dnes je 5.10.2022

Další výklad k oznamování přeshraničních uspořádání

28.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost oznamovat přeshraniční daňová uspořádání, která mohou vést k dosažení daňové výhody, byla do českých předpisů implementována od roku 2021. Finanční správa právě vydala pokračování výkladu k této…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Finanční správa zjednodušuje přihlášení pro zahraniční fyzické osoby do portálu MOJE daně

27.6.2022, Zdroj: Finanční správa

Uživatelé, kteří jsou držiteli přístupových údajů do datové schránky nebo zaručené identity (NIA) a dosud nemohli využívat služby daňové informační schránky plus (DIS+), protože nejsou evidováni v Registru obyvatel, budou mít nově možnost získat přístup do…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Portál MOJE daně a ukončení provozu starší verze daňového portálu

14.1.2022, Zdroj: Finanční správa

Provoz starší verze Daňového portálu a přístup do původních daňových informačních schránek bude ukončen 28. 2. 2022.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DIS a DIS+ v letech 2021-2022Garance

14.12.2021, Mgr. Ing. Eva Horáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V letošním roce (28. 2.) byl pro širokou veřejnost spuštěn Portál MOJE daně a Online finanční úřad. Ten zahrnuje možnost využívat služby Daňové informační schránky, která je vymezena daňovým řádem (zákon č. 280/2009 Sb., dále jen „daňový…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prověřování kompenzačních bonusů

27.10.2021, Zdroj: Finanční správa

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Finanční správa upozorňuje na podvodné SMS a emaily

22.9.2021, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa upozorňuje na novou phishingovou kampaň, která koluje internetem. Útočníci se vydávají za Českou poštu, kde občany informují, že je nutné provést transakci pro Finanční…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vybraná ustanovení zákona o daních z příjmů použitelná v případě živelní pohromy

7.7.2021, Zdroj: Finanční správa

Osvobození od daně z příjmů fyzických osob, osvobození od daně z příjmů právnických osob, dobrovolnická služba, uplatnění daňově uznatelného výdaje u poplatníků daně z příjmů fyzických nebo právnických osob, daňově neuznatelný výdaj při…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

1.7.2021, Zdroj: Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj, 34. Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňové úlevy pro občany a firmy v regionech zasažených tornádem

30.6.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí v souvislosti s vyhlášením stavu nebezpečí v regionech Břeclav a Hodonín připravilo úlevy v daňové oblasti, které pomohou poškozeným občanům a firmám zvládnout nelehkou situaci způsobenou živelní katastrofou z 24.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Portál MoJe daněGarance

20.5.2021, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek se zaobírá novým portálem Finanční správy MoJe daně, který byl nedávno uveden do provozu. Není myšlen jako podrobná příručka uživatele, Poměrně podrobný návod na používání nové generace daňové informační schránky DIS+ lze najít např. na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prominutí sankcí a potvrzení o bezdlužnosti

15.2.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministryně financí prominula úroky z prodlení s úhradou některých daní nebo záloh. Finanční správa upozorňuje, jak se to projeví v potvrzení o bezdlužnosti.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Online finanční úřad jde do finále, pro veřejnost se spustí 28. února 2021

12.2.2021, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa spouští pilotní provoz online finančního úřadu: MOJE daně.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vyvarujte se chyb při vyplňování žádostí o kompenzační bonus

27.11.2020, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa přináší souhrn nejčastějších chyb při vyplňování žádosti o „podzimní“ kompenzační bonus.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňové a některé další úlevy pro podnikatele postižené mimořádnými opatřeními v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2Archiv

2.6.2020, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

S postupným uvolňováním mimořádných restriktivních opatření k zamezení šíření viru SARS CoV-2 (zejména nouzového stavu trvajícího od 12. 3. do 17. 5. 2020) je ke zmírnění dopadů těchto mimořádných opatření poskytována firmám i osobám samostatně výdělečně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Mimořádné daňové úlevy v období koronaviru

24.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministryně financí prominula některá příslušenství daně, a to v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Na co se mimořádné daňové úlevy nevztahují

23.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nelze počítat automaticky s tím, že všechna zpoždění s daňovými povinnostmi budou automaticky tolerována.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vláda schválila Liberační daňový balíček

19.3.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Vláda schválila balíček opatření v oblasti daní, které reagují na aktuální situaci v souvislosti s koronavirem a představují jedno z palety přijímaných opatření, která pomohou ekonomickým subjektům překlenout nouzový…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

S Finanční správou můžete komunikovat i na dálku

19.3.2020, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa doporučuje poplatníkům, aby v maximální možné míře využívali dálkovou formu komunikace se správcem daně. Daňové přiznání a jiné formuláře lze podat elektronicky nebo poštou bez nutnosti návštěvy příslušného…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Shrnutí mimořádných opatření v souvislosti s koronavirem v rámci Finanční správy

18.3.2020, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa přináší souhrn opatření a doporučení, jak s finančními úřady v současné komunikovat, kde se dozvědět podstatné informace a s jakými omezeními se veřejnost…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

18.3.2020, Zdroj: Finanční správa

Daňoví poplatníci mohou očekávat vstřícný přístup Finanční a Celní správy. Finanční správa za tímto účelem mění promíjecí pokyny a vydala nový pokyn D – 44, kterým se rozšiřují pokyny D – 21 a D – 29 o další ospravedlnitelný důvod související…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zneužití práva u daně z příjmů

21.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud doměřil daň z příjmů z vyplácených dividend a konstatoval zneužití práva.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zjednodušení daňové kontroly od roku 2020

17.12.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Parlament projednává návrh novely daňového řádu, která má od poloviny roku 2020 zjednodušit některé kontrolní postupy.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daně jednoduše a online od roku 2020

1.11.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanci v prvním čtení projednávají předloženou novelu daňového řádu (sněmovní tisk 580), která přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Chybějící výzva k podání dodatečného přiznání

7.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud řešil kauzu, kdy správce daně na základě na základě jemu známých skutečností doměřil daň, aniž by dal výzvu k podání dodatečného přiznání.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Finanční správa se zaměří na kontrolu přepravních služeb

4.10.2019, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa připomíná daňovým subjektům poskytujícím přepravu osob prostřednictvím mobilních aplikací, např. Uber, Taxify (Bolt), Liftago apod., na nezbytnost plnění daňových povinností v oblasti daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a silniční…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Finanční analytický úřad zajistil z podvodných transakcí přes 7,5 miliardy korun

29.5.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Objem zajištěných prostředků spojených s korupčním jednáním, praním špinavých peněz, daňovými podvody nebo financováním terorismu zaznamenal rapidní meziroční nárůst o 5,4 miliardy…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pokyn GFŘ D-32 - komentářGarance

12.2.2019, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokyn GFŘ D–32, nazvaný závazné posouzení způsobu tvorby ceny sjednané mezi spojenými osobami a způsobu určení základu daně stálé provozovny nerezidentů, vyšel pod č. j.: 58337/18/7100-40113-800219. Tento pokyn se vztahuje ke dvěma druhům žádostí o závazné…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Administrativa spojená s placením daní meziročně poklesla

22.11.2018, Zdroj: Ministerstvo financí

Administrativní náročnost spojená s placením daní v České republice klesla v roce 2017 o 6 hodin ročně.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Jak prokazovat subdodávky stavebních prací

21.5.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud řešil kauzu stavební společnosti, která část své činnosti realizovala prostřednictvím dodavatelů. Finanční úřad však neuznal platby těmto subdodavatelům jako daňově uznatelný…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Návrh změn v daních z příjmů od roku 2019

15.5.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona o daních z příjmů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Užívání veřejného prostranství za účelem umístění zařízení sloužícího pro prodej a poskytování služeb

11.5.2018, Zdroj: Ministerstvo financí

Je zvláštním užíváním veřejného prostranství umístění zařízení sloužících pro prodej a poskytování služeb, je-li tímto zařízením buď odpadkový koš (s popelníkem), dekorativní sud (na odložení sklenic), květináč s rostlinami (dekorace) před restaurací, anebo…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zajišťovací příkaz je poslední možností

13.2.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aby mohl správce daně vydat zajišťovací příkaz, musí zkoumat, zda je pravděpodobné stanovení daně v budoucnu a zda existuje důvodná obava o její dobytnost.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Přeshraniční převody majetku nově

29.1.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

V brzké budoucnosti se dočkáme implementace pravidel pro zdanění nerealizovaných zisků při přeshraničních převodech majetku mezi společností a stálou provozovnou a při přesunu daňové…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Finanční správa zkvalitňuje současnou praxi vydávání zajišťovacích příkazů

24.11.2017, Zdroj: Finanční správa

Na základě provedené hloubkové analýzy dosavadní praxe a s ohledem na vývoj aktuální judikatury správních soudů připravila Finanční správa metodický pokyn, který sjednocuje, zpřesňuje a zkvalitňuje současnou praxi vydávání zajišťovacích…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Finanční správa upozorňuje členy nadnárodních skupin podniků na časté chyby v Ohlášeních

9.11.2017, Zdroj: Finanční správa

Každý český daňový subjekt, který je součástí nadnárodní skupiny podniků, jejichž společné výnosy za celou skupinu přesahují 750 mil. EUR, musí v rámci automatické výměny informací nově podávat tzv. Ohlášení, a to prostřednictvím aplikace Elektronická podání…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Finanční správa bude při zajišťování daně postupovat vstřícněji

22.9.2017, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa se bude v případech závažného podezření na riziko neodvedení daně do státního rozpočtu, při kterých je oprávněna využívat tzv. zajišťovací příkazy, řídit novým metodickým…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

ČR se v Paříži připojila k mezinárodní iniciativě proti daňové optimalizaci

9.6.2017, Zdroj: Ministerstvo financí

Česká republika se stala signatářem smlouvy, jejímž cílem je zlepšit boj proti agresivní daňové optimalizaci zejména velkých nadnárodních společností.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nová směrnice k nedaňovým úrokům

5.6.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice ATAD obsahuje nová pravidla pro omezení odčitatelnosti úroků a proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Ministerstvo financí již pracuje na implementaci do českého daňového řádu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Ústavní soud rozhodl, že Ministerstvo financí reguluje hazard v souladu s Ústavou ČR

2.3.2017, Zdroj: Ministerstvo financí

Ústavní soud potvrdil, že nástroje pro boj s nelegálním hazardem na internetu jsou zcela v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nejvyšší správní soud k pozdě zaúčtovanému výnosu

30.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní výnos představující pozdě rozpuštěnou rezervu či opravnou položku, jejichž tvorba byla v minulosti daňově uznatelným nákladem, nemusí automaticky znamenat zdanění.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2017

28.12.2016, Zdroj: Finanční správa

Dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je výběrem daní již od 1. ledna 2013 pověřeno 14 finančních úřadů (finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 finančních úřadů s územní působností…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Penále jako náhrada trestu

23.5.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud se v závěru minulého roku vyjadřoval k otázce, jak má finanční správa postupovat při vyměření sankcí v situaci snižující se sazby.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Finanční správa při kontrolách převodních cen doměřila téměř miliardu korun

22.4.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

Finanční správa loni provedla 800 kontrol zaměřených na převodní ceny mezi spojenými osobami, což přineslo dodatečné doměření daně z příjmů ve výši 450 mil. korun. Za první měsíce tohoto roku doměřila navíc dalších 500 mil.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

ČR podpořila opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

8.4.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministři financí členských států EU diskutovali o posílení automatické výměny informací v oblasti daní. Dosáhli politické dohody o návrhu směrnice, která zavádí povinný reporting a automatickou výměnu informací klíčových pro stanovení korporátní daně podle…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

BEPS - iniciativa proti účelovému snižování daně

8.3.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

OECD po delších diskusích vydala 13 zpráv, z nichž každá míří na některou oblast daní z příjmů. Cílem je zabránit účelové manipulaci se základem daně a přesouvání zisků mezi…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Kontrolní akce zaměřená na převodní ceny zatím přinesla zjištění v podobě doměření daně v hodnotě více než 170 mil. Kč

26.11.2015, Zdroj: Ministerstvo financí

Specializovaný finanční úřad zahájil letos v únoru celorepublikovou kontrolní akci, zaměřenou na prověřování převodních cen u českých obchodních společností, zejména členů nadnárodních…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Koaliční rada potvrdila prodloužení legisvakanční lhůty Zákona o evidenci tržeb

3.9.2015, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí se rozhodlo přistoupit k mimořádnému prodloužení doby mezi okamžikem platnosti a účinnosti zákona ze tří měsíců na sedm pro zákon o evidenci tržeb.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Spropitné a e-tržby

3.8.2015, Zdroj: Finanční správa

Spropitné lze považovat za nepovinnou platbu, která vyjadřuje míru spokojenosti zákazníka s poskytnutými službami, a protože žádný zákon spropitné výslovně neupravuje, mělo by se při určení, komu náleží, vycházet z projevené vůle zákazníka - např. pro obsluhu,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

E-tržby ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů

31.7.2015, Zdroj: Finanční správa

Navrhovaná úprava nenaruší ochranu soukromí a osobních údajů. Návrh zákona nezakládá nové zpracování osobních údajů; ze strany orgánů Finanční správy nejsou de facto vyžadovány žádné údaje, ke kterým Finanční správa nemá přístup již nyní; mění se pouze způsob…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...