dnes je 19.7.2024

Input:

28/2003 F.z., Sdělení Ministerstva financí ze dne 5. 12. 2002 k předkládání výkazu "Fin Soc" o čerpání výdajů na dávky státní sociální podpory od roku 2003

28/2003 F.z., Sdělení Ministerstva financí ze dne 5. 12. 2002 k předkládání výkazu "Fin Soc" o čerpání výdajů na dávky státní sociální podpory od roku 2003
Sdělení
Ministerstva financí ze dne 5. 12. 2002 k předkládání výkazu „Fin Soc” o čerpání výdajů na dávky státní sociální podpory od roku 2003
Ministerstvo financí v souladu s § 7 a 33 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, a v souladu se zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, stanoví:
I.
 
Referent: Mgr. J. Procházková, tel.: 257 042 650
Čj.: 373/15 159/2003
1)  Obce s rozšířenou působností v souladu s § 79a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, a v souladu se zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, (obce s rozšířenou působností v roce 2003 sídlící v místě bývalých okresních měst a městské části hlavního města Prahy) - dále jen obce s rozšířenou působností - předkládají Ministerstvu financí od 1. 1. 2003 výkaz o výdajích na dávky státní sociální podpory, „Fin Soc”.
2)  Výkaz o čerpání výdajů na dávky státní sociální podpory „Fin Soc” je uveden v příloze č. 1 tohoto opatření.
3)  Výkaz se předkládá Ministerstvu financí vždy do 12. dne následujícího měsíce (1× odboru 20 a 1× odboru 37).
4)  Vysvětlivky k tomuto výkazu jsou uvedeny v příloze č. 2.
II.
Toto „Sdělení” bude publikováno ve Finančním zpravodaji i ve Zprávách Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů.
 
Ředitelka odboru 37:
Ing. J. Fuchsová, v. r.
 
 
Ministerstvo financí
Příloha č. 1 k č. j. 373/1 s 159/2003
schváleno č. j. 373 715 159/2003
 
Fin Soc
obec s rozšířenou působností doručí nejpozději
 
do 12. dne následujícího měsíce 2× na MF
 
 
 
Výkaz o výdajích na státní sociální podporu
 
 
Rok 20..
Měsíc
IČO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSP obce s rozšířenou působností v: .........................
(dle zák. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností)
Položka 5410
 
Paragraf
Číslo řádku
Zůstatek na účtu k poslednímu dni předcházejícího měsíce
Čerpáno z účtu ve sledovaném měsíci
Zůstatek na účtu k poslednímu dni sledovaného měsíce
a
r
1
2
3
4131 - Přídavek na dítě
10
 
 
 
4132 - Sociální příplatek
20
 
 
 
4133 - Porodné
30
 
 
 
4134 - Rodičovský příspěvek
40
 
 
 
4135 - Zaopatřovací příspěvek
50
 
 
 
4136 - Dávky pěstounské péče
60
 
 
 
vtom:
70
 
 
 
a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte
80
 
 
 
b) odměna pěstouna
90
 
 
 
c) příspěvek při převzetí dítěte
100
 
 
 
d) příspěvek na zakoupení motor, vozidla
110
 
 
 
4137 - Příspěvek na dopravu
120
 
 
 
4138 - Pohřebné
130
 
 
 
4141 - Příspěvek na bydlení
140
 
 
 
4149 - Dávky st. sociální podpory j.n.
150
 
 
 
čerpané dávky SSP dle systému IS SSP
160
 
 
 
převod přeplatků z min. let z ú. 86 na příjm. ú. SR
170
 
 
 
rozdíl = 190-160-170
180
 
 
 
Nahrávám...
Nahrávám...