dnes je 15.7.2024

Input:

74/2001 F.z., Sdělení k výkaznictví příspěvkových organizací převedených do působnosti krajů

74/2001 F.z., Sdělení k výkaznictví příspěvkových organizací převedených do působnosti krajů
Sdělení
k výkaznictví příspěvkových organizací převedených do působnosti krajů
 
Referent: Ing. Kolitsch, tel. 5704 3204
Čj.: 111/60 326/2001
 
ze dne 27. června 2001
Předložení údajů účetních výkazů příspěvkových organizací, které podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů v průběhu roku 2001 přecházejí do působnosti krajských úřadů, do systému ARIS.
1. Ministerstvo financí stanovilo (čj. 124/52 860/2001), že k termínu převodu provedou dotčené organizace mezitímní závěrku.
Organizace předloží datový soubor s údaji účetních výkazů z mezitímní závěrky ve struktuře podle Přílohy č. 4 vyhlášky č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků s tím, že ve VĚTĚ_45 v položce „KAPITOLA” bude uvedeno číslo kapitoly původního zřizovatele. Z důvodu rozlišení, že se jedná o
Nahrávám...
Nahrávám...