dnes je 28.2.2024

Osvobození příjmu z prodeje cenného papíru dle výše příjmuArchiv

15.3.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 4 odst. 1 písm. w) ZDP osvobozuje příjem fyzické osoby z úplatného převodu cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, nepřesáhne-li jejich úhrn u poplatníka ve zdaňovacím období částku…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Osvobození příjmu z prodeje cenného papíru dle délky držbyArchiv

14.3.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 4 odst. 1 písm. x) ZDP upravuje u fyzických osob osvobození příjmu z prodeje cenného papíru, a to (až na výjimky) v situaci, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při jeho prodeji určitou dobu. Od roku 2015 zákon doplňuje, že úprava…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

České předsednictví úspěšně dokončilo projednávání nařízení o trzích s kryptoaktivy

10.11.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu potvrdil, že obchodování s kryptoaktivy díky klíčovému nařízení MiCA získá pevná a spolehlivá pravidla na ochranu spotřebitele.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Prodej cenných papírů s podílem do 5 % nabytých do konce roku 2013

25.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o daních z příjmů se v oblasti osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů v minulosti několikrát měnil. Při prodeji je potřeba vzít v úvahu přechodná ustanovení jednotlivých…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pohledávky a krátkodobý finanční majetek v období 2015/ 2016Archiv

18.5.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se na celková oběžná aktiva v základní struktuře v rozvaze s účinností od 1. 1. 2016 v porovnání se strukturou do konce období 2015.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vláda schválila návrh Ministerstva financí na zřízení Centrální evidence účtů

5.2.2016, Zdroj: Finanční správa

Vláda schválila návrh Ministerstva financí a České národní banky na zřízení Centrální evidence účtů. Registr, který bude spravován Českou národní bankou, bude obsahovat výpis existujících účtů fyzických i právnických osob u bank a družstevních…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Ministerstvo financí vyvrací mylná tvrzení o evidenci tržeb

10.9.2015, Zdroj: Ministerstvo financí

Na sociálních sítích se v souvislosti s EET objevují některá tvrzení, která se snaží zpochybňovat důvěryhodnost informací Ministerstva financí.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

E-tržby ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů

31.7.2015, Zdroj: Finanční správa

Navrhovaná úprava nenaruší ochranu soukromí a osobních údajů. Návrh zákona nezakládá nové zpracování osobních údajů; ze strany orgánů Finanční správy nejsou de facto vyžadovány žádné údaje, ke kterým Finanční správa nemá přístup již nyní; mění se pouze způsob…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Sankce a e-tržby

29.7.2015, Zdroj: Finanční správa

Navržená úprava sankčních mechanismů vyhovuje ústavním požadavkům.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Namísto "Elektronické evidence tržeb" už jen "e-tržby"

23.7.2015, Zdroj: Finanční správa

Projekt Elektronické evidence tržeb získal své oficiální logo. Jsou jím "e-tržby". Jeho součástí je i slogan "MÁ DÁTI. DAL". Logotyp symbolizuje jak on-line elektronickou komunikaci při procesu evidování tržeb, tak poctivost a rovné podmínky na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Převod cenných podílů a osvobození od daně z příjmů, pokyn D-22 (4. část)

27.4.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příjmy z prodeje cenných papírů mohou být osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Důležitá je doba držby anebo výše příjmů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Limit pro hotovostní platby se snížil na 270 000 Kč

7.1.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o dluhopisech je účinná od 1. 8. 2014

25.7.2014, Zdroj: Ministerstvo financí

Prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona o dluhopisech, která vymezuje postavení hybridních dluhopisů. Byla zveřejněna ve Sbrce zákonů pod číslem 137/2014.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Příjmy z převodu podílu a cenných papírů od roku 2014

11.11.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoby s příjmy z obchodování s cennými papíry a vlastníci podílů podléhají od roku 2014 jiným pravidlům pro osvobození a zdanění těchto příjmů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Převoz finanční hotovosti do/z ciziny - limit

2.5.2013, Zdroj: Celní správa ČR

Potřebujete mít u sebe vyšší peněžní hotovost při zahraniční pracovní cestě? jaký je limit pro vývoz finanční hotovosti? Je třeba mít nějaké potvrzení o původu…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...