dnes je 25.9.2023

Input:

36/2006 F.z., IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty FÚ a CÚ

36/2006 F.z., IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty FÚ a CÚ
IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty FÚ a CÚ
 
Referent: Z. Kramářová, tel.: 257 044 041
Čj.: 47/88 368-474
 
ze dne 1. 9. 2006
Pro zajištění bezproblémového placení daní na účty finančních úřadů a celních úřadů v rámci mezinárodního bezhotovostního platebního styku je nutné znát správný postup při poukazování finančních prostředků na jejich účty a současně i jejich bankovní čísla.
Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena (§ 59 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit daň na správný bankovní účet správce daně (finančního nebo celního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně.
Jednou z možností zaslání platby daně je forma bezhotovostního převodu bankovním příkazem k úhradě ze svého účtu vedeného u některé banky. Při vyplňování položky číslo účtu příjemce je proto nutné jeho správné vyplnění. Čísla bankovních účtů finančních a celních úřadů jsou variabilní a jejich platný seznam je uveřejněn na internetové adrese české daňové správy http://cds.mfcr.cz v horní části „placení daní“ a poté v boční části „bankovní účty daňové správy“/ „bankovní účty celní správy“ - „Čísla bankovních účtů FÚ“/ „Čísla bankovních účtů CÚ“.
V rámci mezinárodního platebního styku se zahraničím je používán pro značení čísel bankovních
Nahrávám...
Nahrávám...