dnes je 15.7.2024

Input:

25/2006 F.z., Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu - doplněk platný od 15. 3.2006

25/2006 F.z., Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu - doplněk platný od 15. 3.2006
Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu - doplněk platný od 15. 3. 2006
 
Referent: Ing. J. Doležalová, tel.: 257 044 487
Č. j.: 47/36 218/2006-474
 
ze dne 31. března 2006
Placení formou daňové složenky

(osvobozeno od poštovních poplatků)
Česká pošta od 15. 3. 2006 používá daňové složenky pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet finančního či celního úřadu. Tato forma placení je osvobozena od poštovních poplatků. Bezhotovostní úhrada daňovou složenkou se však týká pouze vybrané skupiny daní, která je uvedena v Příloze č. 6 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 7 (pro celní úřady). Pro hotovostní úhradu jiných druhů daní je nutné použít běžnou poštovní poukázku (viz Placení formou poštovní poukázky).
Po vyplnění daňové složenky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty daňová složenka potvrzena, přičemž pravá část daňové složenky zůstává uložena u České pošty a levou část daňové složenky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté daňové složenky Česká pošta automatizovaně pomocí výpočetní techniky přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán, a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na daňové složence, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.
Poplatník (plátce) si může vyzvednout za účelem zaplacení daně daňovou složenku na každé pobočce České pošty. Na každé pobočce České pošty, na finančním a celním úřadě je taktéž k dispozici seznam druhů příjmů (předčíslí bankovních účtů), na které lze platit daňovou složenkou tzn. bez poštovních poplatků.
Na daňové složence musí poplatník (plátce) do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné (jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).
Na daňové složence se vyplňují následující údaje:
1. Levá část poukázky
  Adresa odesílatele - uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
2. Pravá část poukázky
  Druh daně - na daňové složence je uvedeno osm druhů daní, pro jejichž úhradu poplatníci (plátci) nejvíce využívají bezhotovostní formu placení. V případě, že poplatník chce prostřednictvím daňové složenky zaplatit jednu z nabízených daní, postačí u příslušné daně označit kolonku křížkem (x). Pro ostatní druhy příjmu, které nejsou přímo předtištěny na daňové složence, musí poplatník (plátce) označit křížkem (x) kolonku „jiný” a vyplnit položku „druh daně (předčíslí bankovního účtu - PBÚ”
  Druh daně (předčíslí bankovního účtu - PBÚ) - toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na konkrétní účet finančního nebo celního úřadu. Seznam předčíslí pro vybrané druhy daní hrazené
Nahrávám...
Nahrávám...