dnes je 28.5.2024

Zrušení osvobození od energetických daní

29.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2024 bylo zrušeno osvobození od energetických daní u některých dříve osvobozených subjektů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novinky v daních od roku 2023 schváleny a zveřejněny ve Sbírce zákonů

6.12.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod číslem 366/2022 Sb. byla zveřejněna v pátek 2. 12. 2022 schválená novelizace zákona o DPH a zákona o daních z příjmů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Návrh daně z mimořádných zisků v ČR

18.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí představilo návrh mimořádného zdanění od roku 2023.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace pro obecní úřady ve věci prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny

10.3.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

V souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině a očekáváným vysokým počtem uprchlíků do České republiky se předpokládá, že řada obcí bude mít zájem řešit jejich případnou poplatkovou povinnost, která jim vznikla na základě zákona o místních poplatcích a jejich…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Stanovení sazby poplatku v rozdílné výši

3.9.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Může obec stanovit pro určité skupiny poplatníků sazbu místního poplatku ze psů v rozdílné výši? Do jaké výše by pak obec byla oprávněna zvýšit těmto poplatníkům sazbu za druhého a každého dalšího…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2020Archiv

9.1.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jako každoročně, tak i k datu 1. ledna 2020 dochází ve zdravotním pojištění ke změnám, majícím přímý vliv na placení pojistného všemi skupinami plátců, kterými jsou:

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňové novinky zvyšující příjmy státu od roku 2020

7.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Parlament schválil změny v daňových zákonech, které mají za cíl zvýšit příjmy veřejných rozpočtů. Novela č. 364/2019 Sb. byla zveřejněna 31. 12. 2019 ve Sbírce zákonů a nabývá účinnosti od 1. 1.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Návrh zákona o digitální dani míří do Sněmovny

22.11.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Vláda schválila návrh zákona o digitální dani, který reaguje na dynamický rozvoj služeb digitální ekonomiky a narovnává podmínky v českém daňovém prostředí.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Návrh daňových novinek zvyšujících příjmy státu

3.9.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda připravila návrh zákona, jehož cílem je změna některých zákonů v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

MF posílá do připomínkového řízení návrh zákona o digitální dani

15.7.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí odeslalo 4. 7. 2019 do vnějšího připomínkového řízení návrh digitální daně.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Digitální daň ve výši 7 %

20.5.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí oznámilo svůj záměr během příštího roku zavést novou tzv. digitální daň.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Při operaci TROFI odhalili celníci a inspektoři nelegální obchod s tygry

23.8.2018, Zdroj: Celní správa České republiky

Zcela mimořádného úspěchu na poli potírání environmentální kriminality docílila Celní správa ČR spolu s Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP). Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu záchytů exemplářů CITES totiž zaměřila celní správa pozornost i na tento druh…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vyměření místního poplatku za komunální odpad zemřelému poplatníkovi

8.6.2018, Zdroj: Ministerstvo financí

Správce poplatku vyměřil platebním výměrem místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který byl doručen poplatníkovi na adresu jeho trvalého pobytu marným uplynutím úložní doby…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

GDPR - Co je dobré vědět - 2. část - dokončeníArchiv

27.2.2018, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Senát schválil klíčovou regulaci hazardu

3.6.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

Senát Parlamentu České republiky schválil zákon o hazardních hrách, který spolu s návrhem zákona o dani z hazardních her a změnovým zákonem tvoří jeden funkční celek a představuje významný průlom v regulaci hazardu v České…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Stručné přehledy sazeb sociálního zabezpečení od 1. 1. 2016Archiv

28.12.2015, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Limit pro hotovostní platby se snížil na 270 000 Kč

7.1.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Datové schránky

23.5.2013, Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Dne 1. 11. 2009 byl spuštěn Informační systém datových schránek (ISDS) do ostrého provozu, a to na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Informační systém datových schránek se dále řídí vyhláškou č.194/2009…

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vláda nebude dva roky hýbat s daněmi

18.2.2013, Zdroj: Vláda

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Neplatný právní úkon - změny v obchodním zákoníku

5.3.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2012 došlo k vyjasnění některých ustanovení obsažených v § 196a obchodního zákoníku.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nové sazby DPH?

27.2.2012, Zdroj: Vláda ČR, Verlag Dashöfer

Předseda vlády i ministr financí připouštějí, že kvůli stabilizačním rozpočtovým opatřením pro roky 2012–2014 by mohlo dojít ke zvýšení sazby DPH jiným způsobem, než je v současné době stanoveno v zákoně o…

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Ministr financí snížil správní poplatek za povolení tomboly

3.2.2012, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministr financí rozhodl o plošném prominutí větší části správního poplatku za přijetí žádosti o povolení tomboly.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Reformy srozumitelně a přehledně

11.1.2012, Zdroj: Vláda

Byla představena speciální webová stránka, která má občany seznámit s vládními reformami.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...