dnes je 15.7.2024

Input:

45/2002 F.z., Sdělení k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám

45/2002 F.z., Sdělení k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám
Sdělení
k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám
 
Referent: Ing. Eva Kostková, tel. 57042574
Čj. 181/57 432/2002
 
ze dne 11. června 2002
Sdělení se tyká vracení daně z přidané hodnoty podle § 45d zákona č 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH”), a to zahraničním osobám, které mají sídlo nebo bydliště v zahraničí a nejsou oprávněny podnikat na území České republiky. Toto sdělení se nevztahuje na vracení daně z přidané hodnoty zahraničním fyzickým osobám podle § 45e zákona o DPH.
Ministerstvo financí v návaznosti na sdělení č. 46 uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 6/2001 pod čj. 181/17 015/2001 a sdělení č. 58 uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 9-10/2001 uveřejňuje úplné znění seznamu zemí, kterým bude ČR vracet daň z přidané hodnoty podle § 45d zákona o DPH.
Do seznamu jsou oproti původním seznamům zahrnuty další země (Polsko,
Nahrávám...
Nahrávám...