dnes je 28.5.2024

Input:

58/2001 F.z., Sdělení k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám

58/2001 F.z., Sdělení k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám
Sdělení
k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám
Ministerstvo financí v návaznosti na sdělení č. 46 uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 6 ze dne 2. července 2001 pod č. j. 181/17 015/2001, uveřejňuje změny týkající se vracení daně z přidané hodnoty podle § 45d zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě nových skutkových okolností a sděluje následující informace
 
Referent: Ing. Eva Kostková, tel.: 5704 2574
Č. j.: 181/81 266/2001
JUDr. Svatopluk Galočík, tel.: 5704 2575
 
1. Česká republika bude vracet daň v rozsahu § 45d odst. 2 žadatelům dalších zemí, kterými jsou Francie a Holandsko. Rozšíření vracení daně u těchto zemí se opírá o zjištění, že tyto země českým žadatelům v praxi daň
Nahrávám...
Nahrávám...