dnes je 15.7.2024

Input:

48/2005 F.z., Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen

48/2005 F.z., Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen
Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen
 
Referent:
Ilona Engelmannová, tel.: 257 044 377
Č. j.: 47/99 417/2005-473
Podle ustanovení § 5 odst. 9 zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) zveřejňuje Ministerstvo financí seznamy certifikovaných typů registračních pokladen:
Obsahem následujícího seznamu je přehled všech dosud certifikovaných typů fiskálních pokladen, kterým ministerstvo udělilo certifikaci podle zákona o registračních pokladnách. Přehled obsahuje označení výrobce nebo dovozce registračních pokladen s fiskální pamětí, sérii registračních pokladen, jejich typ, popř. používané obchodní názvy.

1) s fiskální pamětí:
 
Firma
Registrační pokladny série
Typ registrační pokladny
Obchodní název/názvy
CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.
3x
CR30, CR30T, CR30T., CR30T2
Consulta, Optima a Quorion
CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.
7xx
CR705, CR715, CR705T, CR715T, CR655, CR655T
Consulta, Optima a Quorion
CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.
1xxx
CR1000, CR1010, CR1020, CR1040, CR1200, CR1210, CR1220, CR1240
Consulta, Optima a Quorion
CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.
2xxx
CR2000, CR2010, CR2000T, CR2010T, CR2500, CR2510, CR2500T, CR2510T
Consulta, Optima a Quorion
SYSTEM - COMMERCE s.r.o.
- -
SERD ECR 360T, SERD ECR 360TF
SERD ECR 360T/TF
SYSTEM - COMMERCE s.r.o.
- -
SERD ECR 650F
SERD ECR 650F
SYSTEM - COMMERCE s.r.o.
- -
SERD ECR 579, SERD ECR 579R
SERD ECR 579/R
SYSTEM - COMMERCE s.r.o.
- -
SERD ECR 39T
SERD ECR 39T

2) bez fiskální paměti:
Obsahem následujícího seznamu je přehled všech dosud certifikovaných typů pokladen bez fiskální paměti, kterým byla ministerstvem udělena certifikace za podmínky, že budou upraveny v souladu s certifikovaným postupem podle ustanovení § 5 odst. 7 zákona o registračních pokladnách. Zároveň je určena lhůta, do které lze dodatečnou úpravu provést. Jedná se o pokladny, které jsou či mohou být již používány v současné době, ale bez výše uvedených úprav by nesplňovaly funkční a technické podmínky pokladny vyplývající ze zákona o registračních pokladnách. Přehled rovněž obsahuje označení výrobce nebo dovozce registračních pokladen bez fiskální paměti, sérii registračních pokladen, jejich typ, příp. používané obchodní názvy a lhůtu, do které lze dodatečnou úpravu provést.
 
Firma
Registrační pokladny série
Typ registrační pokladny
Obchodní název/názvy
Dodatečné úpravy lze provést do
CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.
3x
CR30, CR30T, CR30T., CR30T2
Consulta, Optima a Quorion
31. 12. 2006
CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.
7xx
CR705, CR715, CR705T, CR715T, CR655, CR655T
Consulta, Optima a Quorion
31. 12. 2006
CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.
1xxx
CR1000, CR1010, CR1020, CR1040, CR1200, CR1210, CR1220, CR1240
Consulta, Optima a Quorion
31. 12. 2006
CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.
2xxx
CR2000, CR2010, CR2000T, CR2010T, CR2500, CR2510, CR2500T, CR2510T
Consulta, Optima a Quorion
31. 12. 2006
SYSTEM - COMMERCE s.r.o.
 
SERD ECR 360T, SERD ECR 360TF
SERD ECR 360T / TF
31. 12. 2006
SYSTEM - COMMERCE s.r.o.
 
SERD ECR 650F
SERD ECR 650F
31. 12. 2006
Nahrávám...
Nahrávám...