dnes je 25.2.2024

Právo stavby coby daňový nákladArchiv

3.5.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 1240 až § 1256 NOZ vymezuje právo stavby v rámci nového občanského zákoníku.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Omezení daňového nákladu při prodeji cenného papíruArchiv

2.5.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zvýšení vstupní ceny při pokračování v odpisováníArchiv

25.4.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 30 odst. 10 ZDP stanoví případy, kdy je nutné povinně pokračovat v odpisování započatém původním odpisovatelem.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Hranice pro vymezení hmotného majetku a technického zhodnoceníArchiv

25.4.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 26 odst. 2 ZDP uvádí, že hmotným majetkem, který se daňově odpisuje, jsou mj.:

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Goodwill, nebo oceňovací rozdíl k nabytému majetku?Garance

18.4.2023, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Odpisování majetkuArchiv

13.1.2023, Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 56 odst. 2, 3, 10 vyhlášky č. 500/2002 Sb.– Odpisování majetku

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vykazování věcného břemene

9.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Národní účetní rada přehodnotila svůj názor na vykazování nabytí věcného břemene a vydala nové znění interpretace, která toto odůvodňuje.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Výzkum a vývoj, goodwillArchiv

9.12.2022, Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

České předsednictví úspěšně dokončilo projednávání nařízení o trzích s kryptoaktivy

10.11.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu potvrdil, že obchodování s kryptoaktivy díky klíčovému nařízení MiCA získá pevná a spolehlivá pravidla na ochranu spotřebitele.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Kurzové rozdíly u zálohy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

21.2.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud rozhodoval ve věci účtování kurzových rozdílů v případě zálohy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Interpretace NÚR I-45 - Jak účetně přistoupit ke znehodnocení stálých aktivGarance

7.9.2021, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Téměř všechny účetní jednotky evidují ve svém majetku stálá aktiva, a to jak v hmotné, tak nehmotné podobě. Je zřejmou skutečností, že stálá aktiva časem ztrácení svoji hodnotu, neboť dochází k jejich opotřebení. Běžné opotřebení stálých aktiv je zachyceno…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zřizovací výdaje coby nehmotný majetekArchiv

16.11.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění do 31. 12. 2015, definoval zřizovací výdaje jako souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku, zejména soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty, odměny za…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Majetek - využití klasifikací pro určení způsobu odpisováníArchiv

13.11.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příloha č. 1 vymezuje rozčlenění majetku do šesti odpisových skupin pro účely aplikace rovnoměrných a zrychlených daňových odpisů. Určení odpisové skupiny majetku se děje v návaznosti na jeho zatřídění pomocí statistických…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Odpisy majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního zářeníArchiv

13.11.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 30b ZDP, ve znění účinném od 1. 1. 2011, upravuje odpisy majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření, pokud se jedná o hmotný majetek zařazený pod kódy klasifikace SKP (platilo 2011 až 2013), resp. CZ-CPA (od roku 2014):…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Interpretace NÚR I-40 Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývojeGarance

19.5.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika dlouhodobého nehmotného majetku je v účetních přepisech upravena zejména v § 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (dále „PVZÚ”), konkrétně pojem nehmotné výsledky vývoje (do konce roku 2017 i výzkumu) pak v § 6 odst. 3 písm. a) PVZÚ. V zákonné úpravě však…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Interpretace NÚR I-39 - Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetkuGarance

23.7.2019, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 15. 4. 2019 byla Národní účetní radou schválena další z Interpretací, a to I-39 – Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku. Interpretace potvrzuje „klasické” léty zažité způsoby účtování inventarizačních rozdílů uvedené v účetní legislativě.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zdanění výnosů z tzv. úrokových dluhopisů

1.10.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh na zdanění výnosů z tzv. úrokových dluhopisů emitovaných do konce roku 2012 je znovu ve hře.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny v účetní vyhlášce od roku 2018 (2. část)

5.2.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví přinesla změny v obsahu jednotlivých položek vykazovaných v účetních výkazech.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nehmotný majetek lze odpisovat déle

6.6.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace zákona o daních z příjmů již byla schválena a podepsána prezidentem. Datum účinnosti je závislé na vyhlášení ve Sbírce zákonů, lze očekávat účinnost od 1. července 2017. Podle novely bude možné nehmotný majetek odpisovat podle individuálního plánu i…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Omezení vyplácení podílů na ziskuArchiv

18.1.2017, Prof. Ing. Libuše Müllerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Interpretace I-33 - Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užíváníGarance

18.5.2016, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Interpretace se zabývá účetním řešením určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání v případě, kdy se dokončení majetku odlišuje od okamžiku obdržení právního osvědčení o způsobilosti majetku k provozu. Interpretace není primárně určena na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dlouhodobý finanční majetek v období 2015/2016Archiv

6.4.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V dlouhodobém finančním majetku dochází s účinností od 1. 1. 2016 k několika změnám.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dlouhodobý nehmotný majetek v období 2015/2016Archiv

23.3.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V uspořádání rozvahových položek dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) dochází s účinností od 1. 1. 2016 k určitým změnám. Jak vypadá nová struktura položek dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) v rozvaze v plném rozsahu s účinností od 1. 1. 2016 v porovnání…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dlouhodobý hmotný majetek 2015/2016Archiv

8.3.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V dlouhodobém hmotném majetku (DHM) nedochází s účinností od 1. 1. 2016 k významným změnám v porovnání s předchozím obdobím. Porovnejme položky DHM v rozvaze v plném rozsahu s účinností od 1. 1. 2016 a jejich strukturu do konce období 2015:…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace ke zrušení ustanovení § 47 odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

23.1.2015, Zdroj: Ministerstvo financí

Vyhláškou č. 293/2014 Sb. byla s účinností od 1. ledna 2015 novelizována vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Přihlašování ojetých vozidel dle novely č. 239/2013 Sb.Archiv

20.1.2015, Ing. Karel Janoušek, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle novely č. 239/2013 Sb., zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, je nutné s účinností od 1.1.2015 do 10 dnů od přechodu vlastnictví přihlašovat ojetá vozidla v registru vozidel na nového vlastníka…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vyhláška pro podnikatele - změny od 1. 1. 2015Archiv

14.1.2015, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. ledna 2015 vstoupila v platnost vyhláška č. 293/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Právo stavby - účetní metodika

9.12.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádí zákon o účetnictví, má přinést změny v oblasti účetního zobrazení práva stavby.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Věcná břemenaArchiv

2.9.2014, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mám dotaz ohledně nehmotného majetku – věcného břemene – po 1.1.2014.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Odpisy - cena bytuArchiv

17.7.2014, Ing. Milena Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Občan si v r. 2013 koupil byt v Praze, jehož součástí jsou i podíly na pozemcích (pod budovou, hřiště, okolo budovy). Byt obratem pronajal. Proti příjmům počítá skutečné náklady, tj. hlavně odpisy. Je třeba pořizovací cenu bytu snížit o hodnotu pozemků a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Oceňování nemovitých věcí v roce 2014Archiv

17.6.2014, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stejně jako matematici i účetní potřebují znát číselné hodnoty zpracovávaných položek, nelze účtovat jen na základě popisných a kvalitativních charakteristik např. o „úrodném poli” a „zbrusu novém skladišti”, ale o dlouhodobém hmotném majetku „koupeném za 200…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Věcné břemeno - služebnost od roku 2014Archiv

13.6.2014, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změna odpisových skupin od 1. 1. 2014Archiv

28.5.2014, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele a změny ČÚS pro podnikatele od 1. 1. 2014Archiv

26.5.2014, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny účetních předpisů souvisí zejména s významnou změnou soukromého práva České republiky. Změny ve vyhlášce (č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) i v účetních standardech sjednocují terminologii zejména s novým občanským zákoníkem, se zákonem o…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zákon o oceňování majetku 2014Archiv

14.5.2014, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cena majetku je zcela obecně vzato jednou z nejdůležitějších údajů z pohledu zájemce o jeho koupi nebo prodej. Například nový automobil nám může vyhovovat po technické i estetické stránce, ale pokud bude jeho cena pro nás nepřijatelná, zřejmě jej nekoupíme, a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace GFŘ k uplatňování nároku na odpočet DPH při výrobě elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách

7.2.2014, Zdroj: Finanční správa

Pomůcka k usnadnění aplikace povinností, jež jsou nedílnou součástí systému daně z přidané hodnoty pro výrobu elektřiny ve FTE.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novelizace účetní vyhlášky od 2014

21.1.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod číslem 467/2013 vyšla ve Sbírce zákonů novelizace účetní vyhlášky č. 500/2002 Sb., která provádí zákon o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Některé změny jsou řešeny jinak, než bylo původně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Právo stavby v účetnictví

20.1.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak zaúčtovat nově zavedený institut práva stavby ke stavbě na cizím pozemku? Účetní vyhláška ve znění účinném od 1. ledna 2014 naznačuje možný postup.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Stavba jako součást pozemku

6.9.2013, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Podle nového občanského zákoníku již nebude možné, aby vlastník prodal pouze stavbu a pozemek si ponechal.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dotace, úvěry... na podporu malým a středním podnikům a živnostníkům postižených povodní

13.6.2013, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Záchranný kruh Ministerstva průmyslu a obchodu má pomoci malým a středním podnikům a živnostníkům překonat problémy způsobené povodní.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Mimořádné odpisy

2.2.2012, Zdroj: Česká daňová správa

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...