dnes je 4.10.2023

Input:

9/2006 F.z., Seznam nově registrovaných a zrušených pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí. Zveřejnění opravy otázky k souboru otázek pro základní kvalifikační stupeň pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí

9/2006 F.z., Seznam nově registrovaných a zrušených pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí. Zveřejnění opravy otázky k souboru otázek pro základní kvalifikační stupeň pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
Seznam nově registrovaných a zrušených pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
Zveřejnění opravy otázky k souboru otázek pro základní kvalifikační stupeň pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
 
Referent: Hana Hejná, tel.: 257 042 617
Č. j.: 32/14 104/2006-325 EO
 
ze dne 30. ledna 2006
Ministerstvo financí, jako orgán státního dozoru v pojišťovnictví pro území České republiky, podle ustanovení § 12, odst. 7 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, zveřejňuje tímto nově registrované a zrušené pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí ve Finančním zpravodaji.
Zápis do výše uvedeného seznamu lze ověřit na internetových stránkách Ministerstva financí www.mfcr.cz.
Ministerstvo financí, jako orgán státního dozoru v pojišťovnictví pro územíČR, podle ustanovení čl. 3 odst. 5 Zkušebního řádu pro odborné zkoušky pojišťovacího zprostředkovatele a likvidátora pojistných událostí, zveřejňuje změnu souboru otázek pro základní kvalifikační stupeň následovně:
 
otázka č. 96 zní:
96.
Jaké identifikační údaje o pojistníkovi a pojištěném - fyzické osobě je oprávněn ojišťovací zprostředkovatel uvést do pojistné smlouvy?
a)
Žádné.
b)
Jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa bydliště a rodné číslo nebo datum narození nebylo-li rodné číslo přiděleno, popřípadě obchodní firma.
c)
Pouze jméno a příjmení.
Úplný soubor otázek pro základní kvalifikační stupeň pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí je přístupný na internetové adrese: www.mfcr.cz.
 
Ředitelka odboru 32:
Ing. Milada Staňková, v. r.
 
 
Seznam nově registrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů
a samostatných likvidátorů pojistných událostí
Reg. číslo
Příjmení/Firma
035320PZ-AT
Beniamin-Ioan Varadin
035321PZ-AT
Mag. Michael Koch GmbH
035322PZ-AT
FELIX RIEDL MANAGEMENT & TRAINING CONSULTING GMBH
035323PZ-AT
Peter Erhart
035324PZ-AT
Roman Schwam
035325PZ-AT
Josef Fuchs
035326PZ-AT
Josef Johann Bauer
035327PZ-AT
Klaus Duller
035328PZ-AT
Otto Pritz
035329PZ-AT
Andreas Wernbacher
035330PZ-AT
Maria Kempenger KEG
035331PZ-HU
CHT Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft.
035332PZ-EE
Vagner Kindlustusmaakler AS
035333PZ-SK
Ladislav Kollár
035334PM
S plus S, spol. s r.o.
035335PA
Ing. František Pšorn
035336PPZ
Horácké autodružstvo
035337PPZ
AUTOPROFEX, s.r.o.
035338PPZ
Jiří Kocour
035339PPZ
Zdeněk Hroníček
035340PPZ
AUTOMEŠKAN SH s.r.o.
035341PPZ
Vlastislav Tesárek
035342PPZ
Ing. Arnošt Kobliha
035343PPZ
AUTOPARD spol. s r.o.
035344PPZ
Miloslava Břečková
Nahrávám...
Nahrávám...