dnes je 25.2.2024

Ministerstvo spravedlnosti spustilo interaktivní webovou aplikaci "Finanční zdraví", která podnikatelům umožní ověřit si svou finanční situaci a identifikovat stav podnikové krize nebo dokonce hrozícího úpadku

30.8.2023, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

„Nová aplikace nabízí podnikatelské veřejnosti jednoduchý, diskrétní a bezplatný nástroj, pomocí kterého získají přehled o míře a struktuře finančních problémů zatěžujících jejich podnikání. Účelem tohoto nástroje je zejména upozornit podnikatele na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vymezení mateřských společnostíArchiv

12.4.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 19 odst. 1 písm. ze) ZDP osvobozuje v určitých případech příjmy:

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Akt o digitálních službách (DSA)

19.8.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Akt o digitálních službách (Digital Services Act, "DSA") je návrh nařízení, jehož podoba byla v nedávné době schválena na politické úrovni mezi zástupci členských států, Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Cílem tohoto nařízení je sjednotit unijní…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace k výpočtu splátek v oddlužení

10.3.2022, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Odbor insolvenční a soudních znalců publikoval informaci k výpočtu splátek v oddlužení.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Menší podniky dostanou v podpůrném programu 300 milionů korun na digitalizaci

16.9.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu programu podpory ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – Digitální podnik.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nový trestný čin maření spravedlnosti

20.9.2018, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Novela trestního zákoníku prošla třetím čtením ve Sněmovně: zavádí nový trestný čin maření spravedlnosti.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací

10.9.2018, Zdroj: Generální finanční ředitelství

Generální finanční ředitelství (GFŘ) z důvodu jednotného postupu při uplatňování § 42 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., vydává tuto informaci, která se týká pouze opravy základu daně u plnění uskutečněného pro…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017

8.9.2017, Zdroj: Finanční správa

Cílem této Informace je seznámení se změnami při uplatňování DPH společníky společnosti, ke kterým dochází v souvislosti s přijetím zákona č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Omezení podvodů a vydírání v insolvenčních řízeních; začíná platit novela insolvenčního zákona

1.8.2017, Zdroj: justice.cz

Novela vstoupila v účinnost 1. 7. 2017 a zaměřuje se mj. na podvodné oddlužovací společnosti, které si za své často bezcenné služby účtují vysoké poplatky.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nová povinnost pro akciové společnosti dle zákona o zadávání veřejných zakázek

18.8.2016, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Od 1. 10. 2016 nabude v ČR účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který přichází s novinkou, která může potenciálně značně zkomplikovat život některým akciovým…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Šikanózní insolvence

29.4.2016, Zdroj: Nejvyšší soud ČR

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Sdělení Generálního finančního ředitelství k vybraným problémům v oblasti zdaňování bezúplatných příjmů

24.3.2016, Zdroj: Generální finanční ředitelství

V souvislosti s implementací daně darovací a daně dědické do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zaznamenala finanční správa zvýšené množství dotazů laické i odborné veřejnosti na zdaňování bezúplatných příjmů daní z příjmů…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Věcné břemeno - služebnost od roku 2014Archiv

13.6.2014, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Dopady nového občanského a obchodního zákoníku do daní

17.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2014 má vstoupit v účinnost nová úprava soukromého práva. Změna některých institutů se promítne o do daní.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Doba plnění (doba splatnosti faktur)Archiv

13.5.2013, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna postoupila Senátu dne 11. 4. 2013 návrh novely obchodního zákoníku (č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým se zpřesňuje postup při zápisu do obchodního rejstříku při rozdělení právnické osoby (§ 38b) a dále doba…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Věcné daňové změny vyvolané změnou soukromého práva od 1. 1. 2014

9.5.2013, Zdroj: Ministerstvo financí

Od 1. ledna 2014 je nutné přizpůsobit daňové zákony již platné rekodifikaci soukromého práva.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Oprava DPH z pohledávek za dlužníkem v insolvenci

29.4.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud se vyjádřil k opravě DPH z pohledávek za dlužníkem, který je v insolvenci, pokud vznikly před novelou zákona o DPH zavádějící tento institut. Soud dochází k odlišnému závěru oproti daňové…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Založení s. r. o. jako obcházení DPH

15.4.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud rozhodoval o situaci, kdy považoval založení společnosti s ručením omezení jako způsob obcházení povinnosti k registraci a odvodu DPH. Co to znamená pro daňovou praxi a jistotu daňových…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Jen třetina podnikatelů plní povinnosti vůči obchodnímu rejstříku

31.1.2013, Zdroj: Veřejný ochránce práv

Dvě třetiny podnikatelů neplní zákonnou povinnost zveřejňovat ve sbírce listin obchodního rejstříku své účetní závěrky. Rejstříkové soudy nemají ani personální kapacity, ani efektivní právní nástroje, aby podnikatele přinutily výsledky hospodaření dodat.…

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Co je parazitování podle nového občanského zákoníku?

29.3.2012, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil míní, že nový občanský zákoník ovlivní náš každodenní život.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daňová rizika tzv. švarcsystému

20.3.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem „švarcsystém“ je svázán v uvažování mnohým s dopady na pojistné na sociální zabezpečení, a to zejména na straně zaměstnavatele. Od roku 2012 jsou diskutovány i pokuty podle zákona o zaměstnanosti na obou stranách. Z hlediska společnosti však…

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vyhledávání v obchodním rejstříku bude jednodušší

16.3.2012, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Potřebujete si ověřit údaje v obchodním rejstříku či udělat jejich změnu? Zvažujete, že si zajdete na CzechPoint pro ověřený výpis z rejstříku? Počkejte do 31. 3. 2012 a vše zařídíte zdarma ze své…

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...