dnes je 28.5.2024

Input:

9/2009 F.z., Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat

9/2009 F.z., Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat
Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat
Ministerstvo financí na základě zákonného zmocnění obsaženého v ust. § 67 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“), a ust. § 11 písm. d) zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů,
zrušuje
 
 
Čj: 43/20 650/2009-431
ze dne 23. 2. 2009
povinnost zálohovat daně z příjmů podle § 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), splatné v průběhu kalendářního roku 2009, a to fyzickým osobám vymezeným v § 2 zákona o daních z příjmů s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a právnickým osobám vymezeným v § 17 zákona o daních z příjmů.
Nahrávám...
Nahrávám...