dnes je 15.7.2024

Input:

31/2003 F.z., Metodický pokyn pro zpracování a předložení výročních zpráv pojišťoven za rok 2002

31/2003 F.z., Metodický pokyn pro zpracování a předložení výročních zpráv pojišťoven za rok 2002
Metodický pokyn pro zpracování a předložení výročních zpráv pojišťoven za rok 2002
(výhradně pro potřeby státního dozoru)
 
Referent: Ing. K. Gabrielová, tel.: 25704 2737
Čj.: 328/39 369/2003
Ministerstvo financí České republiky vydává metodický pokyn pro zpracování výročních zpráv za rok 2002 pro pojišťovny, kterým bylo uděleno povolení k podnikání v pojišťovnictví na území České republiky.
Výroční zpráva za rok 2002 musí obsahovat:
 
Komentáře
 
1.
Zajištění - způsob a rozsah zajištění, zajišťovatelé pro jednotlivé druhy pojištění
2.
Mimobilanční závazky
3.
Zálohy: Uvést jednotlivé poskytnuté zálohy zaúčtované k 31. 12. 2002 v členění na provozní a ostatní zálohy. U ostatních záloh uvést konkretizaci účelu, výši, předpokládaný časový horizont trvání zálohy (ze smlouvy), eventuálně termín následného plnění, obchodní název subjektu, kterému byla záloha poskytnuta
4.
Dlouhodobé pohledávky z účtové skupiny 32 v analytickém členění
5.
Dlouhodobé závazky s rozdělením na závazky z účtové skupiny 33 a 36
Nahrávám...
Nahrávám...