dnes je 25.2.2024

Změny v zákoně o DPHGarance

16.2.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu týkajícím se změn v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále ZDPH), nejprve probereme novinky přijaté v průběhu roku 2023. Dále upozorníme na některé nové výkladové pokyny GFŘ a v závěru upozorníme na novinky pro rok 2024 zejména…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prominutí DPH na plyn a elektřinu

26.10.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Implementační novela zákona o dani z přidané hodnotyArchiv

8.9.2020, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění, obsahuje ve své třetí části tzv. implementační novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Aktuality z oblasti DPH za 1. pololetí 2020Archiv

5.8.2020, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu r. 2020 byl již několikrát novelizován zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”), a jak vyplývá z návrhů a vývoje legislativních prací, lze do konce roku 2020 předpokládat ještě další novelizace…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Uplatnění daně z přidané hodnoty u vývozu zboží od 1. 4. 2019Archiv

8.8.2019, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH” nebo „ZDPH”) se vývozem zboží rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňové doklady - změny od 1. 4. 2019Archiv

16.5.2019, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”), obsaženou v části třetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, se s účinností od 1. 4. 2019 mění také…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Opravy základu daně z pohledu odběratele

7.5.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. dubna 2019 byly změněny podmínky pro snižování základu daně. Nově se na dokladu objevuje i den rozhodných skutečností pro provedení opravy základu daně.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prokazování dodavatele uvedeného na daňovém dokladu

23.4.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z hmotněprávních podmínek nároku na odpočet DPH je skutečnost, že plnění bylo poskytnuto jinou osobou povinnou k dani. Otázka jeho prokazování je však sporná.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace k novelám zákona o DPH 2019 - daňové doklady

17.4.2019, Zdroj: Finanční správa

Daňové doklady (§ 27, § 28, § 29, § 31b, § 32, § 45).

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Opravné daňové doklady od 1. dubna 2019

8.4.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela č. 80/2019 Sb. s účinností od 1. dubna 2019 upravila podmínky pro snižování základu daně.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace k novelám zákona o DPH 2019 a změny v pojmosloví a definicích

4.4.2019, Zdroj: Finanční správa

Zákon č. 283/2018 Sb., zákon č. 6/2019 Sb. a zákon č. 80/2019 Sb.- změny v pojmosloví

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o DPH 2019: Daňové dokladyArchiv

1.4.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH nebo zákon o DPH), která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019 Sb. a je účinná od 1. 4. 2019, dochází k některým úpravám ustanovení týkajících se daňových…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Náležitosti souhrnného daňového dokladu

13.11.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novely zákona o DPH obsahuje celou řadu technických úprav. Jednou z nich je rozšíření náležitostí souhrnného daňového dokladu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vystavování daňových dokladů

20.3.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připravovaná novelizace zákona o DPH se dotýká celé řady povinností vztahujících se k vystavování daňových dokladů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Uplatňování DPH u společníků společnosti po 1. 7. 2017Archiv

19.12.2017, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o DPH 2017 - podávání přiznání v insolvenci a po úmrtí plátceArchiv

19.7.2017, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH”), která vyšla pod č. 170/2017 Sb., došlo ke změně způsobu podávání přiznání k dani z přidané hodnoty plátce v insolvenci a při úmrtí…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vývoz zboží z hlediska DPH

8.11.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

V otázce vývozu zboží nastaly v tomto roce některé změny. Nicméně i nadále panují nejasnosti.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o DPH 2015 - ostatní změnyArchiv

15.5.2015, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejpodstatnější změny v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen zákon o DPH) účinné od 1. 1. 2015, např. zavedení druhé snížené sazby daně, změna místa plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Aktuální informace z oblasti DPHArchiv

1.11.2014, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Chybné náležitosti na daňovém dokladu

28.10.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nemá chybný údaj o dodavateli na daňovém dokladu vliv na oprávněnost nároku na odpočet DPH.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dopsání DPH na dokladArchiv

25.9.2014, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může se na zjednodušený daňový doklad bez rozepsání DPH tato daň doplnit, nebo již od 1. 1. 2014 toto nelze? A co když DPH rozepíše dodavatel?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vystavování daňových dokladů po novele zákona o DPH od roku 2013

29.5.2013, Ing. Jana Rybáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní informace týkající se daňových dokladů jsou v zákoně uvedeny v díle pátém, § 26 až 35a ZDPH.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pravidla fakturace, nejčastější dotazy 3. část

28.5.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědi zveřejněné Generálním finančním ředitelstvím uvádí přístup k daňovým dokladům posílaným emailem a k dalším otázkám.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pravidla fakturace - nejčastější dotazy 2. část

21.5.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědi zveřejněné Generálním finančním ředitelstvím uvádí praktický přístup k vystavování a uchovávání daňových dokladů, zejména pak k prokazování v řízení se správcem daně.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pravidla fakturace - nejčastější dotazy 1. část

7.5.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství zveřejnilo odpovědi na časté dotazy k vystavování a uchovávání daňových dokladů. Jde o praktickou pomůcku k porozumění změnám v zákoně o DPH na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pravidla fakturace podle výkladu daňové správy 4. část

30.4.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tentokrát se dozvíme, co je nutné splnit pro uchování daňových dokladů a za jakých podmínek je lze převádět mezi listinnou a elektronickou podobou.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pravidla fakturace podle výkladu daňové správy 3. část

23.4.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postoje Generálního finančního ředitelství k zajištění věrohodnosti papírového dokladu, zachování čitelnosti elektronického dokladu, předávání daňových dokladů a prokazování vazby na plnění jsou další částí jeho výkladu k pravidlům…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pravidla fakturace podle výkladu daňové správy 2. část

16.4.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství ve svém výkladu uvádí, jak si představuje zajištění vlastností daňového dokladu v elektronické podobě po celou dobu jeho životnosti.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pravidla fakturace podle výkladu daňové správy - 1. část

9.4.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství zveřejnilo výklad k požadavkům na věrohodnost původu daňového dokladu, neporušenost jeho obsahu, čitelnost a jeho další uchovávání. Splnění uvedených požadavků je nezbytné pro obhajobu nároku na odpočet DPH. Vedle informace…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňové doklady a jejich uchování

26.2.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o DPH přinesla nové znění požadavků na daňové doklady a jejich uchování po dobu dalších 10 let. Generální finanční ředitelství chystá výklad, co tyto změny v praxi…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Uchovávání daňových dokladů

5.2.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství připravuje výklad k novele zákona o DPH od roku 2013, kterou byly implementovány požadavky směrnice v oblasti vystavování a uchovávání daňových dokladů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Doplňování údajů na daňový doklad

22.1.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

S novelou zákona o DPH od roku 2013 byla přijata zásada, že na daňové doklady nemají být doplňovány údaje. Znamená to však, že na daňový doklad není možné doplňovat vůbec žádné…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Lhůta 15 dnů pro vystavení daňového dokladu

30.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2013 má dojít ke změně povinností při vystavování daňových dokladů. Lhůta se reálně v některých případech prodlouží.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny u náležitostí daňových dokladů od roku 2013

22.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novely zákona o DPH, který má tento týden projednat Senát, obsahuje celou řadu novinek pro daňové doklady a jejich vystavování.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Jak se změní daňový doklad od 1. 1. 2013?

28.9.2012, Zdroj: Poslanecká sněmovna

Navrhuje se vypustit text § 92a odst. 2, který dosud definoval povinnost plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...