dnes je 25.2.2024

Změna při stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění u dodání elektřiny, plynu, tepla a chladuGarance

16.1.2024, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o DPH č. 469/2023 Sb., účinná od 1. ledna 2024, nastavuje jiná pravidla pro vyhodnocení data uskutečnění zdanitelného plnění u dodání elektřiny, plynu, tepla a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Den uskutečnění zdanitelného plnění u dodání energií

21.11.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s novelou energetického zákona má dojít k úpravě dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání elektřiny, plynu, tepla nebo chladu, vody a služeb elektronických…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Den uskutečnění zdanitelného plnění u veřejné dražby

30.10.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s novým zákonem o veřejných dražbách se mění i úprava DPH.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novinky v DPH související s novým stavebním zákonem

20.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účinnost změn v DPH navazujících na nový stavební zákon byla posunuta až na leden 2024.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Obchodování platných a neplatných mincí z drahých kovů podléhá DPH a nelze u něj aplikovat zvláštní režim pro použité zboží

29.5.2023, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa v současné době analyzuje některé podněty směřující do problematiky obchodování s platnými a neplatnými mincemi vyrobenými z drahých kovů (pozn. jinými než mincemi ze zlata), přičemž byly detekovány možné daňové úniky spočívající v použití…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DPH u předčasného ukončení dodávek energie či nedodání smluveného množství

30.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na jednání koordinačního výboru se dostala otázka, zda je úplata za předčasné ukončení dodávek energie předmětem DPH.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Kryptoměny a DPHArchiv

29.6.2022, Ing. Martin Sádovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kryptoaktiva obsahují tři základní kategorie digitálních finančních aktiv, a to platební tokeny (také označovány jako virtuální měny nebo kryptoměny), bezpečnostní tokeny a užitkové tokeny. Užitkové tokeny fungují jako předplacená poukázka či voucher na předem…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Více plnění v jedné smlouvě

10.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle názoru Soudního dvora EU může smlouva o demolici obsahovat ujednání o dvou vzájemných plněních.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Výkon funkce předsedy představenstva jako ekonomická činnost

31.8.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud opakovaně vyjádřil názor, že výkon funkce předsedy představenstva je samostatně vykonávanou ekonomickou činností pro účely DPH.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňové přiznání v režimu EU

12.7.2021, Zdroj: Finanční správa

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Základní informace k režimu EU v tuzemsku

25.6.2021, Zdroj: Finanční správa

Režim EU v tuzemsku může využít pouze osoba, která uskutečňuje vybraná plnění povolená pro režim EU a zaregistruje se do tohoto režimu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Registrace do režimu EU

25.6.2021, Zdroj: Finanční správa

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Problematika DPH v neziskové sféře u registrovaných plátců - 1. částArchiv

10.12.2020, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úvodní články Problematika DPH v neziskové sféře – 1. část a 2. část obsahovaly základní pojmy a byly směřovány zejména neplátcům ve vazbě na vznik identifikované osoby a na registraci plátce, ale tyto pojmy jsou samozřejmě důležité také pro již existující…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DPH při předčasném ukončení smlouvy

22.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soudní dvůr EU rozhodoval v případě Vodafone Portugal (C 43/19), kdy posuzoval částky obdržené v případě předčasného ukončení smlouvy o poskytování služeb.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Implementační novela zákona o dani z přidané hodnotyArchiv

8.9.2020, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění, obsahuje ve své třetí části tzv. implementační novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dovoz zdravotnického materiálu a DPH

7.4.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do ČR proudí dodávky zdravotnického materiálu nakupovaného státem i soukromými osobami. Lze je osvobodit od DPH?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

NSS k osvobození u zdravotních služeb

30.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud rozhodoval v případu DPH u ubytovacích a stravovacích služeb souvisejících s ambulantní zdravotní péčí.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DPH při předčasném ukončení leasingu

5.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soudní dvůr EU opakovaně rozhodoval v případu předčasného ukončení leasingové smlouvy z důvodů na straně nájemce.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Převod pozemku se skladem určeným k demolici

21.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soudní dvůr EU řešil případ, který může ukázat další vodítka pro posuzování převodů zastavěných pozemků určených pro novou výstavbu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Výklad k DPH u poukazů

20.8.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo výklad uplatňování DPH u poukazů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zdanitelná plnění na dlouhodobé bázi - změny od 1. 4. 2019Archiv

25.6.2019, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”), obsaženou v části třetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, došlo s účinností od 1. 4. 2019 ke změně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pořízení zboží z jiného členského státu - změny od 1. 4. 2019Archiv

4.6.2019, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”), obsaženou v části třetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, došlo s účinností od 1. 4. 2019 ke…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace k novelám zákona o DPH 2019 - poukazy

26.4.2019, Zdroj: Finanční správa

Poukazy - § 15, § 15a, § 15b, § 21, § 36, § 74, § 79a ZDPH.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace k novelám zákona o DPH 2019 a změny v pojmosloví a definicích

4.4.2019, Zdroj: Finanční správa

Zákon č. 283/2018 Sb., zákon č. 6/2019 Sb. a zákon č. 80/2019 Sb.- změny v pojmosloví

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o DPH 2019: Údaje v registru DPHArchiv

3.4.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH nebo zákon o DPH), která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019 Sb. a je účinná od 1. 4. 2019, dochází k úpravě ustanovení § 98 ZDPH, které jmenuje údaje, které správce daně zveřejňuje…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o DPH 2019: Dodání a nájmy nemovitých věcí, věcná břemenaArchiv

2.4.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH nebo zákon o DPH), která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019 Sb. a je účinná od 1. 4. 2019, dochází k některým úpravám ustanovení týkajících se nemovitých…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dodání zboží a poskytnutí služby v případě víceúčelového poukazu

30.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2019 má být do zákona o DPH doplněna úprava pro uplatňování DPH na různé typy jednoúčelových a víceúčelových poukazů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Plnění přijaté z EU bez dokladu

12.2.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při nákupu služeb či zboží mimo EU se lze setkat s celou škálou případů, přičemž nedoručený daňový doklad je jednou z možností, která může lehce komplikovat situace…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela stavebního zákona a změny v DPH

28.11.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění stavební zákon, upravuje rovněž ustanovení zákona o DPH.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Doložení zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku

12.9.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství zveřejnilo informaci k vyrovnání a úpravě nároku na odpočet u majetku, který byl zničen, ztracen či odcizen.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nová pravidla zdanění úplat před uskutečněním plněníArchiv

10.8.2017, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z přidané hodnoty („DPH”) je velkou a rychlou daní. No jen si představte, že bychom obdobně museli každý měsíc přiznávat daň z příjmů a zdaňovat hrubé příjmy sazbou 21 %. Revolta proti krutosti DPH se však nekoná, protože jde o nepřímou daň, kterou obvykle…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

GFŘ k DPH ve svobodných pásmech

14.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 29. července 2016 bylo změněno uplatňování DPH u dodání zboží v celních skladech a pásmech od DPH. Generální finanční ředitelství připravuje informaci, která má rozebrat základní…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Aktuální informace z oblasti DPHArchiv

15.11.2016, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku přinášíme přehled aktuálního legislativního dění z oblasti DPH v Bruselu i v ČR.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DPH u nemovitých věcí v odpovědích GFŘ (4. část)

14.11.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství obdržel řadu dotazů k osvobození u nemovitých věcí. Jednou z otázek je, kdy je prodej zděděného pozemku ekonomickou činností.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Konec osvobození dodání zboží v celních skladech a pásmech od DPH

10.10.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 29. července 2016 jsou účinné změny související se zrušením svobodných celních skladů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Rozšíření povinnosti přiznat daň pro plátce - odběratele

6.10.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doprovodným zákonem k novelizaci celního řádu je i změna v zákoně o DPH. Má rozšířit okruh plnění, u kterých má povinnost přiznat daň u odebírajícího plátce.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DPH u míst k parkování

5.10.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na podzim má být na setkání zástupců odborné veřejnosti a finanční správy řešena otázka, která parkovací místa či prostory pro parkování jsou osvobozena od uplatňování DPH na výstupu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DPH u převodu pozemků

7.3.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přes výklad Generálního finančního ředitelství a závěry ke koordinačnímu výboru na téma § 56 zákona o DPH od 1. ledna 2014, je výklad v mnoha bodech stále nejasný.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DPH u dodání nemovitostí od roku 2014

16.12.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo výklad k DPH u převodu nemovitostí po novele zákona o DPH účinné od roku 2014.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DPH od roku 2014 zdraží pozemky?

2.12.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schválená novela zákona o DPH rozšiřuje rozsah případů, kdy pozemky nebudou od DPH při převodu osvobozeny. Skok může nastat u staveb pro bydlení, a to až na 21 %.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DPH u převodu nemovitostí 2014

21.10.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny připravované pro rok 2014 v soukromém právu a návazně i daňovém přinášejí řadu výkladových otázek i pro oblast nemovitých věcí a jejich dodání podle zákona o DPH.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Konkrétní příklady k uplatnění DPH u pojišťovacích činností

28.6.2013, Zdroj: Finanční správa

Pojišťovacími činnostmi se pro účely DPH rozumějí jak samotné pojišťovací a zajišťovací činnosti, tak i činnosti související s pojišťovací nebo zajišťovací činností, dále i zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví, a to bez ohledu na to, kdo ji provádí, a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Lékařské prohlídky u zaměstnanců a DPH

15.2.2013, Zdroj: Finanční správa

Jsou vstupní, výstupní a opakované lékařské prohlídky osvobozené od DPH nebo se jedná o zdanitelná plnění z pohledu zákona o DPH?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DPH u lékařských prohlídek prováděných v souvislosti s pracovním poměrem

14.1.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k uplatňování DPH u lékařských prohlídek u vstupních, průběžných a výstupních prohlídek.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Investice do bytu a jeho pronájem pro soukromé účely

7.5.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátci daně často investují do nákupu nemovitostí, které zahrnují do svého obchodního majetku. Následně je využívají pro bydlení zaměstnanců, vlastní bydlení nebo pro pronájem. Jaké to má dopady z pohledu…

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

DPH u stavebních prací

28.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství se vyjádřilo k otázkám týkajícím se režimu přiznání DPH na straně příjemce.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Kurz pro přepočet DPH

13.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaký kurz použije plátce pro přepočet základu daně při nákupu služeb a zboží?

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nejčastější dotazy k režimu uplatnění DPH ve stavebnictví

9.2.2012, Zdroj: Česká daňová správa

Od 1. 1. 2012 nabyla účinnosti nová pravidla pro uplatňování DPH při poskytování stavebních a montážních prací.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Režim DPH u stavebních prací od 2012

9.1.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o DPH obsahuje novinku u tuzemských stavebních prací, kdy daň nepřiznává poskytovatel, nýbrž příjemce.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...