dnes je 25.9.2023

Input:

38/2006 F.z., Sdělení k aplikaci Pokyn Č. D - 279 od 1. 1. 2007

38/2006 F.z., Sdělení k aplikaci Pokyn Č. D - 279 od 1. 1. 2007
SDĚLENÍ
k aplikaci Pokyn č. D - 279 od 1. 1. 2007
 
Referent: Mgr. Libuše Vandasová, tel.: 257 042 328
Čj.: 26/93 875/2006-261
 
ze dne 13. 10. 2006
V návaznosti na vydání zákona č. 545/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, a kterým se s účinností od 1. 1. 2007 mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a v zájmu právní jistoty, zajištění jednotného postupu a k odstranění pochybností ohledně rozsahu uplatňování Pokynu D - 279 od 1. 1. 2007 vydává Ministerstvo financí následující informaci.
Pokyn D - 279 vydaný pod č. j. 26/14 565/2005 - 261 dne 11. 1. 2005 přímo souvisí s vydáním zákona č. 669/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, uvedený zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2005. Poplatníkům, kteří postupovali ve zdaňovacím období 2005 podle tohoto zákona a podávali daňové přiznání podle nové právní úpravy, bylo Pokynem D - 279 prominuto zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí, pokud se jednalo o poplatníky, jimž vznikla povinnost podat daňové přiznání podle § 3 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se o vlastníky nemovitostí, kteří zpravidla do 31. 12. 2004 nepodávali daňové přiznání, avšak po dokončení obnovy katastrálního operátu a změně zákona o dani z nemovitostí, se stali poplatníky daně z pozemků. Pro tyto případy byl vydán Pokyn D - 279, který poplatníkům dotčeným zákonem č. 669/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, prominul zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí.
Dnem 1. 1.
Nahrávám...
Nahrávám...