dnes je 28.5.2024

Input:

40/2006 F.z., Sdělení k Pokynu č. D-291 - k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 79/2005)

40/2006 F.z., Sdělení k Pokynu č. D-291 - k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 79/2005)
Sdělení k Pokynu č. D - 291
k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 79/2005)
Ministerstvo financí České republiky v návaznosti na informace obdržené z Ministerstva hospodářství, financí a průmyslu Francie sděluje, že francouzská daňová správa zavádí s účinností od 1. ledna 2007 čtyři série nových daňových formulářů, které slouží nerezidentům Francie k získání daňových výhod plynoucích z uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění a které nahradí stávající formuláře. Tyto nové formuláře mohou používat rezidenti všech států, s nimiž má Francie uzavřenu bilaterální daňovou smlouvu.
 
Referent: Marie Kamanová, tel.: 257 043 398
Čj.: 15/99 181/2006-153
 
ze dne 27. 10. 2006
Jedná se o následující formuláře:
 
Formulář 5000:
Potvrzení o daňové rezidenci;
Formulář 5001,
příloha k formuláři 5000: Žádost o refundaci srážkové daně z dividend;
Formulář 5002,
příloha k formuláři 5000: Žádost o refundaci srážkové daně z úrokových plateb;
Nahrávám...
Nahrávám...