dnes je 28.5.2024

Přehled změn od 1.1.2022 v gesci MF

31.12.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Brexit a jeho dopad na daň z příjmů v roce 2021Archiv

10.3.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základě rozhodnutí britských voličů v referendu, které se konalo 23. června 2016, bylo ukončeno členství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Evropské unii (tzv. Brexit). Tato skutečnost má vliv na celou řadu oblastí a má mimo jiné také…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Výklad GFŘ ke směrnici ATAD

1.2.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo výklad ke změnám, které byly do zákona o daních z příjmů implementovány novelizací č. 80/2019 Sb.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

GFŘ zveřejnilo odpovědi k oznamování podle DAC 6

14.12.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo výklad k otázkám týkajícím se oznamovací povinnosti přeshraničních uspořádání.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákonů v oblasti zamezení dvojímu zdanění v r. 2020 a 2021Archiv

24.11.2020, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie v oblasti zamezení dvojího zdanění (dále též „zákon č. 343/2020 Sb.”), je souborem novel několika daňových zákonů. V příspěvku se budeme zabývat…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Formulář pro oznámení dividend a jiných příjmů vyplácených do zahraničí

8.7.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto období bývají již schváleny výplaty dividend mateřským společnostem do zahraničí. Jde o příjmy, které nově podléhají oznamovací povinnosti

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Brexit a jeho důsledky na přímé daněArchiv

30.4.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo vnitra jako koordinátor s ostatními rezorty připravilo zákon, který by měl předejít komplikacím spojených s vystoupením Spojeného království z Evropské unie. Tento zákon řeší celou řadu situací, které jsou spojeny s pobytem osob v obou státech,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Finanční správa upozorňuje členy nadnárodních skupin podniků na časté chyby v Ohlášeních

9.11.2017, Zdroj: Finanční správa

Každý český daňový subjekt, který je součástí nadnárodní skupiny podniků, jejichž společné výnosy za celou skupinu přesahují 750 mil. EUR, musí v rámci automatické výměny informací nově podávat tzv. Ohlášení, a to prostřednictvím aplikace Elektronická podání…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nová směrnice k nedaňovým úrokům

5.6.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice ATAD obsahuje nová pravidla pro omezení odčitatelnosti úroků a proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Ministerstvo financí již pracuje na implementaci do českého daňového řádu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Stanovisko Ministerstva financí a Finanční správy k situaci českých lodníků v Nizozemí

21.10.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

Smlouva je důsledkem dlouhodobé mezinárodní daňové politiky Nizozemska, které vzhledem k vysokému počtu nizozemských lodníků pohybujících se v zahraničí sjednává s partnerskými zeměmi obrácený režim zdaňování jejich…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novinky v celním řízení

8.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní celní kodex byl od 1. května 2016 plně nahrazen novým nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013. Změny se týkají například zvláštních celních…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela ZDP od 1. května 2016Archiv

10.5.2016, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 25. 4. 2016 byl ve Sbírce zákonů (částka 49) vydán zákon č. 125/2016 Sb., kterým se s účinností od 1. 5. 2016 mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”). Tato dílčí novela ZDP, která je letos už třetí v…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Finanční správa při kontrolách převodních cen doměřila téměř miliardu korun

22.4.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

Finanční správa loni provedla 800 kontrol zaměřených na převodní ceny mezi spojenými osobami, což přineslo dodatečné doměření daně z příjmů ve výši 450 mil. korun. Za první měsíce tohoto roku doměřila navíc dalších 500 mil.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

ČR podpořila opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

8.4.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministři financí členských států EU diskutovali o posílení automatické výměny informací v oblasti daní. Dosáhli politické dohody o návrhu směrnice, která zavádí povinný reporting a automatickou výměnu informací klíčových pro stanovení korporátní daně podle…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Kontroly převodních cen

15.3.2016, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem kontrol převodních cen je, aby základ daně vykázaný v ČR odpovídal objemu a druhu činností vykonávaných českou společností a také míře rizika, které tato společnost nese.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

BEPS - iniciativa proti účelovému snižování daně

8.3.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

OECD po delších diskusích vydala 13 zpráv, z nichž každá míří na některou oblast daní z příjmů. Cílem je zabránit účelové manipulaci se základem daně a přesouvání zisků mezi…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Česko se připojilo k dohodě proti zneužívání převodních cen u nadnárodních společností

19.2.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí se ve středu 27. ledna 2016 podpisem Mnohostranné dohody o výměně Zpráv podle zemí (v mezinárodním kontextu známých jako Country-by-Country Reporting) připojilo mezi 31 zemí, které si budou automaticky vyměňovat informace sestavované…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Přehled změn v zákoně o daních z příjmů

11.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2016 mají vstoupit v účinnost různé změny daní z příjmů, které však nejsou součástí jedné novelizace, ale řady jiných předpisů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Kontrolní akce zaměřená na převodní ceny zatím přinesla zjištění v podobě doměření daně v hodnotě více než 170 mil. Kč

26.11.2015, Zdroj: Ministerstvo financí

Specializovaný finanční úřad zahájil letos v únoru celorepublikovou kontrolní akci, zaměřenou na prověřování převodních cen u českých obchodních společností, zejména členů nadnárodních…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace k uplatňování DPH u skupiny v návaznosti na rozsudek SDEU C-7/13 Skandia America Corp.

20.7.2015, Zdroj: Finanční správa

Z důvodu jednotného přístupu k uplatňování DPH u skupiny ve smyslu § 5a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. a s ohledem na závěry rozsudku Soudního dvora Evropské unie C-7/13 Skandia America Corp. („SDEU C-7/13 Skandia…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Převodní (transferové) ceny

29.6.2015, Zdroj: Finanční správa, Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství se prostřednictvím finančních úřadů a územních pracovišť při daňových kontrolách českých společností i podnikajících fyzických osob plošně zaměřilo na kontrolu nastavení cen u transakcí mezi personálně či majetkově spojenými…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Kontroly SFÚ na převodní ceny!

27.5.2015, Zdroj: Finanční správa

Specializovaný finanční úřad zahájil letos v únoru celorepublikovou kontrolní akci, zaměřenou na prověřování převodních cen u českých daňových subjektů, členů nadnárodních…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Upozornění Finančního ředitelství Slovenské republiky českým daňovým subjektům, které jsou registrovány k DPH na Slovensku

10.2.2014, Zdroj: Finanční správa

Daňové subjekty, které mají povinnost platit DPH na Slovensku, se musí zaregistrovat k elektronické komunikaci se slovenskou finanční správou.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Podpis dohody o výměně informací v daňových záležitostech s Andorrským knížectvím

23.8.2013, Zdroj: Ministerstvo financí

Dne 11. června 2013 byla podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace ke vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Polskem

23.8.2012, Zdroj: Česká daňová správa

Na základě informací obdržených prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR se oznamuje, že dne 11. června 2012 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A POLSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Schválené opatření - zvýšení srážkové daně z příjmů vůči daňovým rájům

31.5.2012, Zdroj: Vláda

Jak se změní srážková daň z příjmů od 1. 1. 2013?

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech

21.3.2012, Zdroj: Česká daňová správa

Cílem dohody není jen doměření daňové povinnosti, ale hlavně prevence daňových úniků.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Srážková daň z licenčních poplatků

6.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při uzavírání nových smluv o zamezení dvojího zdanění bývá měněna maximální sazba srážkové daně, která může být v ČR uplatněna z licenčních poplatků vyplácených daňovým…

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...