dnes je 28.5.2024

Důsledky pandemie koronaviru ve zdravotním pojištěníArchiv

20.4.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jako jediné platí pojistné formou záloh (pokud je to jejich zákonnou povinností) a případného doplatku pojistného. Zúčtování kalendářního roku jako rozhodného období pro placení pojistného se provádí podáním formuláře…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Operativní leasingArchiv

9.4.2015, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Elektronické podání tvrzení od roku 2015Archiv

26.3.2015, Bc. Pavel Matějka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může právnická osoba, která má zřízenou datovou schránku, zasílat daňová tvrzení (zejména tvrzení k dani z právnických osob, silniční daň, DPH, souhrnné hlášení, výpis z evidence pro daňové účely apod.) datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vykazování plnění z přílohy č. 6 zákona o DPHArchiv

19.3.2015, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je již známo (ke dni 9. 3. 2015), jakým způsobem se budou vykazovat plnění uvedená v příloze č. 6, zákona o DPH ve Výpisu z evidence pro daňové účely?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Sazba DPH na lékárničkyArchiv

10.3.2015, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsou do 2. snížené sazby DPH od 1. 1. 2015 zahrnuty i lékárničky a autolékárničky?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Určení částky pro stanovení režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v roce 2015 a 2016Archiv

3.3.2015, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 2 nařízení vlády č. 361/2014 se uvádí „... pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč.”

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Povinnost elektronických podání ve vztahu k zástupci a datové schránceArchiv

26.2.2015, Bc. Pavel Matějka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1.1.2015 musí FO vlastnící datovou schránku podávat přiznání a další podání elektronicky. Toto platí i pro FO, která datovou schránku nemá, ale má ji její zástupce. Kdo se rozumí tímto zástupcem? Pokud mám např. plnou moc na podání daně z příjmů a mám…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Paušální výdaje při vedení podvojného účetnictví FO 2014Archiv

12.2.2015, Ing. Hana Kovářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba má příjmy dle § 9 ZDP a rozhodla se pro vedení podvojného účetnictví. V roce 2014 došlo k novelizaci § 23odst. 1 ZDP, kde je řečeno, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito výdaji jeho náklady. Je možno…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prominutí penále a úroku z prodleníArchiv

29.1.2015, Bc. Pavel Matějka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Existuje nějaká možnost, jak požádat finanční úřad o prominutí penále a úroku z prodlení? Jde poměrně o dost vysokou částku.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Přihlašování ojetých vozidel dle novely č. 239/2013 Sb.Archiv

20.1.2015, Ing. Karel Janoušek, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle novely č. 239/2013 Sb., zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, je nutné s účinností od 1.1.2015 do 10 dnů od přechodu vlastnictví přihlašovat ojetá vozidla v registru vozidel na nového vlastníka…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zdanění jednatelů - nerezidentů v roce 2015Archiv

16.1.2015, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na školení jsem se dozvěděla o změně pro odvod daně u jednatelů – nerezidentů (cizinců). Pokud takové jednatele máme (např. Němec ve funkci jednatele), měli bychom jim od 1.1.2015 srážet pouze srážkovou daň, nikoliv zálohovou a netýká se jich vůbec solidární…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Poskytování elektronických služeb 2014 x 2015Archiv

13.1.2015, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud jsem neplátce DPH a poskytuji elektronické služby plátcům DPH a občanům do států EU a do třetích zemí, jak postupovat v r. 2014 a v r 2015? Zvláštní režim jednoho správního místa u elektronických služeb se vztahuje i na neplátce DPH, který poskytuje…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DPH u veterinárních lékůArchiv

22.12.2014, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vztahuje se od 1. 1. 2015 sazba DPH 10 % i na veterinární léky, u kterých je do konce roku 2014 použita sazba 21 %?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Sazba daně na brožuryArchiv

19.12.2014, Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem podnikání naší společnosti je přeprava osob. V té souvislosti prodáváme občanům jízdní řády. Jedná se o tištěné jízdní řády ve formátu brožury. Brožura obsahuje méně než 15 % reklamy. Už z principu brožury vyplývá, že se nejedná o knižní vazbu v…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Tantiémy 2014Archiv

9.12.2014, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chtěla bych se zeptat, jestli mohu výplatu tantiém za rok 2014 jednateli zahrnout do daňově uznatelných nákladů a zda se z nich odvádí sociální a zdravotní pojištění.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Podíl na zisku v obchodních korporacíchArchiv

7.11.2014, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, lze vyplácet zálohy na podíl na zisku v obchodních korporacích za předpokladu splnění podmínek stanovených v § 40 odst. 2. Jednou z podmínek je vypracování mezitímní uzávěrky. Prosím o sdělení, zda tato…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Uplatnění CZ-CPAArchiv

6.11.2014, Ing. Hana Kovářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Které ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů uvádí datum, od kterého je povinen poplatník daně evidovat svůj majetek dle CZ-CPA.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Souběh funkcí ve spotřebním družstvuArchiv

1.10.2014, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracuji jako hlavní účetní ve spotřebním družstvu na základě pracovní smlouvy, řídím 4 zaměstnankyně v účtárně. Zároveň jsem místopředsedkyně představenstva družstva a mám uzavřenou a členskou schůzí schválenou smlouvu o výkonu funkce. Zastupuji předsedu…

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dopsání DPH na dokladArchiv

25.9.2014, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může se na zjednodušený daňový doklad bez rozepsání DPH tato daň doplnit, nebo již od 1. 1. 2014 toto nelze? A co když DPH rozepíše dodavatel?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pojištění členů bytového družstvaArchiv

23.9.2014, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnická osoba – bytové družstvo – uzavřelo od 9.6.2014 se všemi členy, kteří pobírají za svou funkci odměny, smlouvu o výkonu funkce člena. Jeden člen uzavřenu smlouvu nemá, neboť nepožaduje za svoji funkci odměnu. Od 1.7.2014 uzavřelo bytové družstvo s…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Odpočet na vzdělávání dle nového § 34h ZDPArchiv

18.9.2014, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto roce jsme od Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků obdrželi Smlouvu o poskytování služeb v souvislosti s projektem Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Příjem z prodeje společných prostor SVJArchiv

16.9.2014, Ing. Milena Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

SVJ prodá část společných prostor. Příjem nerozdělí mezi členy, ale ponechá si ho na svou činnost.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňové posouzení benefitů řediteleArchiv

4.9.2014, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem ke stále nevyjasněné otázce souběhu funkcí přistupuje tuzemská a. s. od 1. 7. 2014 k ukončení pracovního poměru u generálního ředitele a zároveň jediného člena představenstva a uzavře novou smlouvu o výkonu funkce podle § 59 a násl. ZOK. Ve smlouvě…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Věcná břemenaArchiv

2.9.2014, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mám dotaz ohledně nehmotného majetku – věcného břemene – po 1.1.2014.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Mimořádná účetní závěrkaArchiv

27.8.2014, Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Musí se dělat od 1. 1. 2014 mimořádná účetní závěrka + audit při kapitalizaci pohledávek, snížení nebo zvýšení základního jmění obchodní korporace nebo při transformaci obchodních…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zdanění darované bytové jednotky neteřiArchiv

21.8.2014, Ing. Martin Špád, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co bude pro neteř z manželovy strany vyplývat při darování mé bytové jednotky v návaznosti na nový občanský zákoník? Bude se dar danit, či nikoliv?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Roční zúčtování daně - HPP a DPPArchiv

20.8.2014, Ing. Renata Konvičná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náš zaměstnanec je u nás zaměstnán na hlavní pracovní poměr a má podepsané prohlášení k dani. V březnu a dubnu 2014 měl ještě k tomu uzavřenou dohodu o provedení práce u jiného zaměstnavatele (kde neměl podepsané prohlášení), tím pádem měl tuto dohodu zdaněnou…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zdanění zpětně přiznaného starobního důchoduArchiv

19.8.2014, Ing. Renata Konvičná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o zodpovězení dotazu týkající ho se zdanění zpětně přiznaného starobního důchodu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Spolek - jednoduché účetnictvíArchiv

14.8.2014, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může spolek (spolek amatérského divadla) vést pouze jednoduché účetnictví podle novelizovaného zákona o účetnictví, konkrétně § 38a ZoÚ?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pojištění členům statutárních orgánů v r. 2014Archiv

11.8.2014, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1.1.2014 zaniklo zákonné pojištění členům statutárních orgánů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prodej rozestavěné nemovitosti v r. 2014Archiv

5.8.2014, Ing. Pavel Novák , Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 7 zákona č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, jsou od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeny tyto nové…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Bezúročné půjčky v r. 2014Archiv

29.7.2014, Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné od 1. 1. 2014 poskytnout bezúročnou půjčku od mateřské společnosti (100% vlastník) do dceřiné společnosti? Případně jaké jsou dopady do smluv, které byly sjednány před 1. 1.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Benefity členům statutárních orgánů v r. 2014Archiv

22.7.2014, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích upravujeme firemní dokumenty a vztahy do souladu s nimi. Pro výkon funkce statutárního orgánu společnosti budeme uzavírat nové smlouvy dle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., ve kterém…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Odpisy - cena bytuArchiv

17.7.2014, Ing. Milena Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Občan si v r. 2013 koupil byt v Praze, jehož součástí jsou i podíly na pozemcích (pod budovou, hřiště, okolo budovy). Byt obratem pronajal. Proti příjmům počítá skutečné náklady, tj. hlavně odpisy. Je třeba pořizovací cenu bytu snížit o hodnotu pozemků a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Hranice obratu pro registraci k DPH v r. 2015Archiv

16.7.2014, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mění se v roce 2015 hranice obratu pro registraci plátcovství k DPH na 750 000 Kč? Pokud ano, tzn., že pokud v listopadu 2014 podnikatel již dosáhl obratu např. 760 000 Kč (za 12 kal. měsíců po sobě jdoucích), stává se plátcem DPH od 1.1.2015?…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změna podnikatelské činnosti na činnost veřejně prospěšnouArchiv

22.6.2014, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Věcné břemeno - služebnost od roku 2014Archiv

13.6.2014, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Osvobození darů od daně 2014Archiv

11.6.2014, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Příjmy z praktického výcvikuArchiv

6.6.2014, Ing. Renata Konvičná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zdanění příjmů důchodceArchiv

3.6.2014, Ing. Jiří Nigrin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změna odpisových skupin od 1. 1. 2014Archiv

28.5.2014, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňové hledisko - společníkArchiv

6.5.2014, Ing. Lenka Kruntorádová MBA , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prodej stavby 2014Archiv

30.4.2014, Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...