dnes je 28.2.2024

Postup při zničení nebo poškození účetních záznamů

1.12.2023, Zdroj: Finanční správa

Informace Finanční správy ČR k postupu účetních jednotek v případě zničení nebo poškození účetních záznamů v důsledku živelní pohromy.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Právní zájem na poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

2.11.2023, Zdroj: Nejvyšší správní soud

k § 5 odst. 7 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (v textu jen "zákon o podmínkách provozu")

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Připravované změny týkající se aut

19.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové odpisy vozidel bude možné uplatnit pouze do 2 mil. Kč, elektroautomobily však bude možné odepsat mimořádně rychle.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Navržené změny v daních z příjmů - stručně a rychle

6.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů jde do připomínkového řízení. V návrhu se objevuje i celá řada technických změn.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vyloučení majetku nabytého bezúplatně z odpisováníArchiv

25.5.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 27 písm. j) ZDP (v úpravě od roku 2015) uvádí jako majetek vyloučený z daňového odpisování hmotný majetek nabytý darováním, jehož nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně. Vývoj tohoto zákazu odpisovat majetek při bezúplatném nabytí…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pokyn GFŘ D-59 k zákonu o daních z příjmůGarance

17.5.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak jsme již zmiňovali v článku  Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob , GFŘ vydalo nový Pokyn GFŘ D-59, který s účinností od 1. 1. 2023 nahradil letitý Pokyn GFŘ D-22 z roku 2015. Co nového je v pokynu D-59 oproti pokynu D-22, tj. jak se…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Hranice pro vymezení hmotného majetku a technického zhodnoceníArchiv

25.4.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 26 odst. 2 ZDP uvádí, že hmotným majetkem, který se daňově odpisuje, jsou mj.:

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zdanění zaměstnanců při poskytnutí automobilu pro služební i soukromé účelyArchiv

20.3.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 6 odst. 6 ZDPstanoví výši nepeněžního příjmu zaměstnance v situaci, kdy mu zaměstnavatel poskytuje bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely. Od roku 2022 závisí výše na tom, zda se jedná o nízkoemisní vozidlo, viz…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vykazování věcného břemene

9.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Národní účetní rada přehodnotila svůj názor na vykazování nabytí věcného břemene a vydala nové znění interpretace, která toto odůvodňuje.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace pro poplatníky, fyzické osoby ke změnám v zákoně o daních z příjmů pro zdaňovací období roku 2023

2.1.2023, Zdroj: Finanční správa

Dne 2. 12. 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace o významných změnách v zákoně o daních z příjmů, které se týkají fyzických osob za zdaňovací období roku 2022

30.12.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa připomíná poplatníkům s blížícím se koncem roku změny v oblasti zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"), které se týkají fyzických osob a vztahují se ke zdaňovacímu období roku…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novinky v daních od roku 2023 schváleny a zveřejněny ve Sbírce zákonů

6.12.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod číslem 366/2022 Sb. byla zveřejněna v pátek 2. 12. 2022 schválená novelizace zákona o DPH a zákona o daních z příjmů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Jak rozlišovat opravu stavby a její vyřazení za účelem výstavby jiné

17.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud rozhodoval v případě, který určuje hranici mezi opravou stavby a jejím vyřazením v souvislosti s vybudováním nové stavby.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace k "identifikaci" nízkoemisního vozidla pro účely § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

26.8.2022, Zdroj: Finanční správa

Dne 30. 6. 2022 zveřejnila finanční správa Informaci pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti k novele zákona o daních z příjmů, provedené zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Senát schválil balíček opatření proti růstu cen pohonných hmot

18.5.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Senát na svém jednání ve středu 18. 5. 2022 schválil vládní balíček proti rostoucím cenám pohonných hmot.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Mimořádné daňové odpisování majetku

30.11.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

U vybraného majetku pořízeného do konce roku 2021 lze uplatnit tzv. mimořádné odpisy.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zahájení daňových odpisů při částečné kolaudaci

23.11.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na koordinačním výboru bylo projednáno zahájení odpisování v situaci nově pořizované budovy, pokud je vydán kolaudační souhlas s užíváním části stavby schopné samostatného užívání, některé části budovy však zůstávají…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Podnikatelé postižení tornádem budou moct dostat finanční pomoc až 1 milion

30.6.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Podnikatelé postižení tornádem budou moct dostat finanční pomoc 80 až 100 % z výdajů na nově pořízený majetek.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňové změny dlouhodobého majetku 2020/2021Archiv

30.3.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro podnikání je třeba řady nejrůznějších věcí, které umožňují, usnadňují nebo přímo naplňují provozní činnost, přičemž se ale samy nespotřebovávají, neprodávají a slouží dlouhý čas. Například kancelářské budovy, dílny, skladiště, výrobní linky, zemědělské…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

GFŘ k daňovému odpisování majetku

9.2.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo výklad ke změnám u daňově odpisovaného majetku po novelizaci zákonem č. 609/2020 Sb.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Bydliště a osvobození z prodeje nemovitých věcí

12.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na jednání koordinačního výboru se probíral výklad pojmu bydliště pro účely osvobození příjmů z prodeje rodinného domu či jednotky vč. souvisejícího pozemku.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Výpůjčka auta od zaměstnavatele

28.3.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaké daňové dopady má použití vozidla zaměstnavatele pro soukromé účely zaměstnanců, pokud nejde o auto přidělené konkrétní osobě, projednali zástupci Finanční správy a Komory daňových…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Postoupení nájemní smlouvy a technické zhodnocení

26.3.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na jednání koordinačního výboru bylo projednáváno postoupení nájemní smlouvy z hlediska technického zhodnocení provedeného nájemcem.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Postoupení nájemní smlouvy a technické zhodnocení

4.12.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové odpisování výdajů na technické zhodnocení uhrazených druhým nájemcem prvnímu nájemci při postoupení nájemní smlouvy je znovu předmětem diskuzí.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Sdělení k možnosti aplikace ustanovení § 28 odst. 7 zákona o daních z příjmů při cesi nájemní smlouvy

10.11.2017, Zdroj: Finanční správa

GFŘ pro zvýšení informovanosti a právní jistoty poplatníků daně z příjmů vydává sdělení k možnosti aplikace ustanovení § 28 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, při cesi nájemní…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Odpisy nehmotného majetku v roce 2017 a 2018 na základě změn provedených zákonem č. 170/2017 Sb.Archiv

26.9.2017, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Finanční leasing z daňového pohledu od 1. 7. 2017Archiv

6.9.2017, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP”), obsaženou v části první zákona č. 170/2017 Sb., kterým se s účinností od 1. 7. 2017 mění některé zákony v oblasti daní (tzv. „daňový balíček”), došlo mimo jiné také ke změnám v ustanoveních…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňové odpisy technického zhodnocení

13.6.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace zákona o daních z příjmů již byla schválena a podepsána prezidentem. Podle novely bude daňové odpisování technického zhodnocení možné širším okruhem osob než jen nájemcem.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nehmotný majetek lze odpisovat déle

6.6.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace zákona o daních z příjmů již byla schválena a podepsána prezidentem. Datum účinnosti je závislé na vyhlášení ve Sbírce zákonů, lze očekávat účinnost od 1. července 2017. Podle novely bude možné nehmotný majetek odpisovat podle individuálního plánu i…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňová zůstatková cena majetku likvidovaného při výstavbě

29.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace zákona o daních z příjmů již byla schválena a podepsána prezidentem. Novela upravuje daňovou hodnotu stavebního díla, jehož součástí je zůstatková hodnota majetku likvidovaného v souvislosti s…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Majetek pořízený formou finančního leasingu

12.4.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o DPH mění úpravu pro majetek pořízený formou finančního leasingu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny v odpisování majetku

20.12.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. dubna 2017 se očekává rozsáhlejší novelizace zákona o daních z příjmů. Řada změny se má týkat odpisování majetku.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nová povinnost - daňové prokazování původu majetkuArchiv

2.11.2016, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdybyste měli na starosti výběr daní z příjmů od lidí a firem, co by vás asi nejvíce trápilo? Zajisté, jestli přiznávají skutečně veškeré zdanitelné příjmy. Podvody s fiktivními výdaji jsou sice také problémem, ale dají se odhalit pohledem do účetnictví na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prokázání příjmů a prohlášení o majetku schváleno

27.9.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pan prezident podepsal novelizaci, která umožňuje správcům daně vyzvat poplatníka k prokázání příjmů a k podání prohlášení o majetku.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Připravované změny daní z příjmů (1. část)

12.7.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2017 se očekává rozsáhlejší novelizace zákona o daních z příjmů. Zároveň se diskutuje příprava zcela nového znění zákona s předpokládanou účinností od roku 2021. Jaké změny se mají týkat odpisování…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Šikanózní insolvence

29.4.2016, Zdroj: Nejvyšší soud ČR

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Odpisování technického zhodnocení

12.4.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh změny zákona o daních z příjmů od roku 2017 umožňuje odepisování technického zhodnocení i podnájemcem.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vklad majetku fyzické osoby do firmy

5.4.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzické osoby při změně formy podnikání na korporaci musí vyřešit též dříve uplatněný nárok na odpočet u tohoto majetku a pokračování v daňových odpisech.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňová zůstatková cena majetku likvidovaného při výstavbě

4.4.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh změny zákona o daních z příjmů od roku 2017 upravuje daňovou hodnotu stavebního díla, jehož součástí je zůstatková hodnota majetku likvidovaného v souvislosti s výstavbou.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Osvobozené příjmy nad 5 milionů se musí oznámit na finanční úřad

1.4.2016, Zdroj: Finanční správa

Všichni poplatníci daně z příjmů fyzických osob mají počínaje 1. lednem 2015 povinnost oznamovat správci daně skutečnost, že obdrželi příjmy převyšující 5 milionů korun, které jsou od daně z příjmů…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Darování nemovitosti vnukovi

27.8.2015, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prarodič daruje v roce 2015 svému vnukovi nemovitost - starý dům, který má ve vlastnictví již dvacet let. Vnuk jej bude mít pro sebe, nebude ho používat pro podnikání. Jaké daně a přiznání se vnuka týkají? Je potřeba kromě darovací smlouvy i posudek - ocenění…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prokázání příjmů a prohlášení o majetku

30.6.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňová správa má mít od roku 2016 možnost vyzvat poplatníka k prokázání příjmů a k podání prohlášení o majetku.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zákon o prokazování majetku

24.4.2015, Zdroj: Finanční správa

Cílem navrhovaného zákona je identifikace majetku, který ve významné míře neodpovídá deklarovaným příjmům poplatníka, a následné dodanění příjmů, které poplatník správci daně zatajil a ze kterých daný majetek…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vláda schválila věcný záměr zákona o oceňování majetku

22.4.2015, Zdroj: Vláda

Podle různých zákonů se stejný majetek oceňuje rozdílnou cenou. Tím dochází k chaosu, který by se měl odstranit tak, že jednotlivé právní předpisy odkáží na konkrétní druh ceny.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Převod rodinného domu a jednotky - pokyn D-22 (2. část)

31.3.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při prodeji rodinného domu a jednotky určené k bydlení lze v některých případech využít osvobození od daně z příjmů již po 2 letech bydlení.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Byt, bytová jednotka - pokyn D-22 (1. část)

24.3.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový občanský zákoník změnil pojetí některých nemovitých věcí, zejména pak jednotek. To může mít dopady na osvobození či zdanění z pohledu daně z příjmů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pokyn GFŘ D-22Archiv

17.3.2015, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o daních z příjmů (na rozdíl například od účetních předpisů) není „prováděn”, tedy rozpracován a vysvětlován prostřednictvím prováděcích vyhlášek. V zájmu uplatňování jednotného postupu v ne vždy zcela jasných ustanoveních zákona, jsou vydávány Pokyny…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Paušální výdaj na dopravu od A do Z

23.2.2015, Zdroj: Finanční správa

Co to je paušální výdaj na dopravu? Co to je krácený paušální výdaj na dopravu? Jak jsou vymezena vozidla, na která se vztahuje paušální výdaj na dopravu? Kdo může paušální výdaj na dopravu uplatnit? Jak postupuje poplatník, který má více než tři vozidla? Jak…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...