - 35 - Oceňování zásob vytvořených vlastní činnostíGarance

19.1.2017, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace účetních předpisů platných pro účetní období započatá počínaje 1. 1. 2016 nebo déle se dotýká také otázky ocenění zásob vytvořených vlastní činností (dříve zásoby vlastní výroby) a to zejména v § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (dále jen „Vyhláška” nebo…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Způsoby oceňování zásob vytvořených vlastní činnostíArchiv

11.1.2017, Prof. Ing. Libuše Müllerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zásoby v období 2015/2016Archiv

20.4.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V uspořádání rozvahových položek zásob dochází s účinností od 1. 1. 2016 k určitým změnám. Jak vypadá nová struktura položek zásob v rozvaze v plném rozsahu s účinností od 1. 1. 2016 v porovnání se strukturou do konce období 2015?…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Přihlašování ojetých vozidel dle novely č. 239/2013 Sb.Archiv

20.1.2015, Ing. Karel Janoušek, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle novely č. 239/2013 Sb., zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, je nutné s účinností od 1.1.2015 do 10 dnů od přechodu vlastnictví přihlašovat ojetá vozidla v registru vozidel na nového vlastníka…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vyhláška pro podnikatele - změny od 1. 1. 2015Archiv

14.1.2015, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. ledna 2015 vstoupila v platnost vyhláška č. 293/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele a změny ČÚS pro podnikatele od 1. 1. 2014Archiv

26.5.2014, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny účetních předpisů souvisí zejména s významnou změnou soukromého práva České republiky. Změny ve vyhlášce (č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) i v účetních standardech sjednocují terminologii zejména s novým občanským zákoníkem, se zákonem o…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňová evidence

27.3.2014, Zdroj: Finanční správa

Je povinen podnikatel s předmětem činnosti prodej zboží při vedení daňové evidence vést i skladovou evidenci?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novelizace účetní vyhlášky od 2014

21.1.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod číslem 467/2013 vyšla ve Sbírce zákonů novelizace účetní vyhlášky č. 500/2002 Sb., která provádí zákon o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Některé změny jsou řešeny jinak, než bylo původně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zásoby vlastní výroby a odpočet DPH

17.7.2013, Zdroj: Nejvyšší správní soud

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...