dnes je 15.7.2024

Input:

37/2003 F.z., Státní dozor v pojišťovnictví - Výroční zpráva za rok 2002

37/2003 F.z., Státní dozor v pojišťovnictví - Výroční zpráva za rok 2002
MINISTERSTVO FINANCÍ
Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění
 
STÁTNÍ DOZOR V POJIŠŤOVNICTVÍ
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002
 
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
 
Pracoviště:
Legerova 69, Praha 1
 
Tel.:
+420 25704 2134
 
Fax.:
+420 25704 9227
 
E mail:
cisa@mfcr.cz
 
URL:
http://www.mfcr.cz
 
 
Úvodní slovo
 
 
 
Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění
 
 
 
I. Státní dozor v pojišťovnictví
 
 
 
1. Legislativní činnost
 
2. Povolovací a schvalovací činnost
 
3. Kontrolní činnost
 
4. Ostatní činnosti
 
4.1 Analytická a statistická činnost
 
4.2 Registrační činnost
 
4.3 Metodicko - poradenská činnost
 
4.4 Spolupráce dozorových orgánů
 
 
 
II. Pojistný trh České republiky
 
 
 
1. Struktura pojistného trhu
 
2. Předepsané pojistné
 
3. Aktiva pojišťoven
 
4. Technické rezervy a skladba finančního umístění
 
5. Škody způsobené povodněmi
 
6. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 
7. Účetnictví a audit
 
 
 
Seznam použitých zkratek a užitečných webových stránek
 
 
 
Seznam příloh

Úvodní slovo
Pojišťovnictví se vedle bankovnictví, včetně bankovnictví družstevního, penzijního připojištění i kapitálového trhu stává stále významnější součástí českého finančního trhu. Problematikou, na kterou je orientována působnost úseku ministerstva, jenž řídím, je právní rámec jednotlivých sektorů finančního trhu a podnikání jeho subjektů. Součástí tohoto úseku je i odbor 32 - Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění, zabezpečující mimo jiné i výkon státního dozoru v pojišťovnictví.
Rok 2002 byl v českém pojišťovnictví rokem pozoruhodným přinejmenším ze dvou důvodů: byl jubilejní, završující novodobou historii deseti let existence státního dozoru v pojišťovnictví jako odboru ministerstva financí; současně byl také nejvýznamnějším obdobím formování moderního pojišťovnictví, jeho státního dozoru i finančního trhu jako celku, a to především s ohledem na období po vstupu České republiky do Evropské unie. To bylo impulsem, který vedl Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění ke zpracování návrhů důležitých zákonů, harmonizujících pojistné právo České republiky s právem Evropských společenství. Návrhy vytvořily především základní předpoklady jak pro volný pohyb služeb na bázi tzv. jednotného pasu, tak pro výkon státního dozoru v nových podmínkách. Byly a jsou také významným krokem k efektivnímu státnímu dozoru nad stále hojnějšími a sofistikovanějšími operacemi finančních skupin a finančních konglomerátů, jakožto fenoménu globalizačních trendů současného finančního světa.
Z předkládané výroční zprávy je zřejmá finanční síla a životaschopnost pojišťoven. Nejde jen o to, že sektor takto razantní nápor krýt škody ustál - byť to nebylo a není jednoduché, protože účet ještě není zdaleka uzavřen. Neméně důležitý je fakt, že pojišťovny dokázaly na tragédie statisíců lidí v desítkách současně zaplavených obcí a měst reagovat mimořádně vstřícně. Tisíce pojišťovacích likvidátorů bezprostředně po opadnutí mnohde pětisetleté vody šly přímo za klienty. Byly nalezeny způsoby, jak - třeba zálohově - finančně napomoci k
Nahrávám...
Nahrávám...