dnes je 4.10.2023

Input:

39/2006 F.z., Sdělení k aplikaci Pokyn Č. D - 280 od 1. 1. 2007

39/2006 F.z., Sdělení k aplikaci Pokyn Č. D - 280 od 1. 1. 2007
SDĚLENÍ
k aplikaci Pokyn č. D - 280 od 1. 1. 2007
 
Referent: Mgr. Libuše Vandasová, tel.: 257 042 328
Cj.: 26/ 93 876/2006-261
 
ze dne 13. 10. 2006
V návaznosti na vydání zákona č. 545/2005 Sb., kterým se mění zákon c. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, a kterým se s účinností od 1, 1. 2007 mění zákon č, 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a v zájmu právní jistoty, zajištění jednotného postupu a k odstranění pochybností ohledně rozsahu uplatňování Pokynu D - 280 od 1. 1. 2007 vydává Ministerstvo financí následující informaci.
Pokyn D - 280 vydaný pod č. j. 26/14 563/2005 - 261 dne 11. 1. 2005 přímo souvisí s vydáním zákona č. 669/2004 Sb., kterým se mění zákon c. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve zněních pozdějších předpisů, a některé další zákony, uvedený zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2005. Poplatníkům, kteří postupovali ve zdaňovacím období 2005 podle tohoto zákona a podávali daňové přiznání podle nové právní úpravy, byl Pokynem D - 280 prodloužen termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí podle § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o daní z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, za pozemky, u nichž vznikla poplatníkům povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí v souvislosti s dokončením obnovy katastrálního operátu. Důvodem tohoto pokynu bylo poskytnout vlastníkům pozemku, kteří se k 1. 1. 2005 stali poplatníky daně z nemovitostí, dostatečný časový prostor k získání potřebných údajů ohledně jejich vlastnictví a k podání daňového přiznání.
Dnem 1. 1. 2007 nabývá
Nahrávám...
Nahrávám...