dnes je 15.7.2024

Input:

33/2004 F.z., Sdělení k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám

33/2004 F.z., Sdělení k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám
Sdělení k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám
 
Referent: Mgr. Lucie Pokorná - Fakhouri,
Č. j.: 181/78 809/2004 ze dne 9. 6. 2004
tel.: 570 429 77
 
Sdělení se týká vracení daně z přidané hodnoty za období od 1. 1. 2003 do 30. 4. 2004 podle § 45d zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH”), a to zahraničním osobám, které mají sídlo nebo bydliště v zahraničí a nejsou oprávněny podnikat na území České republiky. To sdělení se nevztahuje na vracení daně z přidané hodnoty zahraničním fyzickým osobám podle § 45e zákona o DPH.
Ministerstvo financí v návaznosti na sdělení č. 46 uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 61 2001 pod. č. j. 181-17 015/2001, sdělení č. 58 uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 9-10/2001 a sdělení č. 45 uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 5-6/2002 pod č.j.
Nahrávám...
Nahrávám...