dnes je 4.10.2023

Input:

24/2005 F.z., Sdělení MF k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji podle § 26 odstavce (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Metodický pokyn pro zpracování a předložení výročních zpráv tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven ze třetích států za rok 2004

24/2005 F.z., Sdělení MF k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji podle § 26 odstavce (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Metodický pokyn pro zpracování a předložení výročních zpráv tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven ze třetích států za rok 2004
Sdělení MF k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji podle § 26 odstavce (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Metodický pokyn pro zpracování a předložení výročních zpráv tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven ze třetích států za rok 2004.
 
Referent:
Ing. Pavel Nájemník, tel.: 257 042 184,
Č. j.: 32/34 069/2005-328
 
e-mail: Pavel.Najemnik@mfcr.cz
ze dne 2. 5. 2005
Ministerstvo financí vyhlašuje obsah a formu výkazů požadovaných dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve Finančním zpravodaji. Ministerstvo financí tímto vydává „Metodický pokyn pro zpracování a předložení výročních zpráv tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven ze třetích států za rok 2004“ a vzory výkazů k 31. 12. 2004 pro auditované výsledky „PVZ 1 - PVZ 13, Rozvahu pojišťoven k 31. 12. 2004 a Výkaz zisku a ztráty pojišťoven k 31. 12. 2004“.
Výroční zprávy včetně výkazů budou na MF předkládány vždy ve dvou verzích - písemné a elektronické.
Všechny formuláře, vyžadované MF, jsou ke stažení z webových stránek Ministerstva financí http://www.mfcr.cz.

Písemná verze podepsaná autorem a předepsaným počtem statutárních zástupců pojišťovny bude doručena poštou na adresu:
Ministerstvo financí
Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění
Letenská 15
118 10 Praha 1.
Elektronická verze bude doručena e-mailem na adresu:

Pojistovny@mfcr.cz
nebo doručena MF na disketě ve formátu EXCEL apod.
Ministerstvo financí upozorňuje pojišťovny, že nedodržení Metodického pokynu pro zpracování a předložení výročních zpráv tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven ze třetích států za rok 2004 a případné neúplné vyplnění výkazů bude posuzováno podle § 35a odstavce (2), písm. c), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 
Ředitel:
Ing. Václav Křivohlávek, CSc., v. r.
 
Metodický pokyn pro zpracování a předložení výročních zpráv tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven ze třetích států za rok 2004
(výhradně pro potřeby státního dozoru)
Ministerstvo financí České republiky vydává metodický pokyn pro zpracování výročních zpráv za rok 2004 pro tuzemské pojišťovny, zajišťovny a pojišťovny ze třetích států, kterým bylo uděleno povolení k podnikání v pojišťovnictví na území České republiky.
 
Výroční zpráva za rok 2004 musí obsahovat:
Nahrávám...
Nahrávám...