dnes je 25.9.2023

Input:

27/2006 F.z., Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen

27/2006 F.z., Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen
Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen
 
Referent: Ilona Engelmannová, tel.: 257 044 377
Č. j.: 47/39 150/2006-473
 
ze dne 3. 3. 2006
Podle ustanovení § 5 odst. 9 zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) zveřejňuje Ministerstvo financí seznamy certifikovaných typů registračních pokladen:
1) s fiskální pamětí:
Obsahem následujícího seznamu je přehled certifikovaných typů fiskálních pokladen, kterým ministerstvo udělilo certifikaci po 15. 2. 2006, podle zákona o registračních pokladnách. Přehled obsahuje označení výrobce nebo dovozce registračních pokladen s fiskální pamětí, sérii registračních pokladen, jejich typ, popř. používané obchodní názvy.
 
Firma
Registrační pokladny série
Typ registrační pokladny
Obchodní název/názvy
NOVUM, spol. s r.o.
- -
CHD 5010T
NOVUM CHD 5010T
NOVUM, spol. s r.o.
- -
CHD 3010T
NOVUM CHD 3010T
KONSIGNA Handel k.s.
Star TSPxxx
Star TSP743, Star TSP643, Star TSP613
Star TSP
FAST ČR, a.s.
- -
CASIO FE-810
CASIO FE-810
Wincor Nixdorf s.r.o.
- -
FASY Junior/Cz
FASY Junior/Cz
Wincor Nixdorf s.r.o.
FASY ERxxxx
FASY ER5200/Cz, FASY ER5300/Cz
FASY ER
Přehled všech doposud certifikovaných typů fiskálních pokladen, kterým ministerstvo udělilo certifikaci podle zákona o registračních pokladnách, je zveřejněn na internetových stránkách http://cds.mfcr.cz v části „Registrační pokladny“.
2) bez fiskální paměti:
Obsahem následujícího seznamu je přehled certifikovaných typů pokladen bez fiskální paměti, kterým byla ministerstvem udělena certifikace po 15. 2. 2006, za podmínky, že budou upraveny v souladu s certifikovaným postupem podle ustanovení § 5 odst. 7 zákona o registračních pokladnách. Zároveň je určena lhůta, do které lze dodatečnou úpravu provést. Jedná se o pokladny, které jsou či mohou být již používány v současné době, ale bez výše uvedených úprav by nesplňovaly funkční a technické podmínky pokladny vyplývající ze zákona o registračních pokladnách. Přehled rovněž obsahuje označení výrobce nebo dovozce registračních pokladen bez fiskální paměti, sérii registračních pokladen, jejich typ, příp. používané obchodní názvy a lhůtu, do které lze dodatečnou úpravu provést.
 
Firma
Registrační pokladny série
Typ registrační pokladny
Obchodní název/názvy
Dodatečné úpravy lze provést do
NOVUM, spol. s r.o.
- -
CHD 5010T
NOVUM CHD 5010T
31. 12. 2006
NOVUM, spol. s r.o.
- -
CHD 3010T
NOVUM CHD 3010T
31. 12. 2006
KONSIGNA Handel k.s.
Star TSPxxx
Star TSP743, Star TSP643, Star TSP613
Star TSP
31. 12. 2006
Přehled všech doposud certifikovaných typů pokladen bez fiskální paměti, kterým byla ministerstvem udělena certifikace za podmínky, že budou upraveny v souladu s certifikovaným postupem podle ustanovení § 5 odst. 7 zákona o registračních pokladnách, je zveřejněn na internetových stránkách http://cds.mfcr.cz v části „Registrační pokladny“.
Seznam udělených osvědčení o autorizaci servisních středisek
Obsahem tohoto seznamu je přehled nově udělených osvědčení o autorizaci servisních středisek, vydaných Ministerstvem financí, podle zákona o registračních pokladnách, jež
Nahrávám...
Nahrávám...