dnes je 16.4.2024

Zpráva o daních z příjmůGarance

28.3.2024, Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zpráva o udržitelnostiGarance

25.3.2024, Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Návrh nového zákona o účetnictví od 1. 1. 2025Garance

13.3.2024, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh nového zákona o účetnictví, jehož znění bylo aktualizováno po vypořádání uplatněných připomínek, byl v lednu 2024 zveřejněn ve veřejné elektronické knihovně legislativního procesu (VeKLEP). Kromě návrhu zákona je v elektronické knihovně dostupná i…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny související s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Nařízení o taxonomii) platné od 1. ledna 2024Garance

6.12.2023, Ing. Václav Tittelbach, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lze říci, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (dále jen „nařízení o taxonomii”) nedostává takový mediální prostor jako směrnice CSRD…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nová účetní legislativa

12.5.2023, Mgr. Ing. Magdalena Králová, Zdroj: Svaz účetních ČR

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Goodwill, nebo oceňovací rozdíl k nabytému majetku?Garance

18.4.2023, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Ministerstvo financí vyhlašuje březen měsícem finančního zdraví

9.3.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Na podporu finančního vzdělávání v Česku vyhlašuje Ministerstvo financí měsíc březen měsícem finančního zdraví.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Návrh nového zákona o účetnictví - novinky nejen pro podnikatele - 2. část (dokončení)Garance

4.1.2023, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek navazuje na svou první část, kterou můžete otevřít  pod tímto odkazem .

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Problematika oceňování derivátůArchiv

7.12.2022, Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Návrh nového zákona o účetnictví - novinky nejen pro podnikatele - 1. částGarance

30.11.2022, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí předložilo dne 26. 10. 2022 do mezirezortního připomínkového řízení návrh nového zákona o účetnictví. Návrh zákona je dostupný na internetových stránkách ministerstva v rámci aktualit (www.mfcr.cz). Pro ty, kdo se již v této době chtějí…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Interpretace NÚR I-44 - Jak vykázat vklad do právnické osoby neziskového charakteruGarance

20.7.2021, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V podnikatelském světě existují obvykle „podnikatelské” starosti. Zakládání dceřiných společností peněžními i nepeněžními vklady je téměř každodenní praxe, na kterou jsou připraveni nejen obchodní společnosti, ale i účetní legislativa. Existují ale i jiné, než…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Shrnutí novely zákona č. 253/2008 Sb., o „boji proti praní špinavých peněz"Garance

11.5.2021, Ing. Mgr. Vladimír Šefl, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 527/2020 Sb. byl s účinností od 1. 1. 2021 novelizován zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. „AML zákon”) a přinesl tak změny i pro profesi daňových poradců a účetních (v…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2021 z pohledu účetního a ekonoma - 2. dílArchiv

2.12.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1.1.2021 z pohledu účetního a ekonoma - 1. dílArchiv

18.11.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. 1. 2021 nabude účinnosti novela zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK”), zákon č. 33/2020 Sb. Jedná se o poměrně rozsáhlou novelizaci čítající 602 změn. Zákon o obchodních korporacích je jednou ze základních právních norem, která však zasahuje…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Komora daňových poradců České republiky se představuje

4.11.2020, Zdroj: Komora daňových poradců

Motto Komory daňových poradců: "Dát šanci těm, kteří chtějí, aby mohli a uměli."

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Účetní specifika v souvislosti s COVID-19Archiv

17.9.2020, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k epidemii koronaviru byla přijata celostátní opatření, která mají mimořádný negativní dopad na ekonomiku a jednotlivé fyzické a právnické osoby. Ke zmírnění těchto dopadů byla přijata některá opatření, která by měla pomoci podnikajícím subjektům…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

MF předkládá vládě návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví

3.8.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Co do účetnictví nepatří

17.2.2020, Zdroj: Komora certifikovaných účetních

Jaké jsou nejčastější prohřešky klientů dle Komory certifikovaných účetních? Co všechno chtějí dát podnikatelé do účetnictví a proč to opravdu nejde?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nový zákon o účetnictví

2.12.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí připravilo návrh věcného záměru zákona o účetnictví - nové sady ČÚS.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Ministerstvo financí předkládá návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví

15.11.2019, Zdroj: Ministerstvo financí

Do mezirezortního připomínkového řízení míří návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví z dílny Ministerstva financí.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Informace GFŘ související s možnou změnou kategorizace účetních jednotek ve zdaňovacím období 2018

1.3.2019, Zdroj: Generální finanční ředitelství

Informace k některým daňovým souvislostem možné změny kategorizace účetních jednotek dle § 1b ve spojení s § 1e zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve zdaňovacím období započatém v roce…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Implementace GDPR v účetním odděleníGarance

25.4.2018, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek navazuje na úvodní text nazvaný „GDPR co je dobré vědět”, který představil základní pojmy, pravidla, práva a povinnosti pro správce, zpracovatele a subjekty údajů uvedené v GDPR. Rekapituluji, že GDPR je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny v účetních předpisech 2018Garance

19.2.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

I pro rok 2018 jsme zaznamenali několik změn v účetních předpisech pro podnikatele, i když nutno říci, že nejsou tak zásadní, jako byly např. v roce 2016. Následující text přináší jejich stručný…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

GDPR - Co je dobré vědět, 1. částArchiv

7.2.2018, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela účetní vyhlášky pro podnikatele od 1. 1. 2018Archiv

1.1.2018, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla novelizována s účinností od 1. 1. 2018 vyhláškou č. 441/2017 Sb. Novela vyhlášky navazuje na předpisy EU a dále reaguje na změny jiných právních předpisů. Upravuje…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Poslanci schválili zprůhlednění poskytování dotací ze státního rozpočtu

2.10.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o rozpočtových pravidlech, jednu z vládních priorit, kterou Ministerstvo financí reaguje mimo jiné na rozsudek Nejvyššího správního soudu. Ten se zabýval vztahem mezi správním řádem a rozpočtovými pravidly v…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2017Archiv

26.1.2017, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o účetnictví (zákon č. 462 ze dne 14. prosince 2016), která mění a doplňuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nepřináší pro většinu účetních jednotek zásadní změny. Upravuje…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Zprávy o platbách orgánům správyArchiv

19.1.2017, Prof. Ing. Libuše Müllerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 32a, § 32b,§ 32c, § 32d zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Zprávy o platbách orgánům správy členského státu EU nebo třetí země

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Oceňování reálnou hodnotouArchiv

16.1.2017, Prof. Ing. Libuše Müllerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Rezervy - zásada opatrnostiArchiv

12.1.2017, Prof. Ing. Libuše Müllerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Definice subjektů veřejného zájmuArchiv

27.12.2016, Prof. Ing. Libuše Müllerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 1a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Subjekty veřejného zájmu

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela účetní vyhlášky pro podnikatele od 1. 1. 2016Archiv

1.11.2015, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla novelizována s účinností od 1. 1. 2016 vyhláškou č. 250/2015 Sb. Tato novela vyhlášky, která navazuje na novelu zákona o účetnictví (č. 221/2015 Sb.) a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2016Archiv

14.10.2015, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o účetnictví (zákon č. 221 ze dne 12. srpna 2015) mění a doplňuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále ZoÚ), a některé další zákony. Tato novela zapracovává a navazuje na příslušné předpisy Evropské unie a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

NKÚ odhalil nesprávnosti v účetní závěrce Úřadu práce ČR

20.3.2015, Zdroj: Nejvyšší kontrolní úřad

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jestli Úřad práce ČR při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky a finančních výkazů za rok 2013 postupoval v souladu s příslušnými právními…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Nový výklad k daním z příjmů

17.2.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo pokyn D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Schválené daňové změny roku 2015Archiv

22.1.2015, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové předpisy jsou bohužel oblíbeným terčem politiků, zájmových skupin a lobbistů, takže velmi často podléhají změnám, v čemž jsou rekordmanem daně z příjmů. Specifická situace je u DPH, pro kterou platí v EU v zásadě jednotný systém určený předpisy „z…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Připravované změny v zákoně o účetnictví

23.9.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí připravuje novelizaci zákona o účetnictví. Má přinést úlevy malým účetním jednotkám. Znamená rovněž znovuzavedení tzv. jednoduchého účetnictví.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Oceňování nemovitých věcí v roce 2014Archiv

17.6.2014, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stejně jako matematici i účetní potřebují znát číselné hodnoty zpracovávaných položek, nelze účtovat jen na základě popisných a kvalitativních charakteristik např. o „úrodném poli” a „zbrusu novém skladišti”, ale o dlouhodobém hmotném majetku „koupeném za 200…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Daně v roce 2014 - přehled změn

7.1.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

S rokem 2014 vstoupila v účinnost celá řada změn v daňových a souvisejících předpisech. Jiné novinky jsou již v zákonech od roku 2013, poprvé se však budou realizovat až v roce 2014. Na co si dát pozor, uvádí stručný průvodce vybranými…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Změny v účetní vyhlášce pro podnikatele od roku 2014

19.11.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová úprava soukromého práva vyvolává i potřebu změn v účetních předpisech. Novelizace účetní vyhlášky byla zveřejněna dne 31. 12. 2013 v částce 180 pod číslem 467/2013…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Stručný přehled Interpretací Národní účetní rady

4.5.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Interpretace vyjadřují odborný názor Národní účetní rady, jejímiž členy jsou reprezentanti významných profesních organizací a odborné akademické půdy.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Účtující fyzické osoby a hospodářský rok

21.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud chtějí fyzické osoby vedoucí účetnictví účtovat v hospodářském roce, měly by si dát pozor na přechod mezi účetními obdobími.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Pokyn GFŘ-D-8

12.1.2012, Zdroj: Česká daňová správa

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU aktuality profi | DU aktuality profi plus

Vyhlášky novelizované pro rok 2012

2.1.2012, Zdroj: Ministerstvo financí

Od 1. 1. 2012 bylo novelizováno několik základních vyhlášek i České účetní standardy.

Přístupné pro předplatitele: DU aktuality profi | DU aktuality profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...