dnes je 25.2.2024

Novelizace Interpretace I-8 Sociální fond a obdobné fondy tvořené ze ziskuGarance

23.8.2023, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ačkoliv tvorba fondů ze zisku není podle zákona o obchodních korporacích povinnou záležitostí (až na výjimky tvorby fondu k vlastním akciím a podílům), některé společnosti na základě kolektivní smlouvy či vlastních vnitřních účetních předpisů tyto fondy tvoří,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Příspěvek na tvorbu FKSP a sociálního fonduArchiv

1.5.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 24 odst. 2 písm. zr) ZDP uvádí jako daňově účinný náklad na tvorbu:

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Výsledek hospodaření minulých letArchiv

10.12.2022, Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 15a odst. 1 a 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.– Výsledek hospodaření minulých let

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Interpretace NÚR I-46 - Účetní řešení uvolněného a vypořádacího podílu v s.r.o. a vypořádacího podílu v družstvuGarance

24.11.2021, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vznik a potřeba zaúčtování vypořádacího podílu v s.r.o. nebo ve družstvu nepatří k často řešeným účetním případům. Když však tato situace nastane, je nutné souběžně řešit právní, účetní a daňové souvislosti. Samotná právní úprava není zcela jednoduchá,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2021 z pohledu účetního a ekonoma - 2. dílArchiv

2.12.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1.1.2021 z pohledu účetního a ekonoma - 1. dílArchiv

18.11.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. 1. 2021 nabude účinnosti novela zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK”), zákon č. 33/2020 Sb. Jedná se o poměrně rozsáhlou novelizaci čítající 602 změn. Zákon o obchodních korporacích je jednou ze základních právních norem, která však zasahuje…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Rezervy na likvidace aneb Interpretace NÚR I - 34Garance

9.11.2016, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou ze základních účetních zásad je zásada opatrnosti. Na jejím základě je účetnictví povinno zachytit také rizika, ztráty a znehodnocení, pokud je jejich vznik v budoucích účetních obdobích pravděpodobný a tato skutečnost je známa ve stávajícím účetním…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Rezervy a závazky v období 2015/2016Archiv

21.6.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se na celkové cizí zdroje v základní struktuře v rozvaze s účinností od 1. 1. 2016 v porovnání se strukturou do konce období 2015:

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vlastní kapitál v období 2015/2016Archiv

8.6.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se na základní strukturu vlastního kapitálu v rozvaze s účinností od 1. 1. 2016 v porovnání se strukturou do konce období 2015:

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vklad majetku fyzické osoby do firmy

5.4.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzické osoby při změně formy podnikání na korporaci musí vyřešit též dříve uplatněný nárok na odpočet u tohoto majetku a pokračování v daňových odpisech.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny zákona o rezervách se zaměřením na opravné položky k pohledávkámArchiv

28.1.2015, Ing. Martin Gorčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

V úvodu je možno připomenout, že poslední změny zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR”) byly vyvolány zákonem č. 267/2014 Sb., účinného od 1.1.2015. Současně je nutno odkázat na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Mimořádná účetní závěrkaArchiv

27.8.2014, Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Musí se dělat od 1. 1. 2014 mimořádná účetní závěrka + audit při kapitalizaci pohledávek, snížení nebo zvýšení základního jmění obchodní korporace nebo při transformaci obchodních…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele a změny ČÚS pro podnikatele od 1. 1. 2014Archiv

26.5.2014, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny účetních předpisů souvisí zejména s významnou změnou soukromého práva České republiky. Změny ve vyhlášce (č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) i v účetních standardech sjednocují terminologii zejména s novým občanským zákoníkem, se zákonem o…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Rozdělení výsledku hospodaření a povinnost podávat daňové přiznání v. o. s.

12.2.2014, Zdroj: Finanční správa

Veřejná obchodní společnost jako samostatná právnická osoba se sídlem na území České republiky je povinna vést účetnictví ode dne svého vzniku - zápisu do obchodního rejstříku do svého zániku - do dne výmazu z obchodního…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novelizace účetní vyhlášky od 2014

21.1.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod číslem 467/2013 vyšla ve Sbírce zákonů novelizace účetní vyhlášky č. 500/2002 Sb., která provádí zákon o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Některé změny jsou řešeny jinak, než bylo původně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Oprava chyb minulých let v roce 2013

11.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2013 požadují účetní předpisy rozdíly vztahující se k minulým obdobím zaúčtovat rozvahově. Jak konkrétně postupovat, ukážeme na příkladech.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nevyčerpaná dovolená jako rezerva vs. dohad

12.2.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vyslovilo svůj názor na účtování o nevyčerpané dovolené ve vazbě na novelu zákoníku práce od roku 2012.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Jiný výsledek hospodaření minulých let

11.1.2013, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový rozvahový účet ovlivňující základ daně z příjmů od 1. 1. 2013.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...