dnes je 3.10.2023

Input:

32/2006 F.z., Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen

32/2006 F.z., Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen
Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen
 
Referent: Ilona Engelmannová, tel.: 257 044 377
Č. j.: 47/52 614/2006-473
 
ze dne 28. dubna 2006
Podle ustanovení § 5 odst. 9 zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) zveřejňuje Ministerstvo financí seznamy certifikovaných typů registračních pokladen:
1) s fiskální pamětí:
Obsahem následujícího seznamu je přehled certifikovaných typů fiskálních pokladen, kterým ministerstvo udělilo certifikaci od 21. 3. 2006 do 26. 4. 2006, podle zákona o registračních pokladnách. Přehled obsahuje označení výrobce nebo dovozce registračních pokladen s fiskální pamětí, sérii registračních pokladen, jejich typ, popř. používané obchodní názvy.
 
Firma
Registrační pokladny série
Typ registrační pokladny
Obchodní název/názvy
UNIPROX, spol. s r.o.
- -
UNITRON UN 200T
UNITRON
UN 200T
UNIPROX, spol. s r.o.
- -
UNITRON HT 358EJ
UNITRON
HT 358EJ
NEPA, společnost s ručením omezeným
- -
SINCLAIR ER-S140EJ
SINCLAIR
ER-S140EJ
NEPA, společnost s ručením omezeným
- -
SINCLAIR ER-S310
SINCLAIR
ER-S310
NEPA, společnost s ručením omezeným
- -
SINCLAIR ER-S170
SINCLAIR
ER-S170
KONSIGNA Handel k.s.
- -
Micrelec Epos
Micrelec Epos
KONSIGNA Handel k.s.
- -
Micrelec Notos
Micrelec Notos
KONSIGNA Handel k.s.
- -
Micrelec Chios
Micrelec Chios
STAR solution s.r.o.
- -
STAR Pokladny Bingo 2200
STAR Pokladny
STAR solution s.r.o.
STAR Pokladny
xxx 31xx
STAR Pokladny Adria 3100
STAR Pokladny Evropa 3100
STAR Pokladny Evropa 3110
STAR Pokladny
STAR solution s.r.o.
STAR Pokladny
xxx 3200
STAR Pokladny Evropa 3200
STAR Pokladny Adria 3200
STAR Pokladny
CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.
CR5xx
CR 500 a CR 505
Consulta, Optima a Quorion
eKasa, s.r.o.
- -
OK CASH - A
OK CASH - A
Přehled všech doposud certifikovaných typů fiskálních pokladen, kterým ministerstvo udělilo certifikaci podle zákona o registračních pokladnách, je zveřejněn na internetových stránkách http://cds.mfcr.cz v části „Registrační pokladny“.
2) bez fiskální paměti:
Obsahem následujícího seznamu je přehled certifikovaných typů pokladen bez fiskální paměti, kterým byla ministerstvem udělena certifikace od 21. 3. 2006 do 26. 4. 2006, za podmínky, že budou upraveny v souladu s certifikovaným postupem podle ustanovení § 5 odst. 7 zákona o registračních pokladnách. Zároveň je určena lhůta, do které lze dodatečnou úpravu provést. Jedná se o pokladny, které jsou či mohou být již používány v současné době, ale bez výše uvedených úprav by nesplňovaly funkční a technické podmínky pokladny vyplývající ze zákona o registračních pokladnách. Přehled rovněž obsahuje označení výrobce nebo dovozce registračních pokladen bez fiskální paměti, sérii registračních pokladen, jejich typ, příp. používané obchodní názvy a lhůtu, do které lze dodatečnou úpravu provést.
 
Firma
Registrační pokladny série
Typ registrační pokladny
Obchodní název/názvy
Dodatečné úpravy lze provést do
UNIPROX, spol. s r.o.
- -
UNITRON UN 200T
UNITRON UN 200T
31. 12. 2006
CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.
CR5xx
CR 500 a CR 505
Consulta, Optima a Quorion
31. 12. 2006
Přehled všech doposud
Nahrávám...
Nahrávám...