dnes je 19.7.2024

Input:

458/2011 Sb., Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění účinném k 1.1.2017

č. 458/2011 Sb., Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění účinném k 1.1.2017
ZÁKON
ze dne 20. prosince 2011
o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší v čl. III body 2, 7 až 9, 37 a 56 a v čl. IV bod 1; vkládá text v čl. XCV
502/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část sedmou
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
ruší v čl. I body 60 až 62
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část šestou
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, ruší části šestou a sedmdesátou první
109/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění v čl. XXV bod 38 - s ohledem na změny provedené zák. č. 267/2014 Sb. již nelze uskutečnit
234/2014 Sb.
(k 6.11.2014)
ruší část padesátou čtvrtou
267/2014 Sb.
(k 31.12.2014)
ruší: v čl. I body 1, 3, 4, 9 až 12, 14 až 16, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 42, 45, 47 až 53, 55, 59, 66, 69, 74, 95, 96, 102, 114, 115, 117, 121, 122, 124, 128, 129, 131, 132, 142 až 144, 147, 148, 153 a 155, pokud jde o část šestou; v čl. II body 3, 4 a 9; v čl. III body 5 a 29 až 31; v čl. IV bod 3; v čl. V bod 1; čl. VI; v čl. XVII body 1 až 7, 9, 10 a 13; část desátou; v čl. XIX body 1 až 9, 11 až 51; čl. XX; v čl. XXI body 1 až 18, 21 až 26 a 29 až 43; část třináctou; v čl. XXIII body 1 až 11 a 13 až 22; část patnáctou; v čl. XXV body 2, 3, 5 až 54, 56 až 64; čl. XXVI; v čl. XXVII body 1 až 30 a 32 až 49; v čl. XXIX body 2 až 7 a 10; v čl. XXX body 3 až 10; části dvacátou až dvacátou druhou; v čl. XXXVI body 2 a 3; v čl. XXXVII bod 4; část dvacátou pátou; v čl. XL body 2 a 3; části dvacátou sedmou až třicátou; část třicátou druhou; v čl. XLVIII bod 2; čl. XLIX; část třicátou čtvrtou; v čl. LII body 1, 4 a 5; části třicátou šestou až čtyřicátou; části čtyřicátou druhou až čtyřicátou pátou; části čtyřicátou sedmou až padesátou; části padesátou třetí a padesátou čtvrtou; v čl. LXXII body 2 až 12; části padesátou šestou až padesátou osmou; v čl. LXXVII body 2 a 3; část šedesátou; části šedesátou druhou a šedesátou třetí; v čl. LXXXIV bod 1; části šedesátou pátou až sedmdesátou; části sedmdesátou druhou a sedmdesátou třetí
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
ruší část dvacátou osmou (již zrušena zák. č. 267/2014 Sb.)
355/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
ruší část třicátou sedmou
186/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
ruší část čtvrtou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. I
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu,
Nahrávám...
Nahrávám...