dnes je 25.2.2024

Zápůjčky zaměstnavatele zaměstnanciArchiv

24.5.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 6 odst. 9 písm. v) ZDP (v úpravě od roku 2015) osvobozuje od daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnance příjem v podobě bezúročné zápůjčky od zaměstnavatele za určitých podmínek (viz dále). Změny v přístupu k zápůjčkám zaměstnancům od zaměstnavatele…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Goodwill, nebo oceňovací rozdíl k nabytému majetku?Garance

18.4.2023, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vliv aktivního vymáhání pohledávek na tvorbu opravných položekArchiv

17.1.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 8a odst. 2 ZoR– V určitých případech lze opravné položky k pohledávkám tvořit jen v případě aktivního vymáhání, tj. bylo-li zahájeno:

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vykazování položek časového rozlišení v rozvazeArchiv

6.12.2022, Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Přijaté zálohy v cizí měně aneb postup podle Interpretace NÚR I-47Garance

12.4.2022, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika cizoměnových závazkových vztahů je Interpretacemi opakovaně řešena, a to v různých souvislostech. Jako příklad z poslední doby můžeme uvést:

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Interpretace NÚR I-46 - Účetní řešení uvolněného a vypořádacího podílu v s.r.o. a vypořádacího podílu v družstvuGarance

24.11.2021, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vznik a potřeba zaúčtování vypořádacího podílu v s.r.o. nebo ve družstvu nepatří k často řešeným účetním případům. Když však tato situace nastane, je nutné souběžně řešit právní, účetní a daňové souvislosti. Samotná právní úprava není zcela jednoduchá,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Interpretace NÚR I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měněGarance

26.3.2021, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V aktualitě Interpretace NÚR I-42 jsme se zamýšleli nad ekonomickou podstatou kursových přepočtů cizoměnových pohledávek k rozvahovému dni. Interpretace NÚR I–43 je volným pokračováním na základě stejné ekonomické podstaty. Interpretace pojednává o zálohách,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Interpretace NÚR I-42 vztahující se ke kursovým rozdílůmGarance

18.3.2021, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S blížící se roční účetní závěrkou znovu, jako každoročně, budeme mimo jiné, k rozvahovému dni účtovat o přecenění majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na české koruny. Tuto povinnost stanoví zákon o účetnictví v následujících…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2021 z pohledu účetního a ekonoma - 2. dílArchiv

2.12.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1.1.2021 z pohledu účetního a ekonoma - 1. dílArchiv

18.11.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. 1. 2021 nabude účinnosti novela zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK”), zákon č. 33/2020 Sb. Jedná se o poměrně rozsáhlou novelizaci čítající 602 změn. Zákon o obchodních korporacích je jednou ze základních právních norem, která však zasahuje…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prodloužení splatnosti a dodatečné snížení ceny

25.5.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud si dodavatel s odběratelem dohodnou v reakci na aktuální situaci odklad splátek nebo snížení ceny, může to mít daňové dopady.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nájemné do konce června 2020

21.4.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odložení plateb nájemného má jenom cash-flow dopady, ostatní daňové dopady nájemních vztahů se nemění.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Rozšíření možnosti oprav u nedobytných pohledávek

15.4.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela č. 80/2019 Sb. rozšířila možnost opravit základ daně u nedobytných pohledávek. To si vynutilo novou strukturu kontrolního hlášení.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny v účetní vyhlášce od roku 2018 (2. část)

5.2.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví přinesla změny v obsahu jednotlivých položek vykazovaných v účetních výkazech.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pojištění pohledávky a její daňově uznatelný odpis

7.11.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nového výkladu před soudem se dočkal daňový odpis pohledávky krytý výnosem z pojištění.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

E-faktura umožňuje snížit administrativní zátěž a zrychlit komunikaci

2.11.2017, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí ČR i Finanční správa potvrzují, že uznávání elektronických faktur jako dokladů rovnocenných tradičním papírovým fakturám nestojí v cestě žádné legislativní a ani faktické omezení z daňového nebo účetního…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Rezervy - zásada opatrnostiArchiv

12.1.2017, Prof. Ing. Libuše Müllerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dohady znovu před soudem

26.9.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud řešil snížení výnosů u poskytovatele zdravotnické péče.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Rezervy a závazky v období 2015/2016Archiv

21.6.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se na celkové cizí zdroje v základní struktuře v rozvaze s účinností od 1. 1. 2016 v porovnání se strukturou do konce období 2015:

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Časové rozlišení v období 2015/2016Archiv

26.5.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se na strukturu časového rozlišení aktiv v rozvaze v plném rozsahu s účinností od 1. 1. 2016 v porovnání se strukturou do konce období 2015.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pohledávky a krátkodobý finanční majetek v období 2015/ 2016Archiv

18.5.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se na celková oběžná aktiva v základní struktuře v rozvaze s účinností od 1. 1. 2016 v porovnání se strukturou do konce období 2015.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nový výklad u opravy DPH u insolvenčních pohledávek

9.3.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud změnil dosavadní výklad pro opravy DPH u pohledávek, které vznikly nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Náhled na inventuru pohledávek OSVČ za kalendářní rok

9.2.2015, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Služba zobrazí výpis minimálních předpisů záloh na důchodové pojištění a skutečně zaplacených záloh na důchodové pojištění za vybraný kalendářní rok, včetně stavu pohledávek, tzv. inventuru…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace ke zrušení ustanovení § 47 odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

23.1.2015, Zdroj: Ministerstvo financí

Vyhláškou č. 293/2014 Sb. byla s účinností od 1. ledna 2015 novelizována vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Opravné položky k pohledávkám po 30 měsících

24.6.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vytvoření 100% opravné položky k pohledávkám má být možné již po 30 měsících.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele a změny ČÚS pro podnikatele od 1. 1. 2014Archiv

26.5.2014, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny účetních předpisů souvisí zejména s významnou změnou soukromého práva České republiky. Změny ve vyhlášce (č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) i v účetních standardech sjednocují terminologii zejména s novým občanským zákoníkem, se zákonem o…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vláda připravuje záchranný plán pro peníze z fondů EU

20.2.2014, Zdroj: Vláda

Vláda premiéra Bohuslava Sobotky řešila aktuální situaci ohledně čerpání evropských fondů. Snaha zachránit pro ČR alespoň část evropských peněz patří mezi jednu z největších priorit současného…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňový režim nákladů na zpracování žádosti o investiční dotaci

13.2.2014, Zdroj: Finanční správa

Způsob stanovení základu daně a daňové povinnosti k dani z příjmů je dán zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daně 2014 schváleny!

3.12.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definitivní tečku za nejistotou v daních udělala Poslanecká sněmovna, když na své první schůzi schválila zákonná opatření Senátu přinášející novinky do všech daní.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Peníze z EU na odstraňování povodňových škod

25.10.2013, Zdroj: Ministerstvo financí

Evropskou komisí byla v plné výši schválena žádost České republiky pro čerpání prostředků z Fondu Solidarity EU na odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi v červnu 2013.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dotace, úvěry... na podporu malým a středním podnikům a živnostníkům postižených povodní

13.6.2013, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Záchranný kruh Ministerstva průmyslu a obchodu má pomoci malým a středním podnikům a živnostníkům překonat problémy způsobené povodní.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Oprava DPH z pohledávek za dlužníkem v insolvenci

29.4.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud se vyjádřil k opravě DPH z pohledávek za dlužníkem, který je v insolvenci, pokud vznikly před novelou zákona o DPH zavádějící tento institut. Soud dochází k odlišnému závěru oproti daňové…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dodaňování starých závazků

1.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud se v jednom ze svých rozsudků zabýval otázkou, zda by měly být dodaňovány i závazky více než 3 roky po splatnosti či promlčené, které vznikly před účinností ustanovení v zákoně o daních z…

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňový odpis promlčených pohledávek

15.6.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konec lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2011 se blíží. Jaké změny zákona o daních z příjmů lze v přiznání využít?

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Výhledy v daních - již schválené změny

31.1.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlouho diskutované změny daní související se zřízením jednotného inkasního místa byly schváleny v zákoně č. 458/2011 Sb.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pohledávky v podniku a jejich vymáhání

13.1.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každá firma má pohledávky a závazky vůči různým subjektům.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Přehled novinek v daních a účetnictví od 1. 1. 2012

3.1.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

S novým rokem vstupuje v účinnost několik změn v daních, účetnictví a souvisejících předpisech, které by neměly uniknout pozornosti.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...