dnes je 15.7.2024

Input:

29/2004 F.z., Přehled platných konstantních symbolů, třídy 1 - vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv používaných v platebním styku ČNB

29/2004 F.z., Přehled platných konstantních symbolů, třídy 1 - vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv používaných v platebním styku ČNB
Přehled platných konstantních symbolů, třídy 1 - vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv používaných v platebním styku ČNB
(Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 62/2004 Sb.)
 
Referent: Ing. Věra Ševčíková, tel.: 257 042 223
Č. j.: 20/38 069/04 ze dne 26. 4. 2004
 
Na základě § 3 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 62/2004 Sb., kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování, příkaz k zúčtování musí obsahovat konstantní symbol, který vyjadřuje charakter platby, jestliže se jedná o platbu, která je příjmem nebo výdajem státního rozpočtu. Ministerstvo financí zveřejňuje seznam čtyřmístných konstantních symbolů třídy 1 charakterizujících platby se vztahem ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv.
Konstantní symboly třídy 4 byly publikovány pod čj. 253/3 065/2001 ze dne 12. ledna 2001 ve Finančním zpravodaji 1/2001. Za správnost použitého konstantního symbolu odpovídá subjekt, k jehož tíží je příslušná částka placená.
 
 
 
Třída 1 - vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv
11X
-
odvody příspěvkových organizací
 
 
Odvody příspěvkových organizací v souladu s § 6 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
41X
-
odvody závodního stravování
 
 
Odvody dle vyhlášky č. 140/2001 Sb.
91X
-
ostatní převody související se SR
 
 
Nahrazuje symbol 96X, případně další rušené symboly.
131X
-
místní poplatky
 
 
Místní poplatky vybírané podle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění.
151X
-
převody prostředků účelově určených na financování programů reprodukce majetku
 
 
Financování programů reprodukce majetku podle zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 40/2001 Sb.
181X
-
převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
 
 
Převody prostředků na ostatní neinvestiční účely mimo prostředků účelově určených na financování programů reprodukce majetku.
261X
-
příjmy od fyzických osob
271X
-
příjmy od právnických osob
281X
-
účelové prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu k vyúčtování
 
 
Symbol se používá k zasílání finančních účelových dotací pro kraje, obce a magistráty k finančnímu vyúčtování s účelovým znakem podle zákona o státním rozpočtu na příslušný rok, mimo jiné pro náhrady škod způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy dle zákona č. 115/2000 Sb., pro náhrady nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv podle § 51 odst. 2 zákona č. 79/1979 Sb., dotace na volby dle zákona č. 491/2001 Sb., dotace na protiradonová opatření dle vyhlášky č. 107/2003 Sb. a zákona 18/1997 Sb. a další.
301X
-
příjmy z vedlejší hospodářské a doplňkové činnosti škol
 
 
Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol povolené na základě zřizovací listiny.
321X
-
příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví občanů
Nahrávám...
Nahrávám...